Det globale CO2-utslippet fra energisektoren nådde et rekordhøyt nivå i fjor.

Verden hadde rekordhøyt CO2-utslipp fra energisektoren i 2022

Det globale CO2-utslippet fra energisektoren økte med 0,9 prosent i fjor til en ny toppnotering, ifølge Det internasjonale energibyrået.

– Vi ser fremdeles at økte utslipp av fossile brennstoff hindrer forsøkene på å nå de globale klimamålene, sier Fatih Birol, sjef for Det internasjonale energibyrået (IEA).

– Ikke bærekraftig

De globale utslippene gikk i fjor opp 0,9 prosent til rekordhøye 36,8 milliarder tonn.

Takket være fornybar energi var imidlertid økningen mindre enn ventet, gitt den globale energikrisen.

Økningen i energisektoren, som står for mer enn tre firedeler av de totale utslippene, er ikke bærekraftig, skriver IEA i en ny rapport.

– Uten ren energi ville økningen av CO2-utslipp vært nærmere tre ganger så høy, sier Birol.

Flere flyreiser

Utslippene fra oljesektoren økte med 2,5 prosent, men ligger fremdeles på samme nivå som før pandemien. Rundt halvparten av økningen i oljerelaterte utslipp skyldes økning i flytrafikken.

Lavere produksjon fra atomkraftverk og ekstremvær som hetebølger bidro til økningen i energirelaterte utslipp, ifølge rapporten.

Utslippene økte i Asia

Kinas utslipp forble på nivået med året før på grunn av de omfattende koronatiltakene og mindre aktivitet i byggeindustrien.

Ser vi bort fra Kina, økte utslippene i Asia med 4,2 prosent. Det skyldes økt energietterspørsel i flere av de raskt voksende økonomiene i regionen.

Russlands stans av gassleveranser til Europa i fjor bidro til en global energikrise. Flere land i Europa økte bruken av kullkraftverk, men asiatiske land gjorde dette i enda større grad da prisen på flytende naturgass skjøt i været.

Utslippene fra kull økte med 1,6 prosent, rundt en firedel av fjorårets økning, ifølge IEA.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS