Det lavteknologiske forsøket ble gjennomført på Høgskolen i Innlandets Campus Evenstad i Hedmark. Resultatet var en halvering av strømforbruket. (Foto: Tove Lauluten)

Halverte strømforbruket med et enkelt, lavteknologisk grep

FORSKEREN FORTELLER: Sunn fornuft kan betraktes som en viktig «innovasjon» i tider der rask teknologisk utvikling og digitalisering får stadig mer oppmerksomhet.

I sommer gjennomførte vi et lav-teknologieksperiment på Campus Evenstad i Hedmark. Målet var å redusere energiforbruket på campusområdet.

Eksperimentet skulle være enkelt, effektivt og kortvarig, og konsentrerte seg om hovedbygget. Hovedbygget på Campus Evenstad er nemlig den mest energikrevende bygningen og står for 1/3 av områdets totale energiforbruk.

Lav-teknologieksperimentet gikk altså ut på å slå av ventilasjons- og varmesystemene i det gamle hovedbygget i fire uker, fra 1. juli til 1. august 2018.

Men hva er nytt med slike lav-tek tiltak? Har ikke vi gjort det samme i mange år i hus og kontorbygg gjennom ENØK-tiltak, som for eksempel ved å slå av lyset når vi forlater et rom?

Hvert bygg kan ikke bli et nullutslippsbygg

Vi jobber på Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN), og dette forsøket er et fint bilde på en av ZEN senterets grunntanker: Gjennom å se på et område i sammenheng er det mulig å sette sammen en tiltakspakke som gir optimal balanse mellom energibruk, brukskvalitet og fornybar energiproduksjon.

I slike skreddersydde pakker trenger ikke hvert bygg bli nullutslippsbygg, det ville uansett være vanskelig å oppnå i praksis.

Ny teknologi vil spille en viktig rolle, men dette utelukker ikke at innovasjon som bidrar vesentlig til å nå nullutslippsbalansen kan ligge i at man slår av et ineffektivt ventilasjonsanlegg i en tid hvor man vet at bygget er lite brukt.

Brukte mye mindre strøm

Prosjektet var et samarbeid med Statsbygg og Høgskolen i Innlandet, og ble foreslått av Statsbyggs driftsansatte. De kjenner campus og brukerne godt. De betraktet det som en konkret handling som ikke ville skape for mange utfordringer for brukergruppene på Campus Evenstad.

Ansatte som har kontorer i hovedbygget er gjerne på sommerferie eller på feltarbeid i juli og august.

Resultatene var gode. Mens eksperimentet pågikk i juli 2018 brukte bygget bare 10 700 kWt, med en maks effekt på 40 kilowatt. Etter at det ble avsluttet og ventilasjonsanlegget igjen ble skrudd på, ble det brukt 22 300 kWt og en maks effekt på 60 kilowatt. Anslagene for energibruk er basert på målinger fra juli og august 2018. I tillegg til at ventilasjonsanlegget ble skrudd på skyldes økningen i energibruk delvis høyere aktivitet i bygget i august.

Men, hvordan tolket egentlig de ansatte på Evenstad eksperimentet?

Om forfatterne:

Forskerne er tilknyttet Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities

FME ZEN er et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), etablert i 2017 av Norges forskningsråd.

Målet er å utvikle løsninger for fremtidens bygninger og områder med null utslipp av klimagasser. Ved dette vil vi bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Senteret har ni pilotprosjekter fordelt over hele Norge som fungerer som innovasjonsarenaer. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF.

Dette blogginnlegget introduserer en serie av publikasjoner knyttet til pilotprosjektet på Evenstad. Den første publikasjonen er rapporten “Consequences of local energy supply in Norway: A case study on ZEN pilot Campus Evenstad,» skrevet av Stian Backe et. al. etterfulgt av en artikkel om levende infrastrukturlaboratorier av Thomas Berker et. al.

De ansatte mente eksperimentet gikk greit, til tross for en varm sommer

Lav-tek tiltaket ble fulgt opp i løpet av høsten med intervjuer av ansatte som hadde kontor i første og andre etasje i hovedbygget.

De ansatte var opprinnelig skeptiske til tiltak som ville presse dem ut av kontorene sine om sommeren. De fortalte imidlertid etterpå at eksperimentet hadde gått greit med unntak av at det ikke var ventilasjon på do. En ekstra utfordring var at Evenstad opplevde den varmeste sommeren på veldig mange år...

Vi ble også fortalt at de ansatte betraktet eksperimentet som en mulighet til å synliggjøre hverdagsutfordringer med å ha sørvendte kontorer i et bygg fra 1994 med et lite effektivt ventilasjonssystem, også når det var slått på. De likte kontorene sine, men ønsket tiltak for å forbedre inneklimaet.

Statsbygg er fornøyd med resultatene fra eksperimentet, og planlegger å gjennomføre lignende lav-tek tiltak i flere av sine bygg. Det er spennende at «sunn fornuft» kan betraktes som en viktig ‘innovasjon’ i tider der rask teknologisk utvikling, digitalisering og kunstig intelligens får stadig mer oppmerksomhet!

Dette er en fin påminnelse om at den menneskelige dimensjonen - både hos brukere og driftsansvarlige - er vel så viktig for å kunne oppnå optimale resultater, som det teknologisk utvikling og innovasjon er. Statsbygg ønsker å se dette i sammenheng og lære mest mulig av erfaringene.

Nullutslipp trenger ikke bety høyteknologisk

Lav-tek eksperimentet viser at nullutslippssamfunnet ikke trenger å være et høyteknologisk samfunn. Ved å kombinere flere, nye tekniske løsninger i et bygg så kan man undersøke om andre tiltak er mulig. Uansett bør gjennomføringen skje i samråd med byggets brukere.

Et fantastisk nullutslippsområde som befolkes av misfornøyde brukere vil være den verste løsningen av alle.

Statsbygg satser sterkt på å få frem og teste ut de mest innovative teknologiske løsninger på campus Evenstad og få dem til på jobbe sammen på best mulig måte. Det er en stor jobb som krever betydelig risikovilje og vilje til å lære av erfaringene.

Endret 05. 12. 2018, kl. 13:34: I en tidligere versjon av denne teksten var kilowatt-timer blitt forvekslet med megawatt-timer, det ble heller ikke presisert høyere bruk av bygget i august.

Powered by Labrador CMS