En arbeider tar en pause under installasjon av et klimaanlegg montert utenfor en leilighet i Madrid i april i år. Spania opplever i år sommertemperaturer i april, og landet står overfor nok et år med tørke og høye temperaturer.
En arbeider tar en pause under installasjon av et klimaanlegg montert utenfor en leilighet i Madrid i april i år. Spania opplever i år sommertemperaturer i april, og landet står overfor nok et år med tørke og høye temperaturer.

Europeiske storbyer trues av el-kollaps under langvarige hetebølger

Mange strømnett i Europas storbyer er ikke rustet for å tåle påkjenningen ved langvarige hetebølger, viser ny studie. Forskere vil ha bedre planlegging.

Når antallet dager med ekstrem varme øker, stiller det høye krav til at folks boliger kan kjøles ned. En ny studie viser at spesielt byene ligger bak i planleggingen.

Der trengs det store investeringer i strømnettene.

Oslo mest utsatt i Norge

Vahid Nik, professor i bygningsfysikk ved Lunds tekniske universitet, sier at temperaturene i én og samme by kan variere veldig.

– I byer der husene ligger tett sammen, kan ekstreme værforhold forsterkes. Hvis temperaturen for eksempel stiger med tre grader, kan den enkelte steder i en by stige med seks grader, understreker han.

I Norge er Oslo er det stedet i landet som er mest utsatt for hetebølger. Oslo får nå fire ganger så mange hetebølger i snitt som for 30 år siden, ifølge Meteorologisk institutt.

Urbane varmeøyer

At byer rammes spesielt hardt, skyldes blant annet det som kalles urbane varmeøyer. De er forårsaket av oppsamlet varme fra vegger, bygninger og annen infrastruktur i tettbygde områder.

Dette skaper høyere temperaturer i byen enn i omkringliggende områder og gjør det vanskeligere for byene å kjøle seg ned i løpet av natten.

For å finne ut hvordan klimaendringer og hyppigere ekstremvær vil påvirke energiforbruket i byer, har Vahid Nik og medarbeiderne koblet sammen ulike klima- og energimodeller. Med sin nye modell har de testet utfallet i 18 europeiske hovedsteder, deriblant Stockholm.

Konklusjonen deres, publisert i Nature Energy, er at urban fortetting, som er en anbefalt strategi for å oppfylle FNs energi- og klimamål, vil kreve mer av strømnettet under framtidens hetebølger. Byer vil altså kreve mer energi, og dagens strømnett er for sårbare.

Stockholms behov for å kjøle seg ned

Under varmebølger øker energibruken. For eksempel øker etterspørselen etter kjøling med 68 prosent i Stockholm på de varmeste dagene, ifølge rapporten.

– Det er et stort gap mellom byplanlegging og modeller for energibruk og kunnskapen vi har om hvordan klimaet vil endre seg. Aktører innen for eksempel byplanlegging og byggenæringen må ta større hensyn til hvordan det vil se ut i fremtiden, sier Vahid Nik.

Mindre pålitelig strømforsyning

Ifølge forskerne er det nødvendig med betydelig større samarbeid mellom ulike forskningsområder om å ruste opp og planlegge byer.

Ellers er risikoen at strømnettene i byene ikke vil klare belastningen og at det rett og slett ikke blir nok strøm.

Hvis det ikke tas hensyn til ekstreme klimahendelser, samtidig som byene fortettes stadig mer, vil påliteligheten til strømforsyningen reduseres med opptil en tredel.

Vahid Nik forteller at det er behov for retningslinjer og metoder som kan brukes av arkitekter, ingeniører og andre aktører.

I fjor rammet flere hetebølger Paris. Hetebølger som varer lenger og kommer oftere, stiller høyere krav til byenes strømnett. Det trengs bedre byplanlegging for å sikre nok strøm under ekstreme forhold, påpeker forskere i en ny studie.
I fjor rammet flere hetebølger Paris. Hetebølger som varer lenger og kommer oftere, stiller høyere krav til byenes strømnett. Det trengs bedre byplanlegging for å sikre nok strøm under ekstreme forhold, påpeker forskere i en ny studie.

Dødelige hetebølger i fjor

Byer sør i Europa har opplevd flere dødelige hetebølger. Både i fjor sommer og sommeren 2021 kjente store deler av Europa på effekten av ekstremvær. I sørlige og sentrale deler av kontinentet var det gjentatte hetebølger.

Ifølge EUs klimaovervåking, Copernicus, var fjorårets tre sommermåneder tidenes varmeste. Det ble registrert nye temperaturrekorder i Spania, med 44 grader i både Sevilla og Cordoba, og i Storbritannia, 40,3 grader.

Bare i Frankrike ble det anslått at overdødeligheten var på 10.000 dødsfall som følge av den varme sommeren. En firedel av dem inntraff i løpet av de tre hetebølgene i landet. I de hardest rammede regionene var overdødeligheten på mer enn 20 prosent.

Spania er allerede i vår rammet av tørke, og myndighetene stålsetter seg for en usedvanlig tidlig hetebølge.

Også byer i Nord-Europa vil få behov for økt kjøling under hetebølger, slår forskerne fast.

Osloområdet mest utsatt

Oslo hadde i snitt 0,5 hetebølger i perioden 1961–1990. I perioden 1990-2020 hadde Oslo i snitt 2,2 hetebølger.

Meteorologene definerer en hetebølge i Norge som fem dager i strekk med gjennomsnittlig makstemperatur over 28 grader, og det skal være minimum 16 grader i snitt gjennom døgnet.

Området rundt Oslofjorden er mest utsatt, men store deler av kysten har de siste tiårene registrert hetebølger for første gang.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS