Ekstremt regnvær konsentrert over korte perioder kan påvirke lokale økonomier og ødelegge infrastruktur og forsyningslinjer Bildet er fra en oversvømmelse i Chehalis i USA. .
Ekstremt regnvær konsentrert over korte perioder kan påvirke lokale økonomier og ødelegge infrastruktur og forsyningslinjer Bildet er fra en oversvømmelse i Chehalis i USA. .

Økonomien lider under ekstremt regnvær

Våte og regntunge dager har en negativ effekt på økonomisk vekst, ifølge forskere. De advarer mot flere regndager som konsekvens av klimaendringene

Tidligere har tanken vært at mer regnfall hvert år er bra for økonomien. Dette kommer fra en tid hvor økonomien i de fleste land var basert rundt landbruket.

Men flere regndager er ikke økonomisk gunstig for industrialiserte land, viser en ny studie. Risikoen for oversvømmelser er for stor.

Oversvømmelser kan forårsake store økonomiske forstyrelser. De har ikke bare potensiale til å ødelegge infrastruktur, men også forstyrre viktige forsyningslinjer for varer, ifølge Maximillian Kotz, en av forskerne bak studien.

Et økende antall regndager, og da spesielt dager med ekstremt regnfall, er den tydeligste av klimaendringene vi kan se rundt oss allerede, understreker forskerne bak studien.

Kystregioner truffet hardest

De fleste studier på sammenhengen mellom regn og økonomi ser gjerne på total mengde regnfall gjennom et helt år.

I denne studien har de heller undersøkt hvordan enkeltdager med betydelig regnvær kan påvirke lokale økonomier.

Industrialiserte økonomier som Tyskland og Japan har ikke godt av dager med mer intenst regnvær enn normalt, ifølge studien.

Forskerne så på data fra mer enn 1500 forskjellige regioner over 40 år.

Det er de landene som hovedsakelig drev på med serviceindustri og produksjon, fremfor jordbruk, som blir mest plaget av våte dager og ekstremt regnvær.

Effektene av ekstremt regnvær er tydeligst ved høyere breddegrader og ved kyst og fjellregioner.

–Det er klima-sjokkene fra ekstremvær som truer måten vi lever på heller enn gradvise endringer, sier Professor Anders Levermann ved Potsdam Institute for Climate Impact Research.
–Det er klima-sjokkene fra ekstremvær som truer måten vi lever på heller enn gradvise endringer, sier Professor Anders Levermann ved Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Regn kan skade den globale økonomien

En dag der det har regnet mer en 1 millimeter i løpet av dagen, definerer forskerne som en våt dag.

Men en dag med ekstremnedbør er mer relativ. I enkelte deler av verden er de mer vant med større mengder regnvær enn andre. Derfor har forskerne lagd en relativ måling hvor de tar for seg den ene prosenten med dager med mest regn innenfor de 40 årene de har studert.

Forskningen viser at kun noen få ekstra centimeter med ekstremt regnfall i løpet av året kan skade et lands økonomiske vekst med så mye som et halvt prosent. Dette betyr mye. De fleste industrialiserte lands vekst kun er på 2 til 3 prosent hvert år, som notert av NPR.

– Studien vår viser at avtrykket klimaendringene har på daglig regnfall kommer til å ha heftige økonomiske effekter som ikke enda har blitt tatt med i beregningene, men er veldig relevante, sier Anders Levermann, en av de andre forskerne bak studien, i en pressemelding. .

– Det er klima-sjokkene fra ekstremvær som truer måten vi lever på heller enn gradvise endringer. Ved å destabilisere klimaet vårt ødelegger vi økonomiene våre. Vi må forsikre oss om at det å brenne fossilt brensel ikke gjør samfunnene våre ustabile.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS