Ny teknologi kan gjøre mer skade enn nytte

Lærere og sykepleiere bruker stadig mer teknologisk verktøy. Men ofte mangler de forståelse for hvordan den nye teknologien bør brukes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser seg at sykehuspersonale stoler for mye på at teknologien virker som den skal. (Foto: Colourbox)

Teknologiforståelse på skoler og hospitaler

Teknologiforståelse på skoler og hospitaler heter den nye antologien som Cathrine Hasse har redigert sammen med kollegaen Katia Dupres Søndergaard.

Den er skrevet av forskere som har undersøkt hvordan sykepleiere og lærere forholder seg til de teknologiske verktøyene de møter i arbeidslivet.

Gjennom intervjuer og observasjonsstudier konkluderer forskerne med at det ikke er mangel på kjennskap til teknologien som er problemet.

Derimot er det mange som mangler forståelse for hvordan de kan bruke de nye teknologiske hjelpemidlene på en best mulig måte.

Forskerne deltar i forskningsprosjektet Technucation, som skal utvikle metoder for å ruste framtidens sykepleiere og lærere til å bruke ny teknologi.

Urene kikkhullstuber - endoskoper - ble i lang tid ført inn i pasientenes tarmer på Slagelse Sygehus i Danmark. Først etter tre måneder oppdaget en sykepleier at den maskinen som skulle vaske utstyret, ikke virket som den skulle.

Sykepleierne hadde stolt blindt på at utstyret var rent, fordi det sto det på displayet på vaskemaskinen.

– Det er et klassisk eksempel på at personalet ikke har fått riktig opplæring i bruken av teknologi. Man må lære å ikke ta det teknologien sier for god fisk, sier professor Cathrine Hasse, som er professor ved Institut for Uddannelse og Pedagogik ved Aarhus universitet.

– Både på skoler og sykehus har vi sett flere eksempler på at personalet forholder seg passivt når teknologien ikke virker som den skal. Og det kan få fatale konsekvenser, sier hun.

Forstår ikke teknologien

Historien med den defekte vaskemaskinen endte godt. Alle pasientene ble testet for HIV, men ingen var smittet.

– Økt teknologiforståelse kan gjøre folk bedre i stand til å håndtere uforutsette situasjoner og takle at teknologi ikke alltid er pålitelig, sier Hasse.

Selv om de fleste sykepleierne er vant til å bruke ny elektronikk som datamaskiner og mobiltelefoner, mangler de forståelse for hvordan teknologien best tas i bruk på jobben.

Det er konklusjonen i en ny bok, Teknologiforståelse på skoler og hospitaler, som Cathrine Hasse og adjunkt Katia Dupret Søndergaard er redaktører for.

Elever kan rammes

Det er ikke bare sykepleiere som blir overveldet av den teknologiske utviklingen.

Også lærere mangler forståelse for hvordan redskaper som iPad og interaktive tavler kan forbedre kvaliteten av den daglige undervisningen.

– Noen kommuner kjøper interaktive tavler, mens andre kjøper iPad-er, uten at de først har hatt faglige diskusjoner med lærerne. De har ikke tatt stilling til hva barna skal bruke utstyret til og om det er noe de trenger, sier Cathrine Hasse.

Teknologi som show

Nye teknologiske hjelpemidler er viktige, men hvis ikke sykepleiere, leger og lærer ikke forstår å bruke dem riktig, kan de gjøre mer skade enn nytte. ( (Foto: Colourbox)

Det er omfattende intervjuer og observasjoner som ligger bak forskernes konklusjoner.

Interaktive tavler kan for eksempel være et glimrende redskap i en skoleklasse, men tavlene kommer ikke til sin rett hvis læreren ikke kan bruke dem riktig, mener Cathrine Hasse:

– Man kan bruke dem til å lage fellesprosjekter og slike ting, men det ender ofte med at læreren nærmest står og lager et slags show, en slags teknologioppvisning, sier hun.

iPad gir uro

IPad er et annet populært redskap på skolene. Men den elektroniske skjermen kan gi uro og konsentrasjonsproblemer i klasserommene hvis den ikke blir brukt hensiktsmessig:

– IPaden har mange muligheter, men læreren har ikke alltid tenkt gjennom at elevene kan gjøre alle mulige andre ting, for eksempel gå på Facebook, sier Hasse.

De fleste lærerne og sykepleiere får teknologien til å virke, forteller professoren. Men de mangler forståelse for teknologiens begrensninger. Det skyldes at de ikke får teknologiundervisning i utdanningen sin.

Mange får et teknologisjokk når de er ferdige med utdanningen.

– De blir lært opp i å arbeide med mennesker og blir overrasket over hvor integrert teknologien er i hverdagen. Den kan ikke velges vekk, sier Hasse.

Teknologi i samspill

I prosjektet Technucation, som Cathrine Hasse leder, har en gruppe forskere kommet med et forslag til hvordan undervisning i teknologiforståelse kan bli innført på profesjonsskolene. Den nye boken er blitt til som en del av prosjektet.

Forskerne er i gang med å utvikle metoder som kan hjelpe blant andre lærere og sykepleiere til å mestre de teknologiske redskapene de må bruke.

Tanken er at utviklingen ikke kan foregå på teknologiens premisser, men i et samspill med læreres og sykepleieres profesjonskunnskaper.

Les mer:

Technucation. Technological literacy and new employee driven innovation through education

Søndergaard og Hasse: Teknologiforståelse på skoler og hospitaler, Aarhus Universitetsforlag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS