- Klimaet drepte ikke neandertalerne

Var det klimaet eller oss mennesker som gjorde slutt på Europas urbefolkning, neandertalerne? Debatten har gått lenge, og ny forskning kan avlive klima-argumentet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En internasjonal studie tyder nå på at klimaet ikke utryddet neandertalerne.

Forskning.no meldte tidligere i år at Klimaet drepte neandertalerne.

Neandertalerne var en godt kuldetilpasset menneskeart som levde her i Europa i kanskje så mye som 250 000 år før våre forfedre Homo sapiens kom.

Men var de godt nok tilpasset? spurte vi den gang.

Analyser av neandertalernes siste skanse i Europa, på Gibraltar, hvor de holdt stand lenge etter at alle deres slektninger var blitt utryddet på resten av kontinentet, tydet på at klimaet i denne siste perioden hadde vært det strengeste på 250 000 år.

Det fikk forskerne til å konkludere at det var klimaet som var hovedårsaken til at denne vår søsterart gikk dukket, og ikke konkurransen med oss.

Forsvant ikke under kuldeperiode

En ny studie ledet av professor Chronis Tzedakis ved University of Leeds, og nå publisert i Nature, konkluderer med at neandertalerne ikke forsvant under noen av de ekstreme kuldeperiodene, altså at klimaet i hvert fall ikke direkte kan ha vært årsaken til utryddelsen.

I en pressemelding skriver Tzedakis at det hittil har vært tre usikkerheter som ha hindret forskerne i å gi et godt svar på forholdet mellom klima og neandertalere.

  • Det nøyaktige tidspunktet for neandertalernes utryddelse er usikkert
  • Usikkerhet i nøyaktig datering av radiokarbonanalyser
  • Usikker kronologi i de paleoklimatiske data

Tzedakis’ forskerteam plottet radiokarbondata av interesse direkte inn i veldokumenterte paleoklimatiske arkiver, og ungikk dermed de to siste usikkerhetene.

Men problemet med nøyaktig når den siste neandertaler forsvant, forblir uløst.

Når forsvant de?

Forskerne opererer med tre sannsynlige tidspunkt:

  • Det mest aksepterte tispunktet var at de døde ut for 30 000 til 32 000 år siden
  • Nye data har antydet at de forsvant for 28 000 år siden
  • Kontroversielle data antyder at de hold ut helt til for 24 000 år siden

I begge de to første tilfellene befant Europa seg i klimatiske forhold som liknet de som generelt hadde eksistert i mange tusen år - altså forhold neandertalerne hadde vist at de kunne håndtere.

Bare når det gjelder den siste datoen, altså at neandertalerne forsvant for så lite som 24 000 år siden, ser det ut til å ha vært spesielt kaldt klima (og vi snakker nå hele tiden om et svært kjølig Europa under siste istid).

Men neadertalerne (hvis de eksisterte på denne tiden) befant seg helt syd på Gibraltta. Klimaet der var nokså uberørt av kulden lenger nord.

Forskerne konkluderer dermed at det i hvert fall ikke var noen enkeltstående klimatisk hendelse som utryddet neandertalerne. Konkurranse med Homo sapiens fremstår som en mer sannsynlig forklaring.

Det fantes forøvrig også «neandertalere» eller nær beslektede arter også andre steder i verden på denne tiden, men de kalles da «arkaisk homo». Neandertalerne fikk sitt navn på 1800-tallet, etter at de første beinrestene ble funnet i Neanderdalen utenfor Düsseldorf i Tyskland.

Powered by Labrador CMS