Over to millioner pasienter ble behandlet på sykehus i Norge i 2022.

Norge på topp i helseutgifter per innbygger i Europa

I fjor brukte vi 83.000 kroner hver på helse.

Det samfunnsøkonomer kaller Fastlands-Norge – Norge uten olje- og gassinntektene fra Nordsjøen – bruker en større andel av pengene sine på helse enn noe annet land i Europa.

Men Norge har gode inntekter fra Nordsjøen. Disse inntektene gjør at vi får mer penger å bruke på blant annet helse enn andre land. 

Tar vi med disse pengene, så havner vi fortsatt på fjerdeplass i Europa i andel av inntektene våre (BNP) som brukes på helse.

453 milliarder kroner

Nye og foreløpige tall fra SSB viser at Norges samlede helseutgifter var på 453 milliarder kroner i 2022.

Dette tilsvarer 11, 4 prosent av Norges BNP (bruttonasjonalprodukt). Og det tilsvarer 12,9 prosent av Fastlands-Norges BNP.

Gjennomsnittet blant verdens rike land (OECD) er 9,6 prosent.

Klart størst andel av pengene sine på helse – hele 18,8 prosent av BNP – er det innbyggerne i USA som bruker. 

Helsevesenet i USA er annerledes organisert enn i andre rike land. Langt mer av tjenestene finansieres gjennom private helseforsikringer og leveres av private selskaper.

Norge bruker mest i Norden

Målt i dollar og justert for hvor mye man får for pengene i hvert enkelt land (USD PPP), så er det Sveits, Tyskland og Norge som bruker klart mest penger på helse per innbygger i Europa. Det hører med at det kjøpes mye private helsetjenester i Sveits.

Norge brukte i 2022 mer penger på helse per innbygger enn noen av de andre nordiske landene.

Ifølge OECD brukte Norge cirka 7.900 dollar (justert for kjøpekraft) per innbygger. Sverige brukte cirka 6.400 dollar, Danmark brukte cirka 6.300 og Finland brukte cirka 5.700.

Blant OECD-landene er det Tyrkia som bruker minst andel av pengene sine (BNP) på helse, bare 4,6 prosent. 

Generelt bruker rike land en klart større andel av pengene de disponerer på helse, enn det fattigere land gjør.

Det offentlige dekker 85 prosent

SSB sine tall viser ellers at:

  • Det offentlige betaler rundt 85 prosent av helseutgiftene vi har i Norge. En vesentlig del av privates helseutgifter går til å betale tannlegeregninger.
  • Det offentlige leverer selv rundt 70 prosent av helsetjenestene vi bruker. (Staten leverer 38 prosent og kommunene 32 prosent. 
  • Staten bruker mest penger på sykehus. Kommunene bruker mest penger på sykehjem og hjemmehjelp.
  • Nærmere 400.000 mennesker jobber i helsevesenet vårt.
Det offentlige leverer selv rundt 70 prosent av helsetjenestene vi bruker i Norge.

I grove tall brukes rundt 50 prosent av Norges helseutgifter til medisinsk behandling.

Rundt 30 prosent brukes til pleie og omsorg. Rundt 10 prosent brukes til medisiner. Rundt 3 prosent brukes til det som kalles forebyggende helsearbeid.

Private tannlegeutgifter

Hvilke helsetjenester det offentlige betaler for og hvilke husholdningene dekker selv, varierer veldig mye fra land til land.

I Norge betaler vi for eksempel rundt 70 prosent av tannlegeregningene våre selv, mens det offentlige dekker 30 prosent. I Tyskland er det akkurat omvendt.

I Tyskland betales på den annen side en mindre andel av utgiftene til pleie- og omsorgstjenester av det offentlige. Mer pleie og omsorg betales med private penger.

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

SSB: «83 100 kroner per innbygger til helse i 2022», artikkel publisert 19. oktober 2023.

OECD Data: «Health spending», 2023.

Powered by Labrador CMS