I forskning.no sin ferske undersøkelse sier 9 prosent at de ikke vil klare en ny renteheving.
I forskning.no sin ferske undersøkelse sier 9 prosent at de ikke vil klare en ny renteheving.

Nå er nesten halvparten av oss  bekymret for egen økonomi

– Bekymringsnivået ser ut til å ha økt i befolkningen, sier forsker.

Det er særlig kvinner og personer med lav inntekt som er bekymret for hvordan den økonomiske situasjonen deres vil bli i 2024. 

Dette viser en rykende fersk undersøkelse som Sentio Research har gjort for forskning.no nå i januar.

Et representativt utvalg i Norge har blitt spurt om sin økonomiske situasjon. 

Her oppgir 13 prosent at de er svært bekymret og 32 prosent at de er noe bekymret. 

Ikke rart at flere er bekymret

Vi har bedt Christian Poppe, seniorforsker ved SIFO, om å kommentere tallene. 

Han har selv nylig ledet arbeidet med fire rapporter om dyrtid og økonomisk trygghet i Norge.

SIFO-forskerne spurte om folks bekymringer knyttet til ytterligere prisstigning i sin undersøkelse i august 2023. 

– Med forbehold om at spørsmålet forskning.no stiller er litt annerledes formulert, ser det ut som om at bekymringsnivået har økt noe i befolkningen, sier Poppe.

Betydelig renteøkning

Og det er ikke så rart, gitt renteøkningen, mener han. 

– Den siste renteøkningen vi dekket inn i vår undersøkelse var i mai 2023. Siden den gang har renten økt fra 3,25 til 4,5 prosent. 

Selv om regningen for den siste renteøkningen i desember neppe fanges opp av forskning.no sin undersøkelse, er det likevel snakk om 1 prosentpoeng opp for låntakerne, påpeker forskeren.

– Når røyner det på

Den 25. januar skal Norges Bank ha et nytt rentemøte. I desember 2023 besluttet Norges Bank å sette opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5 prosent.

Mye spenning er knyttet til om renta vil fortsette å øke. 

I forskning.no sin undersøkelse sier 9 prosent at de ikke vil klare en ny renteheving. 

17 prosent sier at de vil takle det nokså dårlig. 

– Norges Bank sier alltid at de fleste hushold vil tåle renteoppgangen. Det er fortsatt tilfelle. Men nå røyner det på for mange, sier Poppe

Det er særlig kvinner og de som har kort utdanning og lav inntekt som mener de vil tåle en renteheving dårlig. Det samme gjelder de som lever på trygd.

Par med barn sterkest rammet

Forskere i SSB har gjort en beregning hvor de har sett på hvor mye dårligere økonomi folk har fått på grunn av rentehevingene de siste årene. 

Rapporten, som ble lansert i november 2023, viser at mange husholdninger har opplevd en betydelig endring i den økonomiske situasjonen på relativt kort tid. 

Forskerne har sammenliknet hvordan renteutgiftene påvirkes av at vi går fra en utlånsrente i bankene på rundt 2 prosent, som den var i 2021, til i underkant 6 prosent. Dette er hva de antar at utlånsrenta vil ligge på i 2024. 

De finner at par med barn er hardest rammet. De får en økning på 66.000 kroner i gjennomsnitt, sammenliknet med 2021.

Også enslige forsørgere er utsatt for dårlig økonomi etter renteøkningen. Deres netto renteutgifter øker med 34.000 kroner i gjennomsnitt. 

Par som ikke har barn, kommer bedre ut. Det samme gjør enslige.

Om undersøkelsen:

Dette er en undersøkelse som Sentio Research AS har gjort for forskning.no i perioden 12. –16. januar. Undersøkelsen er gjennomført på et webpanel blant 947 personer. Alle er over 18 år og bosatt i Norge. 

For å best mulig gjenspeile populasjonen er resultatet vektet etter kjønn, alder og bosted.

Forskning.nos journalistikk om finans har blitt gjort mulig gjennom støtte fra Finansmarkedsfondet. Forskning.no har full redaksjonell frihet.

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS