Særlig unge menn med høyere inntekt enn andre kan bli ofre for markedsføring bygd tøys og tullprat om økonomi.
Særlig unge menn med høyere inntekt enn andre kan bli ofre for markedsføring bygd tøys og tullprat om økonomi.

Unge menn med høy inntekt blir lettest offer for økonomisk bullshit

Tullprat – bullshit på engelsk – har opptatt flere finansforskere de siste årene. Ny svensk studie ser nå hvem som rammes.

Setter du sammen et par tilfeldige ord som tilsynelatende kan høres både innsiktsfulle og imponerende ut, så er det ikke vanskelig å få mange der ute til å tro at du bedriver avansert kommunikasjon.

På nettstedet makebullshit.com får du hjelp til å lage ditt eget tull og vås innenfor så ulike områder som teknologi, finans, stillingstitler og «new age».

Vil du imponere med finanskunnskap, kan du for eksempel lage tullprat som «Expanded virtual methodologies» og «Improved strategic convergence».

Forskning har vist at dersom du blir god på å produsere tøys som dette, så vil du kunne bli oppfattet som mer intelligent enn andre.

En gruppe svenske forskere har nå sett nærmere på hvilke følger dette kan få for finansielle beslutninger. Og hvem som lettest lar seg lure.

Ubegripeilge ord

– Både finansmarkedet og annet som har med økonomi å gjøre, blir av mange oppfattet som vanskelig. Ofte brukes det her begreper, termer og sjargong som mange ikke fullt begriper, sier Gustav Tinghög, professor i økonomi ved Linköpings universitet.

– Evnen til å gjenkjenne bullshit, men også evnen til selv å kunne produsere bullshit, er ofte en viktig framgangsfaktor for individer i ulike sammenhenger.

– Ikke minst i yrkeslivet, legger han til i en pressemelding.

I studien Tinghög og kolleger gjorde ved Linköpings universitet, så utviklet de en egen måleskala der rundt tusen personer fikk bedømme hvor meningsfulle de oppfatter flere ulike sitater innenfor økonomi.

Deltagerne ble også bedt om å ta stilling til forskjellige påstander om lån, investeringer og penger mer generelt.

Disse påstandene ble presentert som markedsføring av finansielle produkter. Men innholdet var meningsløst og hadde blitt produsert med bullshitgeneratorer som makebullshit.com.

Studiedeltagerne ble bedt om å svare på om de oppfattet påstanden som noe sant eller som noe falskt.

Menn lar seg lettere imponere

Særlig menn med høy inntekt og høy vurdering av egne kunnskaper om økonomi viste seg å være sårbare for finansielt tullprat.

Eldre kvinner med lav inntekt viste seg aller best på å gjennomskue økonomisk tøys og tull. De samme kvinnene vurderte gjerne sine egne kunnskaper om økonomi som små.

– Dette er selvfølgelig et generelt resultat.

– Vi kan ikke si at alle unge menn blir ofre for økonomisk bullshit. Men en rimelig tolkning av resultatet er iallfall at menn lettere lar seg imponere av finansielle påstander, sier Tinghög.

Som minner om at finansverdenen tradisjonelt har vært dominert av menn.

Dette vet forskere om «bullshit»

En rekke internasjonale forskere og forskergrupper har de siste årene vært opptatt av fenomenet bullshit. Her er noen funn:

  • Bullshit er ikke nødvendigvis falske påstander. Det handler mer om kommunikasjon som inneholder imponerende ord og uttrykk, men som ikke sier noe konkret eller meningsfullt.
  • Flere studier har vist at vi mennesker i varierende grad oppfatter bullshit som noe riktig og meningsfullt. Folk som lettere oppfatter bullshit som noe riktig, er gjerne mindre analytiske enn andre. De er gjerne også svakere på det som kalles verbal intelligens og de er mer mottakelige for konspirasjonsteorier.
  • Personer som selv produserer mye bullshit, blir oftere oppfattet som mer intelligente enn andre.

Kilde: Kienzler m.fl, 2022

Referanser:

Unga män lättast att vilseleda med finansiellt «skitsnack». Artikkel fra Linköpings universitet på forskning.se, 3. mai 2022

Mario Kienzler m.fl: Individual differences in susceptibility to financial bullshit. Journal of Behavioral and Experimental Finance, juni 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS