Vekst uten økte utslipp

Historisk sett har det alltid vært en sammenheng mellom økonomisk vekst og økt energiforbruk. Men noen land klarer å heve levestandarden for befolkningen uten å øke klimagassutslippene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sammenhengen mellom høy inntekt, høyt klimagassutslipp og høy forventet levealder, er ikke lenger like sterk.

Det åpner for mindre karbonintensive måter å stimulere til økonomisk vekst på, ifølge en studie der CICERO-forsker Glen Peters har deltatt.

Motsetningsforholdet mellom en nasjons behov for utvikling på den ene siden og nødvendigheten av å redusere effektene av klimaendringer globalt, er selve kimen til problemet med å få på plass internasjonale avtaler for å stanse klimagassutslipp.

Nå viser ny forskning at utvikling og reduserte klimagassutslipp ikke lenger er fullt så motstridende begreper.

I en del mellominntektsland som Costa Rica og Chile er forventet levealder den samme som i høyinntektslandene Danmark og USA. Men mens karbonutslippene i Costa Rica er 0,5 tonn per innbygger, slipper amerikanere ut 6,2 tonn karbon hver.

Levestandard

Siden hensikten med økonomisk vekst er å oppnå en bedre levestandard, her representert ved forventet levealder, utfordrer dette ideen om at økt energibruk er en forutsetning for å oppnå dette.

Studien som nylig ble presentert i Nature Climate Change tar for seg sammenhenger mellom inntekt, levestandard og klimagassutslipp. Det er sterkt samsvar mellom økonomisk aktivitet og karbonutslipp, mens forbindelsen ikke er like sterk mellom forventet levealder og karbonutslipp.

Et sentralt poeng i studien er at det er i mellominntektsland som Costa Rica og Chile, der befolkningen tjener mellom 2000 og 12 000 dollar i året, at de riktige forutsetningene eksisterer for å være et lavutslippsland med høy levealder.

Et fattig land hvor befolkningen tjener under 2000 dollar om dagen, vil alltid måtte øke energibruken for å oppnå økonomisk vekst. Det finnes ikke et land i verden med lav inntekt, lavt karbonutslipp og høy forventet levealder.

Ei heller finnes det et høyinntektsland med karbonutslipp under et tonn per innbygger.

Ideelt burde land kunne oppnå alle tre mål: lavt karbonutslipp, høy levealder og høy inntekt. Hvordan noen land har klart det, vil videre forskning måtte avdekke.

Referanse:

Steinberger m.fl.: Pathways of human development and carbon emissions embodied in trade, Nature Climate Change, published online 22 January 2012, doi: 10.1038/nclimate1371.

Powered by Labrador CMS