Forskere ut at sangfugler inkludert Northern Cardinal, eller rødkardinalen, som lever året rundt i den urbane kjernen av San Antonio, Texas, hadde øyne omtrent fem prosent mindre enn medlemmer av samme art fra de mindre lyse utkantstrøkene.
Dette er sangfuglen rødkardinal, eller Northern Cardinal på engelsk. Forskere har nylig funnet ut at fugler som i storbyen San Antonio i Texas, hadde øyne som var mindre enn fugler fra samme art som levde i utkantstrøk.

Lys fra storbyen kan ha gitt fugler mindre øyne

De skarpe lysene fra storbyer kan ha forårsaket en evolusjonær tilpasning hos enkelte fugler, ifølge en ny studie. De får mindre øyne.

Kunstig lys fra gatelykter, leiligheter, kontorlokaler, biler og reklameskilt lyser opp i storbyen.

Dette kalles lysforurensning.

Tidligere i år mente forsker at det var på tide å sette søkelys på hvordan denne lysforurensningen påvirker dyrelivet.

Britiske forskere frykter for eksempel at trekkfugler dør av utmattelse på grunn av lysforurensning.

Nå har forskere ved Washington State University i USA sett på øyestørrelsen til to vanlige amerikanske sangfugler: rødkardinalen og karolinasmetten.

De så at øynene deres hadde endret seg.

Fem prosent mindre øyne

Rødkardinalen og karolinasmetten lever flere steder i USA, blant annet i storbyen San Antonio i Texas.

Det viser seg at de som bodde i byen hadde 5 prosent mindre øyne enn fugler fra samme art som levde i områder utenfor byen.

Kan denne forskjellen skyldes lysforurensning?

Pavespurv, eller Carolina Wren, i USA.
Karolinasmett (thryothorus ludovicianus) heter Carolina Wren på engelsk og er en middels stor spurvfugl. Den lever i Canada, Mexico og USA.

Gjaldt ikke trekkfugler

Rødkardinalen og karolinasmetten er såkalte standfugler. Det betyr at de bor på samme sted året rundt.

Forskerne sjekket derfor to trekkfuglearter, pavespurv og hvitøyevireo. De oppholdt seg i San Antonio deler av året, men emigrerte til varmere strøk om vinteren. 

De hadde ikke fått mindre øyne. 

Derfor mener forskerne endringene i øyestørrelse har med den kunstige belysningen å gjøre.

De fuglene som oppholdt seg i storbyen hele året hadde tilpasset seg lysene, mens de som bare var der bare deler av året, hadde det ikke.

Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Global Change Biology.

Forskerne fant ingen forskjell i øyestørrelse hos trekkfugler som pavespurven (passerina ciris), eller Painted Bunting på engelsk. Funnene tyder på at trekkfugler kan ha problemer med å tilpasse seg bylivet.
Forskerne fant ingen forskjell i øyestørrelse hos trekkfugler som pavespurven (passerina ciris), eller Painted Bunting på engelsk. Funnene tyder på at trekkfugler kan ha problemer med å tilpasse seg bylivet.

Et problem at de ikke tilpasser seg

Forskerne mener det er bra at standfuglene får mindre øyer. Det er fuglenes måte å tilpasse seg på.

De små øyene kan gjøre det mulig for fugler å håndtere det sterke og mer konstante lyset i byene, ifølge forskerne.

– Denne studien viser at standfugler over tid kan tilpasse seg urbane områder, mens trekkfugler tilpasser seg ikke. Det er sannsynligvis fordi trekkfuglene tilbringer vinteren på steder som ikke har det samme menneskeskapte lys- og støytrykket, sier Jennifer Phillips, økolog og forsker ved Washington State University i en pressemelding.

– Derfor kan det bli vanskeligere for dem å tilpasse seg bylivet i hekkesesongen, sier hun.

Fugler med større øyne kan bli blendet av gjenskinnet fra lysene eller ikke få god nok nattesøvn. 

Trekkfuglen hvitøyevireo, eller White-eyed Vireo på engelsk.
Forskerne så heller ingen forskjell på øyestørrelsen hos trekkfuglen hvitøyevireo (vireo griseus). Den kalles White-eyed Vireo på engelsk.

Byene blir ikke borte

Mennesker kan ha noen utilsiktede konsekvenser på fugler som vi ikke er klar over, mener forskerne.

– Vi vet ikke om disse tilpasningene kan ha gode eller dårlige konsekvenser for fuglene når det kommer til stykke. Byer og urbane miljøer forsvinner jo ikke med det første. Det er også viktig å forstå hvordan mennesker kan forme miljøer for fuglene som ikke har klart å tilpasse seg byene, sier Todd Jones ved Smithsonian’s Migratory Bird Center i pressemeldingen. Han er også en av forskerne bak studien.

Referanse:

Todd Jones m.fl: Phenotypic signatures of urbanization? Resident, but not migratory, songbird eye size varies with urban-associated light pollution levels. Global Change Biology. September 2023

Powered by Labrador CMS