Klart ja til stamcelleforskning i Sveits

I en folkeavstemning gir sveitserne overveldende støtte til forskning på stamceller hentet fra menneskelige embryo. Nederlaget er et faktum for protestkampanjen som sammenlignet stamcelleforskere med nazistenes dødsengel dr. Josef Mengele.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

To tredjedeler av den sveitsiske befolkningen sa søndag ja til regjeringens forslag om streng regulering av forskning på embryonale stamceller. Dermed har sveiterne holdt verdens første nasjonale folkeavstemning om dette kontroversielle temaet.

Den medisinske industrien er veldig viktig i Sveits, og regjeringen sier loven vil gjøre det mulig for landet å ta del i viktig ny forskning.

Kraftige protester

Folkeavstemningen kom i stand på bakgrunn av kraftige protester fra religiøse grupper og grupperinger på venstresida. Opponentene samlet inn nok underskrifter til å kreve folkeavstemning for å velte lovgivningen.

Loven ble nemlig godkjent av det sveitsiske parlamentet allerede i 2003. Opponentene mener forskning på embryonale stamceller er det samme som å ta liv, selv om embryoene skal ødelegges uansett.

Protestene kom på tross av at lovforslaget kan karakteriseres som meget restriktivt sammenlignet med flere andre europeiske land. Stamcellene kan bare hentes fra embryo som er til overs ved klinikker for assistert befruktning, og dermed skal ødelegges uansett.

Streng lov

Embryoene kan ikke være mer enn sju dager gamle, og donorene må gi sin skriftlige godkjenning før cellene kan brukes. En egen etisk komité må godkjenne hvert enkelt forskningsprosjekt. Den nye loven forbyr menneskelig kloning, og det å lage embryo kun for å bruke dem til stamcelleforskning.

Hele 66,4 prosent av de 1,1 millioner menneskene som gikk til urnene på søndag sa ja til denne loven. Valgdeltakelsen var lav, på 35,7 prosent. Analytikere sier velgerne ble hjemme fordi temaet er for sammensatt og ikke har noen klar politisk dimensjon.

- Det er en veldig restriktiv lov, men det gjør det mulig for oss å fortsette med arbeidet vårt. Det var vi, forskerne, som ville ha denne restriktive loven på plass, fordi det er potensielt enorme etiske problemer ved forskning på stamceller, sier Yvan Arsenijevic, spesialist på voksne stamceller ved Jules Gonin hospital i Lausanne.

“Nei til dr. Nazi Mengele”

Opponentene, som inkluderer katolikker og protestanter i tillegg til grønne politiske grupper, sier avstemningen er et nederlag for forskningsetikken.

Én av organisasjonene, kalt Familiaplus, har sirkulert et opprop med tittelen “Nei til dr. Nazi Mengele”.

Dette er en referanse til legen som gjennomførte forferdelige eksperimenter på mennesker i dødsleiren i Auschwitz under andre verdenskrig.

Norge sier nei

Stadig flere land åpner nå forskning på embryonale stamceller - under streng kontroll. Både Storbritannia og Belgia tillater terapeutisk kloning av embryo for å skaffe stamceller.

Nederland, Frankrike, Danmark, Sverige, Finland, Hellas og Spania tillater forskning på embryonale stamceller hentet fra overflødige embryo fra klinikker for assistert befruktning. Tyskland og Østerrike og tillater kun forskning på embryonale stamcellelinjer som er importert fra utlandet.

I Norge skiller vi oss ut med et totalforbud mot denne typen forskning. Land som Italia og Irland har i praksis et forbud mot denne typen forskning.

Fleksible celler

Embryonale stamceller dannes i løpet av de første dagene i utviklingen av det menneskelige embryoet. Disse cellene er opphavet til alle de forskjellige og spesialiserte celletypene vi har i kroppen.

Stamceller fra embryo er mer fleksible enn stamcellene som finnes i kroppen hos voksne mennesker. Forskere prøver å finne ut hvordan disse stamcellene kan brukes til å erstatte skadede celler og skadet vev.

Alzheimers, parkinsons og diabetes er eksempler på uhelbredelige sykdommer hvor man håper å kunne oppnå behandlingsformer i fremtiden.

Lenker:

CNN: Swiss vote for stem cell law
BBC: Swiss endorse stem cell research
Reuters: Swiss voters endorse restrictions on stem cell research
Swiss voters back stem-cell research
Guardian: Swiss voters back stem cell research

Powered by Labrador CMS