Denne artikkelen er produsert og finansiert av Framsenteret - les mer.

Animasjonsfilmen My bank med ulken Laila er laget av Fabelfjord. Idé og manus er utviklet av en gruppe fra Norsk institutt for naturforskning, Framsenteret AS og Fabelfjord. (Foto: Fabelfjord).

Liten fisk forteller stor historie

Gjennom den lille fisken Laila forteller forskere hvorfor det er viktig å vite mer om de store fiskebankene i nord. Og den som fikk æren av å spille Laila, er Trine Lise Olsen. – Å spille fesshompa er noe det fineste jeg har gjort, sier komikeren.

Og før du tror at dette dreier seg om noe fælt så brukes «fesshompa» som navn på den lille fisken ulke av mange langs kysten, særlig i nord. Andre lokale navn er fisksømpe, fissump, furusk, kontepella, marulk, mataskurk, pelekunter, pillekunter, ulk og konterusk.

Fesshompa, eller ulken Laila er stjerna i en ny animasjonsfilm laget av det Tromsø-baserte selskapet Fabelfjord. Den lille fisken forteller hvorfor det er viktig å forske på fiskebankene. Filmen, som har fått tittelen My Bank lanseres nå på norsk og engelsk.

Det var Kari Ellingsen i Norsk institutt for naturforskning, NINA, på Framsenteret i Tromsø og Ken Frank i Bedford Institute of Oceanography, Canada, som hadde ideen til å lage en film for å nå et bredere og ikke minst yngre publikum. Ei gruppe med folk fra NINA, Framsenteret og Fabelfjord utviklet et manus der Laila tok mer og mer plass.

Dette er ei fesshompa! Langs kysten, særlig i nord, er det mange som kaller fiskearten ulke for fesshompa. (Foto: Store norske leksikon).

Ulke

Vanlig ulke har et stort og flattrykt hode med en rekke utvekster eller pigger. Kroppen smalner så av bakover mot halefinnen. Den er brun eller grønnlig på farge med mørke områder eller flekker på sidene. Den gode kamuflasjen kan gjøre den svært vanskelig å oppdage. Kan bli opptil 60 centimeter lang.

Forenkling

– Det har vært veldig morsomt å være med på å lage en animasjonsfilm. Det har også vært veldig lærerikt, fordi filmskaperne har vært flinke til å forenkle og formidle vår historie som i utgangspunktet er mye mer komplisert, sier Kari Ellingsen.

Ellingsen er seniorforsker og leder prosjektet Drivebanks, finansiert av Marinforsk og Norges forskningsråd.

Kari Ellingsen var en av dem som fikk ideen til filmen om ulken Laila. Nå lanseres filmen, laget av Fabelfjord. (Foto: Helge M. Markusson / Framsenteret).

– Det er fremdeles mye vi ikke vet om fiskebankene. Vi vet at fiskebanker er grunne havområder der strømforholdene gir gode vekstforhold for plankton og dermed økt produktivitet og rike fiskebestander. Derfor drar også fiskerne til fiskebankene.

Enormt hav

– Vi undersøker om sammensetningen av fiskearter og endringer over tid er forskjellig på små og store banker, og om mønstrene varierer i ulike deler av det enorme Barentshavet. Vi studerer effekter av variasjon i både temperatur og fiskerier. Vi undersøker også hvordan interaksjoner mellom fiskearter påvirker disse mønstrene, fordi rovdyr, som for eksempel torsk, spiser masse fisk, forteller Ellingsen.

Komiker Trine Lise Olsen har stemmen til Laila i filmen My bank. (Foto: Michael Schult Ulriksen).

Sjarmerende

– Fesshompa er jo et nydelig dyr, og hun er jo riktig så sjarmerende og morsom, sier Trine Lise Olsen. Hun fikk jobben som stemmen til Laila, og føler seg beæret over en slik tillit.

Gruppa som har jobbet med prosjektet, var fra dag én opptatt av å nå et ungt publikum.

– Jeg synes det er viktig å nå et publikum som ikke bare er forskere. Ungdom og barn er opptatt av å ta vare på naturen. Det er viktig at de får mer informasjon om hva som rører seg under havoverflaten, og hva som påvirker det marine miljøet, sier Kari Ellingsen.

Forskningsprosjektet Drivebanks

I prosjketet Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks – Drivebanks studerer forskerne fiskesamfunn på fiskebanker i Barentshavet. De undersøker hvilke mekanismer eller prosesser som bestemmer hvordan både artsrikdom og sammensetning av fiskesamfunn varierer på fiskebankene.

Prosjektet er finansiert av Marinforsk, Norges forskningsråd, gjennom Sforskningsprogrammet Marinforsk og Framsenterets forskningsprogram Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord. Les mer om prosjektetPowered by Labrador CMS