Utvider testing av prøverørsfoster

Britiske leger får teste prøverørsfoster for arvelig kreft. Det er snakk som krefttyper som kan være dødelige senere i livet, men som også kan behandles.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Avgjørelsen representerer et sprang fra å velge bort befruktede egg som bærer mer eller mindre garantert dødelige arvelige sykdommer - til å velge bort foster med høy risiko for sykdommer som kan være dødelige, men som også kan behandles.

De som støtter avgjørelsen mener det vil hjelpe foreldre til å forhindre alvorlige sykdommer hos sine barn, mens motstanderne mener det er et nytt skritt på veien mot det såkalte sorteringssamfunnet.

Alvorlig kreft

Britiske foreldre som gjennomgår assistert befruktning vil altså nå få muligheten til å teste sine embryo for enkelte arvelige former for kreft.

De kan for eksempel testes mot genetiske markører som viser 80 prosent økt risiko for brystkreft. De kan også testes for genetiske markører som viser høy risiko for eggstokk-kreft og magekreft.

Det er snakk om sjeldne mutasjoner i enkeltgener, kalt BRCA1 og BRCA2, som forårsaker alvorlige krefttyper. Sykdommene oppstår som regel senere i livet, i 30- eller 40-årene.

Selv om man oppdager dem tidlig, er det ikke sikkert at de kan kureres. Behandlingen kan da være drastisk, som å fjerne et bryst eller en tykktarm.

Ti klinikker

I dag finnes det ti klinikker i Storbritannia som har lisens til å teste embryo for sykdommer før de blir satt inn i livmoren. Legene bruker en mye omdiskutert teknikk som kalles preimplatasjonsdiagnostikk, eller PGD (preimplantation genetic diagnosis).

Det vil si at de tar ut én enkelt celle fra et embryo i prøverør, og gjennomfører genetiske tester på det. Dersom de finner markører for dødelige genetiske sykdommer som cystisk fibrose eller Huntingtons sykdom, blir embryoet valgt bort.

Den nye regelen er bestemt av Human Embryology Authority (HEA), som er de britiske styresmaktenes vaktbikkje i slike saker. Avgjørelsen er et produkt av en offentlig diskusjon fra 2005 og vurderinger gjort av HEAs etikk- og lovkomité.

Ulike regler

Tidligere har det generelle prinsippet i Storbritannia vært at de samme reglene skal gjelde for testing av foster i prøverør, som for foster som er inne i livmoren. Disse kan man undersøke ved hjelp av fostervannsprøver.

Den nye regelen endrer på dette, slik at det nå gjelder andre regler for embryo i prøverør, enn for embryo som er inne i livmoren.

Det finnes høyst ulike regelverk rundt om i verden når det gjelder PGD. USA har for eksempel ingen spesiell regulering av dette, mens det i land som Tyskland finnes et totalforbud.

Strenge regler i Norge

I Norge er det også strenge regler på dette området. Her kan man få gjennomføre PGD dersom det finnes en risiko for alvorlige arvelige sykdommer som ikke kan behandles.

I tillegg ble det etter Mehmet-saken opprettet en dispensasjonsnemnd som kan gi tillatelse til PGD for å finne et embryo med riktig vevstype, som kan være donor for et sykt søsken.

Det finnes imidlertid ingen norske klinikker som kan gjennomføre PGD, så norske foreldre som får dispensasjon til dette blir sendt til utlandet.

Lenker:

Nature: UK to extend embryo testing
Science: Agency allows broader embryo screening
 

Powered by Labrador CMS