Jussprofessorer spekulerer i at driften av vindkraften på Fosen kan være straffbar.
Jussprofessorer spekulerer i at driften av vindkraften på Fosen kan være straffbar.

Jussprofessorer mener vindkraftutbyggere på Fosen kan bli politianmeldt

To jussprofessorer mener vindkraftverkene på Fosen kan straffes for ulovlig drift etter høyesterettsdommen. Reineierne er enige, men har ikke politianmeldt.

– Saken er vel kjent i offentligheten, og det vil være opp til politiet om de vil starte etterforskning av saken, uttaler advokat Eirik Brønner til Teknisk Ukeblad.

Han representerer siidaen i Sør-Fosen.

Professor emeritus Inge Lorange Backer har uttalt at vindkraftutbyggerne på Fosen i prinsippet kan straffes for ulovlig bruk av eiendom fordi de fortsatte å drive etter oktober 2021. Da kom det en høyesterettsdom som kjente at konsesjonsvedtakene for de to vindkraftverkene Roan og Storheia var ugyldige, ettersom de strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene i området.

– Siidaen er enig med Backer i at ulovlig bruk i prinsippet også kan være straffbar, men har valgt å prioritere andre sider av saken og har derfor ikke anmeldt forholdet, forteller advokat Jon-Andreas Lange, som representerer Nord-Fosen siida.

Også professor i offentlig rett, Alf Petter Høgberg, har uttalt at den pågående driften av kraftverkene kan være straffbar. Det er vindutbyggerne selv ikke enig i.

– Vi er, basert på våre advokaters vurderinger, helt klart uenige i at det er straffbart å la vindturbinene på Fosen bli stående eller å produsere fra disse mens Olje- og energidepartementets (OED) prosess pågår, både offentligrettslig og privatrettslig, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Fosen Vind.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS