Deltakerne følte seg betraktelig mindre sinte når arket med de sinte tankene gikk gjennom makuleringsmaskinen (til venstre) enn i en plastboks.

Er du mye sint? Denne metoden kan hjelpe

Tidligere forskning viser blandede funn om effekten av å skrive ned følelser. Nå har forskere gjort folk sinte i et eksperiment. 

Hva bør vi gjøre når vi blir fornærmet?

For eksempel hvis kollegaene har sagt noe slemt om arbeidet ditt eller du føler deg misforstått i en diskusjon med venner. 

Nå har forskere eksperimentert med en metode som har sin opprinnelse i den gamle japanske tradisjonen hakidashisara, som betyr knusing av tallerkener.

Norsk professor mener metoden er interessant, og at den bør prøves ut.

Makuleringsmaskin eller søppelbøtte

– Vi forventet at metoden ville redusere sinte følelser til en viss grad, men vi ble overrasket over at sinne ble fullstendig borte, sier den japanske forskeren Nobuyuki Kawai i en pressemelding.

Han og kollegaene fant ut at det å skrive ned reaksjoner på en negativ hendelse på et papir og deretter makulere det eller kaste det, reduserer følelsen av sinne.

Studien ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Scientific Report.

Utførte eksperimenter blant studenter

Eksperimentene inkluderte 50 deltakere, der alle var studenter ved et universitet.

De ble bedt om å skrive et kort debattinnlegg om noe de mente var viktig. Etterpå ble de fortalt at en doktorgradsstudent skulle evaluere skrivingen deres.

Helt uavhengig av hva deltakerne skrev i debattinnlegget sitt, fikk de lav skår. 

De fiktive doktorgradsstudentene ga dem dårlige tilbakemelding på alt fra intelligens, interesse, logikk til rasjonalitet.

Og for å virkelig gni det inn, skrev doktorgradsstudentene den samme negative kommentaren til alle sammen: «Jeg kan ikke tro at en utdannet person ville tenke slik. Jeg håper denne personen lærer noe mens hun eller han er på universitetet».

Dette var effektivt: Alle deltakerne rapporterte at de ble både sinte og opprørte.

Enten søppelbøtte eller fil på PC

Så ble de bedt om å skrive ned tanker om tilbakemeldingene og hvordan det trigget følelsene deres.

Én gruppe ble bedt om å enten kaste papiret de skrev i en søppelbøtte eller oppbevare det som en fil på Pc-en.

En annen gruppe ble bedt om å ødelegge dokumentet i en makuleringsmaskin eller legge det i en plastboks.

Studentene ble deretter bedt om å vurdere sinne sitt på nytt.

Makuleringsmaskin og søppelbøtte var best

Resultatene var tydelige:

De som kastet papiret i søppelbøtten eller makulerte det, sluttet helt å være sinte. De følte seg slik som de gjorde før de fikk de dårlige tilbakemeldingene.

De som beholdt en kopi av arket, enten som en fil på PC-en eller i en plastboks, følte seg derimot fremdeles ganske sinte.

Forskerne mener det er fordi det er vanskelig å gi slipp på følelser hvis vi har ting rundt oss som beskriver dem eller minner oss om dem.

Lin Sørensen er professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi på Universitetet i Bergen.

Samme som å makulere følelser

Lin Sørensen er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. 

– Dette er nok gjenkjennbart for mange, for eksempel når det gjelder gjenstander vi har fra barndommen eller som vi har arvet. De har emosjonell verdi og minner oss om gode eller dårligere opplevelser vi har hatt, sier hun.

Hun mener derfor det er interessant at det hjalp å makulere arket.

– Kanskje føles det å kaste arket, som det samme som å kaste følelsene, sier hun.

– Det er en symbolsk måte å gi slipp på følelsene på, som gjør at man blir ferdig med dem og får tenkt seg litt om - og dermed får dempet ned sinte følelser.

Meta-bevissthet

Men det er ikke gitt at det å skrive ned følelser, hjelper.

– Forskning viser blandede funn om effekten av å skrive ned følelser, forteller Sørensen.

Det kan skyldes flere ting, som at forskere bruker ulike metoder og utvalg når de skal teste metodene. Da kan også resultatene bli forskjellig.

Men det forskerne vet, er at en overordnet forståelse av følelser – og årsaken til dem – er viktig for å regulere de vanskelige følelsene.

Forskerne kaller det meta-bevissthet.

– Det kan tenkes at det å skrive ned årsaker til følelser kan hjelpe med å skape en slik meta-bevissthet, sier Sørensen.

– Det er en metode som koster lite og som kan hjelpe mange. Men ikke alle liker å skrive. Det å snakke med seg selv kan også være en enkel metode for å bearbeide følelser, sier hun.

Vil det funke for alle?

Sørensen mener studien har begrensninger. Den er for eksempel bare gjort på unge studenter.

– Det er ikke sikkert at det vil virke like bra på andre grupper i samfunnet. For eksempel kan det tenkes at studenter er mer verbale når de uttrykker følelser enn andre grupper og dermed har mer nytte av å skrive ned følelsene sine.

– Det kan også være at voksne med mentale helseproblemer ikke vil ha samme effekt av denne metoden.

Hun mener det likevel er verdt å prøve ut.

– Det er som sagt en metode som koster lite, og som vi alle kan bruke.

En japansk tradisjon

Dette med å skrive ned noe og så kaste det har sin opprinnelsen i den japanske kulturelle tradisjonen kjent som hakidashisara, skriver forskerne i pressemeldingen.

Ordet hakidashi betyr å rense eller spytte ut av noe, og sara betyr en tallerken.

Hakidashisara er en årlig festival der folk knuser små tallerkener som representerer ting som gjør dem sinte.

Referanse:

Yuta Kanaya og Nobuyuki Kawai: Anger is eliminated with the disposal of a paper written because of provocation. Scientific Reports. April 2024.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

 

Powered by Labrador CMS