Betaler mer for fisk fanget på krok

Kunder i britiske supermarkeder synes frossenfisken er mer fristende når den er merket «krokfanget».

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fiskeelskere i Storbritannia biter på kroken når fisken selv er krokfanget. (Foto: Edgar Henriksen/Nofima)

Britiske kunder er villige til å betale opp mot 22 prosent ekstra for en pakning fryst torsk eller hyse når produktene er merket med «krokfanget».

– Merket «islandsk» gir også prisgevinst og det er store prisforskjeller mellom supermarkedkjedene, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima.

Han mener at fiskeindustrien har gode muligheter til å bedre økonomien ved å tilby mer differensierte produkter i en situasjon med sterkt prispress som følge av rekordhøye torskefangster og svekket kjøpekraft i de viktigste hvitfiskmarkedene.

Siden 2010 har forskere ved Nofima ukentlig registrert prisen på 91 ulike fryste filetprodukter av torsk, hyse og alaska pollock i sju britiske supermarkeder.

En såkalt hedonisk prisanalyse gjør det mulig å avdekke effekten av hver enkelt produktegenskap på pris.

Ansvarlige engelskmenn

Det mest påfallende resultatet fra analysen er at egenskapen «krokfanget» oppnår hele 22 prosent høyere pris enn ellers like produkter.

Denne prisgevinsten, som gjelder både for torsk og hyse, kan trolig forklares med at krokfanget fisk er av bedre kvalitet enn fisk fanget med andre redskaper, og at den derfor er dyrere i innkjøp.

– Det at kjedene velger å merke produkter som krokfanget har trolig sammenheng med at denne fangstmetoden oppfattes å være mer skånsom mot havbunnen og således passer godt inn kjedenes bestrebelser etter å opptre ansvarlig, sier Sogn-Grundvåg.

Nasjonsmerke

Linefanget islandsk hysefilet. Både «linefanget» og «islandsk» gir ekstra pris hos britiske kunder. (Foto: Nofima)

– Sett med norske øyne er det interessant at vår studie viser at islandsk opprinnelse oppnår en prisgevinst på fem prosent, sier Sogn-Grundvåg.

De største utslagene i pris er knyttet til supermarkedenes egne merkevarer.

Marks & Spencer topper med en prispremie på 49 prosent, etterfulgt av Coop med 32 prosent og Waitrose med 30 prosent, mens Tesco og Lidl har prispremier på henholdsvis -23 og 25 prosent.

Innen fryst hvitfiskfilet er det kun to produsentmerker, Birds Eye og Youngs. Birds Eye oppnår en betydelig prispremie på opptil 46 prosent, mens Youngs oppnår 21 prosent premie.

– Det er og verd å merke seg at alaska pollock-filet, som forventet, er langt billigere enn filet av torsk og hyse.

– De svært store prisforskjellene mellom de sju supermarkedene kan være nyttig informasjon for norske eksportører som vurderer hvilke supermarkedkjeder de skal tilby sine produkter, sier Sogn-Grundvåg.

– Prisnivået vi finner på hvitfisk på tvers av kjeder stemmer godt overens med det generelle prisnivået. Kunnskapen om størrelsen på prispremier for ulike egenskaper kan også være nyttig i prisforhandlinger med kjedene.

– Og dessuten for norske produsenter som vurderer hvordan de skal differensiere sine produkter i markedet, sier Sogn-Grundvåg.

Referanse:

Sogn-Grundvåg m.fl.: The value of line-caught and other attributes: An exploration of price premiums for chilled fish in UK supermarkets, Marine Policy, Volume 38, March 2013, Pages 41–44, doi: 10.1016/j.marpol.2012.05.017.

Powered by Labrador CMS