Det er bare rike som får råd til å bruke den nye, effektive slankemedisinen, påpeker fedmeekspert.

Fedmeekspert: – Hårreisende at pasienter ikke får dekket ny slankemedisin

En ny, effektiv slankemedisin blir ikke dekket av det offentlige. De færreste som trenger den mest, vil ha råd, advarer slankeekspert Jøran Hjelmesæth. Medisinen vil koste 36.000 kroner i året.

Slankemedisinen Wegovy, med virkestoffet semaglutid, har vist veldig lovende resultater.

Hver tredje person som har testet medisinen, gikk ned 20 prosent eller mer i vekt.

Effekten er større enn andre legemidler mot fedme som hittil har vært tilgjengelig.

Men medikamentet er dyrt.

Legemiddelverket satte ned foten

I begynnelsen av januar ble medikamentet tillatt å bruke mot fedme i Norge.

I 2021 bestilte Statens legemiddelverk en hurtig metodevurdering for å avgjøre om medisinen bør innføres i blåresept-ordningen.

Forrige uke ble det klart at Legemiddelverket ikke vil innvilge blå resept for legemiddelet, skriver Dagensmedisin.no.

Helseeffektene veier ikke opp for prisen, konkluderte Legemiddelverket.

Dermed må pasientene selv betale for behandlingen.

Den vil koste 36.000 kroner i året, ifølge Dagens Medisin.

– Blir bare for de rike

– Dette var veldig dårlige nyheter for våre pasienter som sliter med sykelig overvekt, sier fedmeekspert og professor i medisin Jøran Hjelmesæth.

– De færreste av dem som trenger den mest, har råd. Dette resulterer dessverre i at dette blir en medisin bare for de rike, sier han til forskning.no.

Han har også uttalt seg om saken i VG: Ny, effektiv slankemedisin: -Dramatisk effekt

Hjelmesæth mener at pasienter med sykelig overvekt og fedme absolutt bør få denne medisinen på blå resept.

Hjelmesæth er seksjonsoverlege ved Hormon-, overvekt- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

– Det er hårreisende at Legemiddelverket har valgt å se bort fra langvarige helseeffekter som vektnedgang vil ha for pasientene, som reduksjon i diabetes 2 og hjerte-karsykdom, sier professor Jøran Hjelmesæth.

Han er også professor ved avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo, og han leder Nasjonalt råd for ernæring.

Tre ganger mer effektiv enn andre

Wegovy er opptil tre ganger mer effektiv enn andre slankemedisiner på markedet.

– Den gir 12-13 prosent vektreduksjon. Det er nesten tre ganger mer effektivt enn andre tillatte slankemedisiner, som bare gir om lag 5 prosent reduksjon i vekten, sier Hjelmesæth til forskning.no.

Det vil si at effekten nærmer seg virkningen av slankeoperasjoner, som så langt har virket best for å få en varig vektnedgang, ifølge professoren.

Mener Legemiddelverket ser bort fra helseeffekter

Ifølge Hjelmesæth har Legemiddelverket valgt å ikke regne med langvarige helseeffekter som vektnedgang vil ha for pasientene, som redusert diabetes 2 og hjerte-karsykdom.

Slik virker Wegovy

Medisinen Wegovy med virkestoffet semaglutid, tas som en ukentlig injeksjon. Semaglutid ligner et naturlig hormon som frigjøres fra tarmen etter et måltid. Wegovy virker på områder i hjernen som kontrollerer appetitt, får deg til å føle deg mettere og mindre sulten og gjør deg mindre sugen på mat.

Medikamenter med semaglutid ble i utgangspunktet utviklet for å behandle diabetes.

Den er godkjent for behandling av overvekt hos pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) fra 30, eller fra 27 dersom man har visse risikable tilleggstilstander. Den skal brukes sammen med diett og økt fysisk aktivitet.

Behandlingen på hvit resept vil koste i overkant av 36.000 kroner i året etter at dosen er trappet opp til 2,4 mg per uke, ifølge Felleskatalogen.

– Det er hårreisende at de har valgt å være så konservative, for vi vet at varig vektnedgang gir en rekke slike gunstige effekter for pasientene, sier Hjelmesæth.

Han vil nå kjempe videre for at legemiddelet blir godkjent på blå resept.

– Disse pasientene fortjener det, sier han til forskning.no.

For dyrt i forhold til alvorlighet

Forskning.no har fått fungerende områdedirektør Einar Andreassen i Statens Legemiddelverk til å utdype grunnen til avslaget.

Nytte, ressursbruk og alvorlighet er de tre kriteriene de bruker når de vurderer om legemidler kan få offentlig refusjon, forklarer Andreassen til forskning.no.

Legemiddelverket må ta en avveining av om prisen står i rimelig forhold til effekten.

– Vi mener legemidlet ikke er kostnadseffektivt, at det er for dyrt i forhold til dokumenterte helseeffekter. Helseeffektene veier ikke opp for prisen når legemiddelet vurderes etter de prioriteringskriteriene som Stortinget har vedtatt.

Andreassen påpeker også at dersom man slutter med medisinen eller med endring av levevaner, vil pasienter gå opp i vekt igjen.

– Jo mer alvorlig sykdommen er, jo høyere pris kan vi tillate, forklarer han.

Ikke dokumentert forebyggende effekt

Andreassen er enig i Hjelmesæths utsagn om at medisinen antakelig kan forebygge følgesykdommer.

– Vi mener det er rimelig å anta at den vil kunne forebygge mange sykdommer som følge av fedme. Men Novo Nordisk har foreløpig ikke dokumentert i hvor stor grad Wegovy vil kunne forebygge tilleggstilstander av fedme, sier han.

En slik studie er underveis.

– Hvis den viser god dokumentasjon på langtidseffekten på andre sykdommer, kan vi ta en ny vurdering, sier han.

Vil omfatte 120.000 pasienter

Medisinen er nå godkjent på hvit resept for pasienter med BMI på over 27 hvis de har en tilleggstilstand.

Søknaden på blå resept gjaldt pasienter med BMI på over 40 og dem som har en BMI på over 35 hvis pasienten har tilleggssykdom.

– Dette vil omfatte 120.000 pasienter. Da vil kostnaden komme opp i 4,5 milliarder kroner. Det er uansett langt over det vi har fullmakt til å godkjenne. For alt over 100 millioner kroner i utgifter for én medisin, må vi sende vår vurdering til Stortinget, forklarer Andreassen.

Han mener det nå er opp til Novo Nordisk, som markedsfører Wegovy i Norge, å revurdere prisen.

– Vi er villige til å forhandle dersom de kommer med en ny pris, sier han til forskning.no.

Bedret livskvalitet

Hjelmesæth kan ikke svare på om det samfunnsøkonomisk vil være lønnsomt.

– Men det vil utvilsomt kunne gi stor nytte for enkeltpersoner i form av bedre livskvalitet og bedring av vektrelaterte sykdommer og plager.

Det er dokumentert at legemiddelet gir vektreduksjon i opptil to år, men de fleste går opp i vekt igjen om de slutter med behandling.

Behandlingen må kombineres med diett og fysisk aktivitet.

Fedmeeksperten viser også til at helsemyndighetene i Storbritannia, NICE, har godkjent Wegovy for offentlig finansiering.

Andreassen mener det er vanskelig å kommentere dette.

– Vi vet ikke hvilken pris Novo Nordisk har tilbudt NHS i Storbritannia, sier han.

Vil forhandle pris

Tor Frostelid i Novo Nordisk sier til Dagens Medisin at de er overrasket over avgjørelsen.

De er overrasket over at Statens legemiddelverk ikke anerkjenner helsegevinsten av vektnedgang på følgetilstander som kreft, hjerte- og karsykdom, søvnapne og artrose.

Vedtaket og rapporten er foreløpig unntatt offentlighet, i påvente av at klagefristen går ut. Vedtaket har tre ukers klagefrist.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS