Ikke et eneste land i verden har klart å reversere vektøkningen i befolkningen.

Mennesker med fedme rammes hardere av covid-19

Storparten av befolkningen i rike land har overvekt eller fedme. Det kan øke risikoen for alvorlig sykdom og død.

Tidlig i koronaepidemien ble det antydet at mennesker med fedme blir hardere rammet av det nye viruset.

Men mange faktorer spiller sammen. Det kan være vanskelig å vite om effekten skyldes kroppsvekta i seg selv eller underliggende problemer som diabetes 2 og høyt blodtrykk.

Nå har imidlertid flere studier bekreftet mistanken.

Økt risiko for innleggelse og død

Nylig ble en oppsummering av kunnskapen om fedme og covid-19 publisert i tidsskriftet Obesity Reviews.

Barry M. Popkin fra University of North Carolina Chapel Hill og hans kollegaer har gått igjennom resultatene fra 75 studier. De konkluderer med at mennesker med fedme hadde større risiko for både å bli smittet og å dø av viruset. Sjansen for å havne på sykehus var mer enn doblet, sammenlignet med normalvektige.

Dette gjaldt uavhengig av andre helseproblemer, som diabetes 2 og metabolsk syndrom.

En studie i Annals of Internal Medicine konkluderer med det samme. Sammenhengen var spesielt sterk for for menn under 60, skriver forskerne.

Vekta øker i alle land

Popkin og kollegaene mener det er svært viktig å finne ut hvordan vekt og covid-19-sykdom henger sammen.

I løpet av de siste tiåra har overvekt og fedme økt markant i nesten alle land i verden. I de aller fleste lav- og mellominntektsland har minst 20 prosent av befolkningen overvekt eller fedme. Dette gjelder også land som sliter med sult og underernæring.

Og i de aller fleste høyinntektsland, som Norge, har over 70 prosent overvekt eller fedme.

Ikke et eneste land i verden har klart å reversere vektøkningen i befolkningen.

For Norge og mange andre nasjoner betyr dette at flertallet som blir smittet av covid-19 nettopp har overvekt eller fedme.

Konklusjonene fra studien i Obesity Reviews gjelder spesielt mennesker med fedme, altså en BMI over 30. Men en nylig publisert studie fra Storbritannia antyder at negative effekter også kan melde seg hos de med overvekt, altså en BMI mellom 25 og 30.

Forstyrrelser i immunsystemet

Popkin og kollegaene tror immunsystemet noe av årsaken til at mennesker med høy BMI rammes hardere enn normalvektige.

Folk med fedme har ofte forstyrrelser i immunsystemet, og er mer sårbare overfor alvorlige infeksjoner i lungene, skriver forskerne. Det er for eksempel kjent at fedme øker risikoen for å få, og dø av, influensa.

Antagelig skyldes dette svekkelser både i den delen av immunforsvarets som først reagerer på virusangrep, og delen som opparbeider immunitet. Det kan i så fall ha betydning for virkningen av en framtidig vaksine.

Det er mulig at en covid-19-vaksine vil virke dårligere på mennesker med fedme, skriver forskerne.

De oppfordrer til å ta dette med i beregningen når nye vaksiner skal lages og testes.

Redusert lungevolum

Det kan dessuten være andre grunner til at covid-19 rammer mennesker med fedme ekstra hardt, skriver Science i en nyhetsartikkel om temaet.

For eksempel vil mye fett i buken kunne presse på mellomgulvet og redusere lungevolumet, skriver de.

Et annet poeng er at mennesker med fedme ofte har lettere for å få blodpropp. Tidligere dokumentasjon viser at blodpropper også kan være et stort problem ved covid-19-infeksjon. Med dobbelt opp kan risikoen bli svært høy, skriver Science.

De understreker også et annet aspekt av fedme og covid-19:

Stigmatisering.

Kvier seg for legebesøk

Det er godt dokumentert at mennesker med fedme ofte stigmatiseres og forskjellsbehandles, både i livet generelt og på legekontoret. Dette fører forståelig nok til at mange kvier seg for å oppsøke helsepersonell.

For en som er syk av covid-19, er det viktig å få hjelp i god tid. Hvis pasientene vegrer seg for å kontakte lege og sykehus, kan det øke risikoen for alvorlig sykdom og død, skriver Science.

En tredje ting er så klart at koronaepidemien i sin tur kan påvirke fedme, og dermed sende oss inn i en ond sirkel, skriver Popkin og kollegaene:

Sosial distansering og andre tiltak kan føre til endringer i både spisevaner og fysisk aktivitet i befolkningen. Og slike endringer kan igjen øke vekta, og dermed også faren for alvorlig sykdom hos folk flest.

Referanse:

B. M. Popkin, S. Du, W. D. Green, M. A. Beck, T. Algaith, C. H. Herbst, R. F. Alsukait, M. Alluhidan, N. Alazemi, M. Shekar, Individuals with obesity and COVID‐19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships, Obesity Reviews, august 2020. Sammendrag.

M. Hamer, C. R. Gale, M. Kivimäki, G. D. Batty, Overweight, obesity, and risk of hospitalization for COVID-19: A community-based cohort study of adults in the United Kingdom, PNAS, september 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS