En notis fra Fafo - les mer.

Hvor godt egnet er vi til å takle utfordringene som digitalisering og automatisering bringer med seg? (Illustrasjon: Mykola Holyutyak / Shutterstock / NTB scanpix)

Er vi klare for robotenes inntog i arbeidslivet?

I samarbeid med forskere fra Universitetet i Gøteborg, Michigan State University og MIT skal forskere ved Fafo gjennomføre studier om digitaliseringens betydning for arbeid og sysselsetting i Norden og USA

The Robots are coming and Sweden is fine, var tittelen på en artikkel publisert i New York Times i 2017. Utgangspunktet var at den nordiske modellen, med sin generøse velferdsstat og velorganiserte arbeidsmarked, er særlig godt egnet til å takle utfordringene som digitalisering og automatisering bringer med seg.

Det er likevel nedslående tall som presenteres når forskere forsøker å forutse hvordan digitalisering og automatisering vil påvirke behovet for arbeidskraft de kommende åra.

Forskerne uttaler seg imidlertid på bakgrunn av studier gjennomført i USA, som har en ganske annen arbeidslivs- og velferdsmodell enn hva vi har i Norden og Norge. Det er derfor et stort behov for komparativ forskning.

De er opptatt av hvordan arbeidsmarkedets aktører og institusjoner påvirker og former digitaliseringen og dets utfall i de ulike land – og omvendt.

Prosjektperioden er fra august 2019 til juni 2023.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Fafo

Powered by Labrador CMS