Nordmenn generelt er mer seksuelt liberale enn amerikanere. Amerikanere er klart mer religiøse enn nordmenn. Men vi angrer tilfeldig sex omtrent like mye. (Foto: Colourbox)

Nordmenn har mer tilfeldig sex enn amerikanerne

Men amerikanere fantaserer mer om å ha sex med folk de møter. Til tross for disse forskjellene angrer nordmenn og amerikanere omtrent like mye på tilfeldig sex.

Kulturforskjellene mellom USA og Norge er relativt små, men vi skiller oss markant fra hverandre på noen få og veldig relevante områder:

Nordmenn generelt er mer seksuelt liberale enn amerikanere. Amerikanere er klart mer religiøse enn nordmenn.

Men tross disse forskjellene angrer nordmenn og amerikanere omtrent like mye på tilfeldig sex. De angrer også omtrent like mye på at de lot sjansen til tilfeldig sex gå fra seg.

– Vi finner små forskjeller mellom de to nasjonene når det gjelder det å angre på sex, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.

– Det er en forskjell mellom de religiøse og de ikke-religiøse, men den er svært liten, sier forsker Mons Bendixen ved samme institutt.

Bendixen og Kennair har samarbeidet med amerikanske psykologer ved University of Texas at Austin.

Stor kjønnsforskjell det viktigste

Tidligere forskning viser at kvinner angrer mye mer på siste gang de hadde tilfeldig sex enn menn gjør. Menn angrer mye mer enn kvinner på at de lot sjansen gå fra seg. Nesten ingen kvinner angrer på at de lot sjansen for tilfeldig sex passere.

Denne store kjønnsforskjellen dominerer fullstendig, uavhengig av hvor religiøse eller seksuelt liberale folk måtte regne seg for å være.

Det at de finner denne kjønnsforskjellen både i Norge og USA tyder på at det ligger mer bak kjønnsforskjellene i seksuell oppførsel enn kulturelle normer og kjønnsroller, ifølge forskerne bak studien.

Religiøse eller liberale

Deltakerne ble spurt om de regnet seg som religiøse. De ble også spurt om hvor viktig de mente det var å etterleve påbudene i religionen sin. Her er det en betydelig forskjell mellom landene.

Amerikanere mener i gjennomsnitt at det er langt viktigere å rette seg etter dogmene i religionen de tilhører.

Nordmenn flest har til gjengjeld mer seksuelt liberale holdninger og har i gjennomsnitt mer tilfeldig sex enn amerikanerne.

–  Selv om forskjellene fra et antropologisk perspektiv kanskje er små mellom kulturene, er de forskjellene vi har målt relevante for spørsmålet om anger etter uforpliktende sex, sier Kennair.

Amerikanere fantaserer mer om sex

Men nasjonale ulikheter i religiøsitet og seksuell liberalisme betyr altså lite for forskjellene mellom kjønnene i hvorvidt de angrer seg eller ikke.

Og det å avstå fra å ha tilfeldig sex betyr slett ikke at du ikke har lyst til å ha det. Snarere tvert imot.

–  Amerikanere fantaserer mer enn nordmennene om å ha sex med folk de møter, samtidig som de har mindre tilfeldig sex, påpeker Mons Bendixen.

Utviklet seksuell psykologi

Men hvorfor dominerer kjønnsforskjellen fullstendig over religionen når det kommer til det å angre seg? Dette går rett inn i diskusjonen om det er kultur eller biologi som dominerer oppførselen vår.

– Arv eller miljø er en falsk motsetning, understreker Kelly Asao, en av de amerikanske forskerne bak studien.

– Seksuell anger er resultatet av en kompleks samhandling mellom reproduktiv biologi og kulturelle moralske standarder.

Høye kostnader for kvinner

Kostnadene ved tilfeldig sex som kan resultere i barn er svært ulik for kvinner og menn.

For våre formødre var kostnadene ved uforpliktende sex potensielt svært høye i form av graviditet, fødsel og amming. Uten investering fra en forpliktet partner var sjansen for at avkommet overlevde sterkt redusert.

– Når dette skjer over hundrevis av generasjoner, får vi en seleksjon av kvinner som er mindre tilbøyelige til å ha tilfeldig sex og som opplever dette som mindre positivt når det skjer, påpeker Bendixen.

– Kvinner sto ikke bare overfor større kostnader ved dårlige valg av tilfeldig sex, men fikk også færre fordeler ved mer tilfeldig sex. Dette er fordi kvinners reproduktive suksess er begrenset av biologien, mens menns suksess er begrenset av tilgangen på fruktbare kvinner, sier Kelly Asao.

Minimale kostnader for menn

I motsetning til våre formødre, var det få kostnader ved å ha tilfeldig sex for forfedrene våre. 

Kostnadene var hellrer knyttet til de mulighetene for sex mennene lot gå fra seg, fordi menn potensielt kan øke sin reproduktive utholdenhet gjennom å gjøre mange kvinner gravide. Det vil si at de kan få en større andel av genene sine videreført til neste generasjon.

– Ingenting av dette foregår bevisst, så klart, sier David Buss, også fra University of Texas. 

– Snarere er menns og kvinners seksuelle psykologi sluttproduktet av en lang forhistorie der menn og kvinner har stått overfor ulike tilpasningsproblemer når de skal velge eller velge bort seksuelle partnere.

Vi er altså i større grad etterkommere av menn som ikke lot sjansen gå fra seg.

Forskerne mener at gjennom seleksjon er den seksuelle psykologien for kvinner og menn på dette området blitt relativt ulik. Derfor finner du så klare kjønnsspesifikke mønstre av tanker og følelser som avtegner seg i etterkant av at folk hadde tilfeldig sex eller lot sjansen gå fra seg.

Dette er fremdeles sånn til tross for enkel tilgang på prevensjonsmidler og gode sosiale støtteordninger for mødre uten partner og tross kulturelle forhold som religiøsitet og seksuell liberalisme.

Referanse::

Mons Bendixen m.fl: Sexual regret in US and Norway: Effects of culture and individual differences in religiosity and mating strategy. Personality and Individual Differences. Blir publisert i oktober 2017. Sammendrag. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.04.054

Powered by Labrador CMS