Den største suksessen i norsk sosialpolitikk har vært den kraftige reduksjonen av fattigdom blant de eldste i samfunnet, mener Monika Queisser.

– Dere kan gjøre det bedre i Norge, mener OECD-direktør

Flere sliter økonomisk i Norge. I mange andre land i Europa går det samme veien. Men for en gruppe er utviklingen mer dramatisk i Norge enn i andre land. 

I alt 151.000 mennesker i Norge befinner seg nå i kategorien «ille ute», ifølge NAV-tall. Denne gruppa er blitt tre ganger så stor som før pandemien.

Drøyt en av fem har søkt om økonomisk hjelp hos NAV. 

På steder som deler ut gratis mat, er det 17 prosent av dem som har vært. 

– Store tall

– Dette er store tall, sa arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte da han åpnet NAV-konferansen torsdag. 

NAV har samlet nye tall fra landets 12 største kommuner. Disse viser at antall mottakere av sosialhjelp har økt med 16 prosent det siste året. 

Blant de nye mottakerne er det flest ukrainske flyktninger. Men også flere barnefamilier og unge får sosialhjelp. 

I en annen rapport som ble lagt fram på NAV-konferansen, så viser Fafo-forskere at det er stadig flere grupper i samfunnet som har behov for mathjelp. 

Over halvparten av dem som mottar gratis matposer, har barn.

Forskene mener at vi får en ny type fattigdom i Norge. Dette kan du lese om her. 

Noe har endret seg

På midten av 1980-tallet var det absolutt størst risiko for at folk over 75 år skulle oppleve fattigdom i Norge.

Nå har dette endret seg dramatisk. 

I 2021 kom det tall som viste at risikoen for fattigdom i den yngste aldersgruppen i Norge, blant dem mellom 18 og 25 år, har økt kraftig. 

Dette fortalte Monika Queisser, leder for sosialpolitisk avdeling i OECD, på konferansen.

– Dette har skjedd i hele OECD, rapporterte hun.

– Men utvikling er mye mer dramatisk i Norge enn i andre land. 

Hva skjer med mange flere eldre?

Den største suksessen i norsk sosialpolitikk de siste 40 årene har altså vært den kraftige reduksjonen av fattigdom blant de eldste i samfunnet. 

Dette skyldes nok en kombinasjon av god pensjonspolitikk og at flere kvinner er i arbeid i Norge, mener Queisser.

Men i årene foran oss, så blir vi mange flere eldre. Store demografiske endringer skjer i befolkningen. 

– Hvordan skal dere fortsette denne store suksessen og fortsatt ha gode pensjoner, uten å legge en for store byrde på de unge? spør OECD-direktøren. 

Kan fjerne fattigdom helt

 Å få flere folk i arbeid er kanskje den viktigste måten å redusere fattigdom, slår Queisser fast.

Tall viser nemlig at om ingen i en husholdning har arbeid, så er risikoen for å bli fattig mye høyere. Den er også høyere om bare en person i en husholdning med flere er i arbeid. Hvis to i husholdningen jobber, forsvinner risikoen nesten helt. 

Dersom vi kan oppnå at to voksne i husholdningen får seg jobb, noe som også vil være bra både for likestillingen og integrasjon, vil det være svært viktig for å forebygge fattigdom, sa Queisser.

Norge ligger likevel godt an

Til tross for at flere sliter økonomisk her i landet, så ligger vi godt an både blant EU-landene og blant landene i OECD med hensyn til fattigdom.

I Norge var det knapt 6,7 prosent av befolkningen som levde av mindre enn halvparten av medianinntekten i landet i 2021. Medianinntekten er den inntekten som ligger midt på skalaen av alle inntekter i et land. 

I 2021 var beløpet på 18 700 kroner i måneden. 

OECD bruker dette som mål på relativ fattigdom, altså fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. 

Kan gjøre det bedre

– Norge ligger godt an i forhold til andre land. Men dere kan gjøre det bedre, sier Queisser.

Gjennomsnittet av befolkningen i EU som levde i fattigdom i 2021 var på 10,7 prosent. I OECD-landene var snittet 11,6 prosent.

Seks andre land ligger bedre an enn oss. Island har færrest fattige, med 5 prosent. 

Tsjekkia, Nederland, Belgia og Frankrike har også færre fattige enn oss.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS