Også ABBA-låter har inngått i vår nostalgiske søken etter oppløftende musikk under koronapandemien, tyder forskerfunnene på.

Vi hører på musikk fra barndommen i koronakrisen

Musikkforskere kartlegger lyttevanene våre under koronapandemien – og har funnet at vi søker nostalgi

Et internasjonalt forskernettverk arbeider nå med å kartlegge hva slags musikk vi lytter til under koronapandemien – og hvilken rolle musikken spiller i våre liv.

Ifølge TT viser det pågående forskningsprosjektet «Music in Times of the Covid-19 Pandemic» foreløpig at nostalgi er stikkordet:

Vi søker oss til glade melodier og musikk fra barndommen som vekker positive minner. Hittil under koronakrisen har folk lyttet til låter av blant andre ABBA, The Beach Boys, Cyndi Lauper og Louis Armstrong.

Dette ifølge 7 000 personer i Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, India og USA som har svart på spørsmål om hvilke sanger de hører på, og hvordan – og om – dette har forandret seg i løpet av året.

Musikk for å takle krisen

MusiCovid er kortnavnet på et internasjonalt nettverk med 370 forskere fra 221 læresteder og institusjoner rundt i verden og fra et 30-talls fagfelt – blant annet musikkvitenskap, psykologi og hjerneforskning så vel som dataforskere og filosofer. Det er også brukt som hashtag i sosiale medier.

– Det ser ut til at musikk blir brukt mye og kreativt som et middel til individuelt og sosialt å takle flere av utfordringene den nåværende krisen byr på for enkeltmenneskene, blant dem angst, kjedsomhet, ensomhet, stress og usikkerhet om fremtiden, het det da invitasjonen gikk ut til forskerne.

Den første konferansen foregikk i mai, ifølge en av intiativtagerne – den danske pianisten og adjunkten Nils Christian Hansen ved Aarhus Institute of Advanced Studies og Aarhus-universitetets Center for Music in the Brain.

Blant hypotesene Hansen og hans forskerkolleger håper å finne mer ut om, er om musikk kan skape sosiale bånd, være et sosialt surrogat – og være en tiltrengt flukt.

Powered by Labrador CMS