Disse fossile trerøttene er trolig 385 millioner år gamle.
Disse fossile trerøttene er trolig 385 millioner år gamle.

Er dette spor etter verdens eldste skog?

De svære røttene stammer fra tida da planeten ble grønn.

Da de ble oppdaget i et steinbrudd for ti år siden, hadde de ligget der i rundt 385 millioner år.

De fossile trerøttene kan være de eldste som er funnet i verden.

Forskerne som har studert dem, ser for seg at det fantes en ganske åpen skog i delstaten New York i USA, lenge før dinosaurene eksisterte.

Britene og amerikanerne bak den nye studien mener at det vokste minst tre typer trær i skogen: Den ene kan minne om en palme, den andre om et grantre. Det tredje treet er en ukjent type.

Archaeopteris hadde bregnelignende greiner langs store deler av stammen. Slik ser en kunstner for seg at treet så ut.
Archaeopteris hadde bregnelignende greiner langs store deler av stammen. Slik ser en kunstner for seg at treet så ut.
Eospermatopteris hadde naken stamme med greiner på toppen.
Eospermatopteris hadde naken stamme med greiner på toppen.

Stort nettverk av røtter

Skogen var flere tusen kvadratkilometer stor, ifølge forskerne.

Noen av røttene spredte seg ut fra stammen med en diameter på hele elleve meter.

Det var på den tida at trærne begynte å gjøre planeten vår grønnere. Trær er viktige for å fange CO2 fra lufta, og de endret dermed balansen på jorda.

Forskerne antar at mye av skogen forsvant på grunn av flom, men at røttene besto. De har funnet fiskefossiler i nærheten. Trærne vokste trolig i et fuktig landskap som ble oversvømt.

Skogen er enda eldre enn annen skog som er funnet i området.

Trærne de tidligere trodde var eldst, sto også i New York, men er et par millioner år yngre.

Flere gamle trær

Det er ikke første gang forskere mener å ha funnet verdens eldste trær. I 2015 kom en nyhet fra Tyskland, ifølge NTB som VG videreformidlet.

Forskerne anslo at den trelignende planten Calamophyton levde for om lag 390 millioner år siden.

Men det er ikke sikkert at dette var en fossil skog, ifølge Christopher Berry ved Cardiff University i Wales, en av forskerne som sto bak både denne og den nyere studien fra USA.

– En fossil skog er et sted der du kan se fotavtrykkene til fossile trær så du kan se hva slags trær som sto der, hvor langt fra hverandre de vokste og hvordan miljøforholdene var, skriver han i en e-post til forskning.no.

Det kan du ikke i Tyskland. Sporene forskerne fant der, var fossile planter på havbunnen. De kan ha blitt blåst på sjøen fra skogen.

Røttene til noen av trærne strekker seg langt.
Røttene til noen av trærne strekker seg langt.

Berry har også vært med på en tredje studie av skikkelig gammel skog. Den befinner seg på Svalbard. Fossilene der skal være 380 millioner år gamle. På nettstedet livescience.com kan du se hvordan skogen kan ha sett ut.

Kanskje skjuler det seg spor etter enda eldre skog et helt annet sted.

Referanse:

William E. Stein mfl: Mid-Devonian Archaeopteris Roots Signal Revolutionary Change in Earliest Fossil Forests. Current Biology nr. 30, 3. februar 2020. Doi: 10.1016/j.cub.2019.11.067.

Powered by Labrador CMS