Ungdommer i videregående skolealder går en halv gang oftere til legen enn for ti år siden.

Ungdom drar til legen oftere enn for ti år siden

De siste ti årene har det vært en sterk vekst i fastlegekonsultasjoner blant ungdom mellom 15 og 19 år. I 2023 lå bruken 53 prosent over nivået i 2013.

En av periodene med særlig sterk oppgang – årene 2016 og 2017 – falt sammen med innføringen av fraværsregelen i videregående skole ved starten av skoleåret 2016/2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Regelen innebar krav til dokumentasjon for å få godkjent sykefravær. Ved starten av pandemien i 2020 falt regelen bort.

– Dette året ser vi en klar nedgang, før det er en betydelig oppgang ved gjeninnføring på starten av skoleåret 2022/2023, skriver SSB.

I fjor var det totale antallet konsultasjoner hos fastlege 16,9 millioner. Økningen på om lag 90.000 fra 2022 var mindre enn året før, men gjennomsnittet per innbygger har ligget omtrent uendret på 3,0 fra og med 2021.

I grunnskolealder har jenter og gutter stort sett like mange konsultasjoner, mens i alderen 16 til 19 år betydelig flere. I fjor hadde guttene i snitt 1,9 konsultasjoner, mens jentene hadde 3,0.

En del konsultasjoner hos ungdomsjentene skyldes prevensjon, men disse utgjør langt fra hele forskjellen mellom kjønnene. Luftveisinfeksjoner og fordøyelsesplager, samt astma og allergi er de vanligste diagnosene blant unge.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS