Vingene til «Yi qi» ligner ikke noe av det man har funnet hos dinosaurer. De minner mer om vingene til flaggermus og flygeekorn.  (Foto: Nature)
Vingene til «Yi qi» ligner ikke noe av det man har funnet hos dinosaurer. De minner mer om vingene til flaggermus og flygeekorn. (Foto: Nature)

Dinosaur med vinger som en flaggermus

Funnet av en liten flygende dinosaur er nok et eksempel på evolusjonens underlige veier. Vingene minner mest av alt om de vi i dag ser hos flaggermus.

I Kina har forskere funnet 160 millioner år gamle rester av en liten flygende dinosaur.

Den har veid omkring 380 gram, og forskerne har gitt den navnet Yi qi, som betyr «merkelige vinger».

Dinosauren er nylig beskrevet i tidsskriftet Nature.

Unike vinger

Vingene er merkelige fordi de mest av alt minner om de man finner hos flaggermus eller flygeekorn. Skjelettet til vingene ligner ikke noe man har funnet hos andre dinosaurer.

Forskerne mener et membranlignende materiale har vært en stor del av vingen. Det har man ikke tidligere sett hos dinosaurer.

De understreker at det var mange ulike eksperimenter fra evolusjonens side før dagens fugler ble til.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Referanse:

Xing Xu m.fl: A bizarre Jurassic maniraptoran theropod with preserved evidence of membranous wings, Nature, mai 2015

Powered by Labrador CMS