Den kinesiske forskeren He Jiankui slapp nyheten om at enda et genredigert barn kan bli født i Kina på en internasjonal forskningskonferanse i Hong Kong. (Foto: Kin Cheung / AP Photo)
Den kinesiske forskeren He Jiankui slapp nyheten om at enda et genredigert barn kan bli født i Kina på en internasjonal forskningskonferanse i Hong Kong. (Foto: Kin Cheung / AP Photo)

Enda et genredigert barn kan være på vei

Midt i en storm av flengende kritikk kunngjorde den kinesiske forskeren He Jiankai at enda et par kan være gravide med et genredigert barn.

Et samlet forskningsfelt har gått hardt ut mot den kinesiske forskeren He Jiankui etter at han kunngjorde fødselen til Lulu og Nana, verdens første genredigerte mennesker.

Forskningsgruppen hans har forsøkt å gjøre dem resistente mot HIV ved å fjerne et gen fra arvestoffet i to embryo før de ble satt tilbake inn i kroppen til mor.

Og nå kan det virke som om det kommer enda en baby som har fått genmaterialet sitt endret ved hjelp av CRISPR-teknologien, som gjør det mulig å klippe ut deler av arvestoffet vårt.

Verden kan få en tredje genredigert baby

Etter at han hadde blitt bombardert med kritiske spørsmål på en internasjonal forskningskonferanse om genredigering i Hong Kong, avslørte He at det var enda en «potensiell graviditet» som følge av eksperimentet.

He nektet å svare mer inngående på oppfølgingspørsmål om den tredje graviditeten, men bekreftet at den fortsatt var på et tidlig stadium.

He Jiankui er professor ved Southern University of Science and Technology i Shenzhen i Kina. Universitetet har fordømt forsøkene hans og fraskrevet seg alt ansvar etter at fødselen til de genredigerte tvillingene ble kjent.

Beskriver genredigeringen som amatørmessig

Mye av kritikken mot He Jiankui skyldes at verden allerede har gode, trygge medisiner som hindrer HIV-smitte. Kritikerne mener at han har løst et problem som ikke måtte løses, ved hjelp av en teknologi som er lite utprøvd på mennesker og som noen frykter kan ha utilsiktede konsekvenser for resten av arvestoffet til tvillingene.

I tillegg fungerte bare inngrepet på én av de to tvillingene, ifølge den kinesiske forskerens egne videoer. Den andre har derfor fått arvestoffet sitt endret, med all den faren det medfører, uten å få noen fordeler.

Dokumentasjonen forskningsgruppen har delt med andre forskere har overbevist mange om at eksperimentene faktisk har funnet sted. Ingen er sikre på hvor vellykket de har vært.

Noen frykter at ingen av barna vil ha full resistens mot HIV. En av forskerne som har sett He Jiankui presentere arbeidet sitt, beskriver det som «amatørmessig».

–Jeg kan ikke tro at han har gjort det, fordi det er så dårlig, sier den australske genetikeren Gaetan Burgio til nettavisen The Verge.

Burgio frykter også at inngrepet har ført til andre, utilsiktede endringer i tvillingenes arvestoff.

Forskningsgruppen til He Jiankui har ikke publisert metoden eller resultatene sine i et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. He sier at studien skal publiseres, men vil ikke si hvor eller når.

Forskningsgruppen har derimot lagt ut fem videoer på YouTube, hvor de forklarer deler av forskningen sin. Dette er så langt fra vanlig forskningspraksis at den amerikanske genetikeren Eric Topol beskriver det som surrealistisk.

Blir finansiert av risikokapitalister

He Jiankui har grunnlagt to bioteknologiselskaper. Begge driver innenfor det som kalles gensekvensering, og begge har vært populære blant investorene. Når du sekvenserer genene til et menneske lager du en oversikt over arvestoffet deres. Det gjør det mulig å finne gener som er knyttet til økt risiko for alt fra kreft til hjertefeil.

Til sammen har investorene spyttet inn det tilsvarer minst 368 millioner norsk kroner i de to firmaene, ifølge avisen South China Morning Post.

He Jiankui eier 33,2 prosent av Shenzhen Direct Genomics Biotechnology. Han stiftet selskapet selv i 2012. Flere store investorer gikk inn i selskapet i april i år. I alt ble det samlet inn det som tilsvarer 270 millioner norske kroner. Blant investorene var flere store kinesiske risikoinvesteringsfond.

Selskapet skal lage utstyr som skal gjøre det lettere å kartlegge arvematerialet vårt.

Det andre firmaet til forskeren, Shenzhen Vienomics Biotech, fikk inn over 61 millioner norske kroner da de åpnet for investeringer i starten av november. Selskapet tilbyr kreftscreening ved hjelp av gensekvensering.

Powered by Labrador CMS