Universitetet i Oxford mister nesten seks milliarder kroner i finansiering fra Horisont-programmet i EU.
Universitetet i Oxford mister nesten seks milliarder kroner i finansiering fra Horisont-programmet i EU.

Forskere flytter fra Brexit-blakke universiteter

Britiske universiteter har mistet mange milliarder i EU-finansiering. – En katastrofe for hele Europa, kommenterer Kristiania-prorektor Morten Irgens.

Det er ikke bare snakk om penger. Storbritannia blir også mindre attraktivt for de beste europeiske forskerne og studentene, mener Simon Margison.

Han er professor i høyere utdanning ved University of Oxford. I avisen The Guardian beskriver han Brexit som en historisk feil av monumentale dimensjoner.

Grunnen er at de britiske universitetene har mistet nesten all finansieringen fra det europeiske forskningsprogrammet Horisont Europa.

22,3 milliarder mindre

Før Horisont Europa var det Horisont 2020. Programmet ga University of Oxford 523 millioner og University of Cambridge 483 millioner euro å forske for gjennom sju år. Også University College London, Imperial College London og University of Edinburgh fikk over en kvart milliard euro.

Til sammen bidro Horisont 2020 med 22,3 milliarder kroner til de fem universitetene, regnet etter dagens valutakurs.

I løpet av de første to årene med Horisont Europa, til sammenligning, har de samme fem universitetene fått 77 millioner kroner, viser en oversikt som Science Business har satt opp.

Horisont Europa og Horisont 2020

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro.

Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.

Det følger etter Horisont 2020, som varte fra 2014 og til og med 2020.

Forskere flytter

Utviklingen har fått flere forskere til å reise fra Storbritannia fordi de er redde for å miste både finansieringen og samarbeidet med andre europeiske universitet. I tillegg er antallet nye studenter fra EU-landene halvert ved de britiske universitetene.

– Det er blitt mye vanskeligere å finne finansiering, og den manglende muligheten til å søke om EU-finansiering gjør utsiktene enda dystrere, sier professor Paul Pharaoah til The Guardian. Pharaoah forsker på kreft og har flyttet fra Cambridge etter 26 år; nå arbeider han i Los Angeles.

FoU flytter

Morten Irgens omtaler utviklingen som en katastrofe. Ikke bare for Storbritannia, men for hele Europa.

– Dette har alvorlige konsekvenser for finansieringen av forskning i EU. Det handler ikke bare om akademia. To tredjedeler av britiske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, har flyttet FoU-aktivitet ut av landet, sier han.

Irgens forklarer at det er uenigheten mellom EU og Storbritannia om en grenseavtale for Nord-Irland som ligger bak forskningsbruddet. – Da er de prinsipielt uten en avtale, og dermed blir ikke Storbritannia assosiert medlem av Horisont Europa, sier han.

Bruddet er ikke bare en krise for Storbritannia, men også for resten av Europa, ifølge Morten Irgens.
Bruddet er ikke bare en krise for Storbritannia, men også for resten av Europa, ifølge Morten Irgens.

– Rammer hele Europa

Selv forsker han på kunstig intelligens. Der ser han godt effektene ikke bare for Storbritannia, men for hele Europa.

– Storbritannia er de ledende i Europa på kunstig intelligens. Det er der integrasjonen mellom forskning og bedrifter er størst, og det er der det skjer mest innovasjon. USA og Kina ligger langt foran oss. I Europa, derimot, står det dårligere til for kunstig intelligens nå enn for fem år siden, sier han.

Han forklarer det med at de britiske universitetene er flinkere til å bidra til nyskaping i næringslivet. – Nesten ingen av de største teknologibedriftene i verden er europeiske. Her skyter vi oss selv i foten, ifølge Irgens.

Nå mener han at det er viktig for norsk forskning å bidra til å bygge allianser med Storbritannia. – Vi må arbeide for at de kommer inn i disse programmene. Det er veldig viktig for Europa og Norge, sier Morten Irgens.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS