Olav Thon har drevet bedrift siden han var ung, men har fortsatt å være gründer hele livet. Han gikk først av som styreleder i Olav Thon-gruppen da han fylte 100 år i år.
Olav Thon har drevet bedrift siden han var ung, men har fortsatt å være gründer hele livet. Han gikk først av som styreleder i Olav Thon-gruppen da han fylte 100 år i år.

Godt voksne gründere lykkes best

Om du starter et selskap etter fylte 50 år, så er det mye mer sannsynlig at du lykkes med et nytt produkt eller en ny tjeneste på markedet.

«Young people are just smarter» 

Dette slo Facebook-gründer Mark Zuckerberg fast i 2007 da han skulle forklare årsaken til sin suksess.

At unge mennesker er bedre til å komme på gode ideer, er noe mange har trodd. Både innen forskning og entreprenørskap har oppfatningen ofte vært den samme.

Kjente gründere som Steve Jobs og Mark Zuckerberg har jo vist oss at 20-åringer kan etablere verdensledende selskaper. 

De samme har flere norske rikinger gjort, som Olav Thon og Kjell Inge Røkke. De startet begge to opp som unge.

Smartest å satse på de unge?

Slike suksesshistorier har kanskje gjort at mange investorer som vil inn i nyetablerte selskaper, tror det er smartest å satse pengene sine på unge folk. 

Men når en gruppe forskere i USA undersøkte nettopp oppstartsbedrifter, så fant  de at vellykkede gründere gjerne er middelaldrende folk, ikke unge. 

Dette skrev de om i en artikkel i tidsskriftet til American Economic Association i 2020.

Gjennomsnittsalderen blant de som grunnla de mest vellykkede selskapene, var 45 år. Dette gjaldt også firmaer innen høyteknologiske sektorer. 

Hele tre ganger større suksess

Nå har nok en ny forskergruppe sett på det samme. 

De har studert nærmere 3.000 grunnleggere av nye virksomheter i Tyskland i perioden 2008–2017.

Her finner forskerne at det er de som er 50 år eller eldre, som har mest suksess som gründere.

Personer over 50 år har hele tre ganger større sannsynlighet for å introdusere en ny innovasjon på markedet, sammenlignet med gjennomsnittet i utvalget personer som studien omfatter.

Eldre gründere tjener også en god del mer penger på innovasjonene sine.

Riktignok kommer unge oftest opp med flest nye oppfinnelser, totalt sett. Men dette er først og fremst innovasjoner som skal forbedre prosesser og produkter i bestemte bedrifter. For eksempel å lage en ny programvare, anvende ny teknologi eller gjøre et produkt eller en tjeneste mer brukervennlig. 

Eldre gründere lykkes bedre med å utvikle helt nye produkter eller tjenester i markedet. 

Det skal mye til for at en 50-åring som er i full jobb starter en oppstartsbedrift, mener Hans K. Vide.
Det skal mye til for at en 50-åring som er i full jobb starter en oppstartsbedrift, mener Hans K. Vide.

Mer enn en god idé

Forskerne mener at hovedforklaringen på funnene, er at eldre drar nytte både av ledererfaring og egne penger når de starter egne firmaer. 

De som går fra å ha lønnet arbeid til å starte for seg selv, har også større sannsynlighet for å ansette flere høyt utdannede ansatte, finner forskerne bak studien. 

Hans K. Vide er professor i økonomi ved Universitetet i Bergen. Han mener at en annen forklaring kan være at 50-åringer som er i full jobb, gjerne har godt betalte jobber. 

– Det skal en veldig god idé til før en 50-åring slutter i jobben for å satse på en oppstartsbedrift, sier han. Eldre gründere kan også være i stand til å vurdere kvalitet på ideer bedre før de setter i gang med et nytt selskap, mener økonomiprofessoren.

Unge etablerere kan ha bedre teknisk kompetanse enn 50-åringer. Men de sistnevnte har et bredere spekter av ferdigheter, mener Hvide. 

– Et bredt spekter at ferdigheter får man av erfaring, for eksempel av ledelse i tillegg til teknisk kompetanse. Dette er ferdigheter som er viktig for å kunne lede en bedrift eller et innovasjonsmiljø.

Per Erik Bernts er styreleder i et nettverk som forsøker å få flere eldre til å satse på innovasjon. Det er ikke lett, innrømmer han.
Per Erik Bernts er styreleder i et nettverk som forsøker å få flere eldre til å satse på innovasjon. Det er ikke lett, innrømmer han.

De rikeste har holdt på lenge

Per Erik Bernts er styreleder i nettverket «50 til 100 AS». 

Nettverket har til formål å koble voksne, erfarne mennesker med gründermiljøer for at de skal kunne ha nytte av hverandre. 

Det er ofte en god kombinasjon å koble unge gründere med godt voksne med lang erfaring, mener han.

Bernts kjenner til forskningen som viser at voksne gründere har større sannsynlighet for å lykkes. Han kjenner ikke til at det er gjort undersøkelser på dette i Norge. 

– Jeg har møtt gründere i alle aldersgrupper, helt opp til 70 år. 

– Om du har det i deg, er først og fremst personavhengig. Det har med personlighet og vitalitet å gjøre. Derfor er det en myte at det bare er unge som er innovative. 

– Med alder kommer erfaring. Eldre har gjort feil og lært av sine feil. 

Bernt minner om de rikeste i Norge, folk som Olav Thon, Kjell Inge Røkke, Bjørn Rune Gjelsten, John Fredriksen og Johan H. Andresen alle startet veldig unge. Siden har de fortsatt med å være innovative og kreative.

Mindre sannsynlig å bli gründer sent 

Forskning viser at sannsynligheten for at du skal bli gründer, avtar kraftig i 45–50-årsalderen.

For at man skal kunne dra nytte av eldre som innovatører, er det viktig å bryte myten om at entreprenørskap bare er for unge. 

Dette skriver forskerne bak studien fra Tyskland i den vitenskapelige artikkelen sin. 

I Norge er det vanskelig å få eldre til å satse på entreprenørskap, bekrefter Bernts. 

– Vi har det for godt. 

– Det er lettere å ligge på stranda med en paraplydrink enn å komme seg ut i aktivt arbeid. 

Kilde: 

Martin Murmann m.fl: How does late-career entrepreneurship relate to innovation? Research policy, juli 2023.

Les også:

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS