De siste fem årene har nordmenns samlede gjeld steget fra rundt 3000 milliarder kroner til rundt 4000 milliarder kroner.
De siste fem årene har nordmenns samlede gjeld steget fra rundt 3000 milliarder kroner til rundt 4000 milliarder kroner.

Folk som ikke klarer å betale gjelden sin, har dobbelt så stor risiko for selvmord

– NAV bør være særlig observant for selvmordsfare, ifølge professor.

Gjeld er noe av det aller tøffeste du kan oppleve, ifølge flere studier tidligere omtalt på forskning.no.

Nordmenn ligger faktisk i verdenstoppen i privat gjeld.

Bare de siste fem årene har nordmenns samlede gjeld steget fra rundt 3000 milliarder kroner til rundt 4000 milliarder kroner.

Nå viser en ny studie fra Sverige at folk som har ubetalt gjeld, har to og en halv gang så stor sannsynlighet for å ta livet sitt.

Totalt 112 av de 180 842 som var registrerte hos den svenske namsfogden, begikk selvmord.

Rett til å kreve inn gjeld med tvang

Namsfogden, som i Sverige blir kalt Kronofogden, er den myndigheten som bruker tvang til å sikre sivile krav, altså kreve inn ubetalt gjeld.

Klarer du ikke betale kredittkortgjelda eller avdrag på forbrukslånet, er altså namsfogden siste instans. De griper først inn når gjelda må betales med tvang.

Deltakerne i studien fra Södertörns universitet var folk i alderen 18 til 64 år, og alle var registrert med ubetalt gjeld i det svenske Kronofogden.

Uavhengig av psykiske problemer

Det var til sammen 181 000 personene som ble fulgt opp i ett år og sammenlignet med 930 000 andre svensker.

Resultatene viser at de som hadde hatt gjeldsproblemer, hadde to-og-en-halv ganger høyere risiko for selvmord enn de som ikke hadde det.

Folk med gjeldsproblemer har ofte andre problemer. Det kan ha med økonomi å gjøre, hvor de bor og kommer fra eller de kan ha psykiske helseproblemer.

Dette har forskerne tatt høyde for.

Sterkt assosiert med stigma

De har derfor kontrollert for både demografiske, sosioøkonomiske og psykiske helsefaktorer som kan ha preget deltakerne før de fikk registrert gjeld hos Kronofogden.

Til tross for dette så de en klar sammenheng mellom økonomisk gjeld og selvmord.

– I dag er det få fenomener som er så sterkt assosiert med stigma som det å ikke betale tilbake gjelden sin. Dette er stigma vi allerede vet spiller en nøkkelrolle når det gjelder selvmord, sier forskeren bak studien, Yerko Rojas til forskning.se.

Selvmord i Norge

I overkant av 1000 personer begår selvmord hvert år i Sverige.

I Norge er tallet mellom 600 og 700. Det er mer enn seks ganger så mange som dør i trafikken eller av brystkreft i Norge.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Han tror risikoen for selvmord er like stor i Norge.

– Det er god grunn til å tro at tallene fra Sverige også gjelder for situasjonen i Norge, skriver han i en epost til forskning.no.

– Ser man på spesielle undergrupper, så er nok tallene også vesentlig høyere, skriver han.

For eksempel har folk med ADHD, som også har mye gjeld, enda større risiko for å begå selvmord.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.
Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Over 20 ganger høyere risiko

I 2020 kom en stor studie fra USA om sammenhengene mellom økonomisk press og påfølgende selvmordsforsøk og selvmordstanker.

Da så forskerne spesielt på fire faktorer: gjeld, arbeidsledighet, tidligere bostedsløshet og lav inntekt.

Resultatene viste at økonomisk press økte risikoen for selvmordsforsøk med over 50 prosent. Også disse funnene ble justert for demografi, sosioøkonomi og psykiske helse.

Deltakere som hadde alle de fire faktorene, altså gjeld, arbeidsledighet, tidligere bostedsløshet og lav inntekt, hadde 20 ganger høyere risiko for å ha forsøkt å ta livet av seg sammenlignet med dem som ikke hadde noen av dem.

Dette gjaldt også for selvmordstanker.

Mener NAV bør følge mer med

Her i Norge er mange av dem som har uhåndterbar gjeld, ustabile boligforhold, arbeidsledighet og lav inntekt i kontakt med NAV.

– NAV bør derfor være særlig observant for selvmordsfare, skriver Holte.

– Kunnskapen om sammenhenger mellom gjeld, særlig uhåndterbar gjeld, er såpass sikker at det bør få konsekvenser både for det selvmordsforebyggende arbeidet og for finansinstitusjonenes og NAVs virksomheter, ifølge han.

Referanse:

Yerko Rojas: Financial indebtedness and suicide: A 1-year follow-up study of a population registered at the Swedish Enforcement Authority. International Journal of Social Psychiatry. November 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS