Apekopper kan gi karakteristiske blemmer. Puss fra blemmene inneholder virus som kan smitte andre.
Apekopper kan gi karakteristiske blemmer. Puss fra blemmene inneholder virus som kan smitte andre.

Forskere undersøkte hjemmet til to pasienter for å finne ut hvor mye apekopper smitter via overflater

Forskerne fant mange virus hjemme hos pasientene, men ingen av virusene så ut til å være smittsomme.

Det internasjonale utbruddet av apekopper fortsetter, med over 44 000 smittede på verdensbasis hittil. I Norge har vi til sammen hatt 76 smittede, med 15 nye tilfeller i august, ifølge Folkehelseinstituttet.

Sykdommen overføres hovedsakelig via nærkontakt med en smittet person, for eksempel ved direkte kontakt med utslett eller kroppsvæsker.

Den kan også smitte via dråpesmitte, hvis du er i tett kontakt med en smittet over lang tid.

Men hva med overflater? Kan du bli syk av å røre ved en gjenstand som noen med apekopper har tatt på tidligere?

Det har forskere ved CDC i USA forsøkt å finne ut mer om.

Smitteverntiltak ved apekopper

Dersom du skal besøke en som er smittet av apekopper, anbefaler CDC følgende tiltak:

  • Bruk maske
  • Unngå å ta på overflater der det kan være virus
  • Ha god håndhygiene
  • Ikke del bestikk eller andre ting du spiser av
  • Ikke del klær, sengetøy eller håndklær

Dersom en smittet deler bosted med andre, er det mange regler som bør følges. Du finner Folkehelseinstituttets anbefalinger her.

CDC har også grundige råd om både isolasjon og vasking i huset.

Besøkte smittede

Forskerne undersøkte hjemmet til to personer som var syke av apekopper. De syke hadde isolert seg i boligen sin da de fikk symptomer etter en reise.

Forskerne besøkte boligen etter 20 dager, mens de smittede fortsatt var syke, melder CDC.

Forskerne tok prøver fra 30 ulike overflater som de smittede ofte var i kontakt med. Det var både porøse overflater som tepper og stoffmøbler og harde overflater som dørhåndtak og brytere.

Prøvene ble så sendt til to ulike tester. Den ene var en PCR-test, som kan gjenkjenne genetisk materiale fra viruset. Den andre var en viruskulturtest. Den tester om eventuelle virus i prøvene smitter nye celler.

Mange virus, men ingen smitte

Resultatene fra PCR-testen viste at det var virus i 21 av de 30 prøvene, og i prøver fra både porøse og harde overflater. Dette til tross for at de to smittede var nøye med håndhygienen og vasket ofte i huset.

Men ingen av prøvene viste positivt resultat på viruskulturtestene. Det kan altså se ut til at virusene som fantes på overflatene ikke ville ha smittet noen.

Dette antyder at virusene ødelegges over tid, skriver CDC.

De understreker imidlertid at denne undersøkelsen er svært begrenset.

Lys og vaskemidler

En tidligere undersøkelse påviste levende virus på overflater i et hjem som hadde stått tomt i 15 dager. Det er også kjent at virusene er sårbare overfor både UV-lys og mange vaskemidler, skriver CDC.

Kanskje er det stor forskjell på overlevelsen på overflater i ulike hjem?

Det trengs flere studier for å få mer kunnskap om hvor mye apekopper smitter via overflater, ifølge CDC.

Referanse:

Jack A. Pfeiffe m. fl., High-Contact Object and Surface Contamination in a Household of Persons with Monkeypox Virus Infection, CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, august 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS