En Sumatra-tiger.

Store villdyr trives nær mennesker

Flere av de store villdyrene i Asia – som tigre og ville elefanter – foretrekker å leve nær mennesker. Det kan være godt nytt for utrydningstruede dyr.

Australske forskere har kartlagt hvor det er størst tetthet av ville dyr i Sørøst-Asia.

Resultatet overrasket forskerne.

Flere store villdyr later nemlig til å trives bedre nær mennesker enn de gjør i nasjonalparker og reservater som ligger lenger unna mennesker.

Flest villdyr nær mennesker

Funnet kan delvis være i strid med en herskende oppfatning om at mennesker og store villdyr ikke kommer godt overens.

Mer eller mindre uberørt natur er under sterkt press mange steder i verden, ikke minst i Sørøst-Asia. Dette har gått utover ville dyr. Flere arter store villdyr regnes nå som utrydningstruede.

Forskeren Zachary Amir ved Universitetet i Queensland i Australia og kollegene hans er absolutt ikke blinde for at menneskelig aktivitet kan gå ut over store dyr.

– Likevel ser vi at det er flere tigre, elefanter, villsvin og treleoparder i områder som ligger nær mennesker, sier han i en pressemelding.

Krypskyttere forklaring

Forskerne mener forklaringen kan ligge i at verken hugst eller annen naturendring er det som truer disse dyrene aller mest.

Den største trusselen mot de store ville dyrene er krypskyttere.

– Kampen mot krypskyttere er mer effektiv i naturreservater som ligger nær der det bor mange mennesker og der turister ofte kommer på besøk, sier Amir.

I den samme studien får Amir og kolleger bekreftet at også avskoging er en trussel mot ville dyr. Særlig treleoparden opplever dette.

Men forskerne mener at store villdyr som bor nær mennesker, kan klare seg med overraskende små habitater. Forutsatt at de slipper unna jegere.

Inne i byen Mumbai i India med flere enn 10 millioner mennesker, finnes det leoparder som trives godt. De jakter på og spiser ville hunder. Dette har vært et av få kjente eksempler på store rovdyr som har funnet seg til rette nær mennesker. Nå mener forskerne at flere store dyr er i stand til det samme.

Sambarhjorten i Singapore

Singapore er et tettbefolket land i Sørøst-Asia med svært lite areal.

Her er all jakt på ville dyr strengt forbudt. Samtidig blir det gjort et omfattende arbeid for å sette i stand gjenværende natur.

Det har brakt tilbake den store sambarhjorten.

Stans ulovlig jakt

Selv om natur er truet mange steder i Asia, så er forskerne klare på at krypskyting mange steder er den aller største trusselen mot de ville dyrene.

Får man bukt med dette problemet, så kan flere arter av ville dyr leve og trives ganske nær mennesker.

– Det er håp for ville dyr som lever i skoger vi tidligere har trodd at var for mye ødelagt av mennesker eller lå for nær store byer.

– Nå må vi finne fram til nye bevaringsstrategier for disse overraskende levestedene for dyr, sier Matthew Luskin som også jobber ved Universitetet i Queensland.

Referanse:

Zachary Amir m.fl: «Megafauna extinctions produce idiosyncratic Anthropocene assemblages», Science Advances, 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS