Klimaendringer rammer palmer

Mange palmer risikerer å bukke under når klimaet endrer seg.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Klimaendringene går hardest ut over de som ikke tilpasser seg eller flytter. Palmer bruker millioner av år på begge deler, viser ny studie.

– Når vi ser på palmers utviklingshistorie og utbredelse i rom og tid, kan vi se at det er vanskelig for dem å spre seg til nye steder og utvide miljøkravene sine. Det kan komme til å koste dem dyrt de kommende årene, forteller postdoktor Wolf Eiserhardt fra Institut for Bioscience, Aarhus universitet i Danmark.

Resultatet av den nye forskningen er nettopp presentert i Natures open access-tidsskrift Scientific Reports.

Rammer også mennesker

– Mennesker er i mange områder helt avhengige av palmene og den maten som kan høstes fra dem. Det finnes i alt 2440 palmearter.

– Av dem benytter mennesker seg av mer enn halvparten til byggematerialer og mat, forteller professor Henrik Balslev, som også har bidratt til studien.

Forsvinner palmene, forsvinner også livsgrunnlaget for mange mennesker.

Langsom utviklingshistorie

Wolf Eiserhardt og kollegene hans har studert digitale kart over utbredelsen av alle de 550 palmeartene på det amerikanske kontinentet – fra Uruguay i sør til California i nord.

Kartene er supplert med informasjon om temperaturer, jordbunnsforhold og nedbør. Dette materialet er koblet til tidligere forskning på palmenes slektskapsforhold.

– Man må forestille seg at palmer som har levd i Amerika i millioner av år, har hatt rikelig med tid til å tilpasse seg alle typer klima. Men det ser vi ikke. Forskjellige palmegrupper har ennå ikke klart å kolonisere en rekke miljøer. Dette skyldes særlig palmenes temperaturkrav, som betyr mye for utbredelsen, og som bare endrer seg svært langsomt, forteller medforfatter Jens-Christian Svenning.

– Det viser seg også i at palmene globalt sett holder seg til områder med tropisk og subtropisk klima, selv om de har hatt 100 millioner år på å tilpasse seg andre klimatyper, supplerer Wolf Eiserhardt.

I faresonen

I takt med at klimaet forandrer seg over de neste 50 til 200 årene, vil noen områder bli ugunstige for de palmeartene som hører til der. Ettersom de ikke kan tilpasse seg på så kort tid, risikerer de å dø ut der.

Samtidig dukker det opp nye områder opp som har betingelser som er gunstige for palmene. Men palmene bruker lang tid på å spre seg til nye områder.

– Noen av palmene er imidlertid populære prydplanter og vil sannsynligvis bli hjulpet på vei av mennesket, påpeker Svenning.

Dette er neppe nok redde flertallet av artene, men det er ikke for sent å sikre dem:

– Det viktigste er å stoppe tapet av palmenes naturlige habitater og begrense omfanget av klimaendringene. En nødløsning vil være å hjelpe palmene med å etablere seg på nye områder, sier Svenning.

Referanse:

Dispersal and niche evolution jointly shape the geographic turnover of phylogenetic clades across continents, Scientific Reports, doi:10.1038/srep01164

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS