I 2007 ble det satt ut fjellrevvalper på Dovrefjell. Også disse hadde blitt avlet fram på stasjonen på Sæterfjellet i Oppdal. Nå skal det settes ut 29 valper fra samme avlsstasjon, denne gang på Varangerhalvøya i Finnmark. Bildet ble tatt på Dovrefjell i 2007. (Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix)

Fjellrevbestanden i nasjonalpark kan dø ut

Situasjonen er kritisk for fjellreven på Varangerhalvøya nasjonalpark i Finnmark. Miljødirektoratet iverksetter kriseplan og setter ut 29 valper i området.

I landet som helhet ble 2017 en opptur for fjellreven, som er klassifisert som kritisk truet art. Det ble dokumentert 40 kull og minimum 135 individer i Norge, mot 16 kull året før, opplyser Miljødirektoratet.

Men lengst i nord ser det imidlertid mørkt ut for fjellreven.

– Til tross for intensiv oppfølging ble det bare registrert to fjellrev på Varangerhalvøya, og det er tre år siden sist det ble født valpekull der, skriver direktoratet.

Setter ut 29 valper

De dystre tallene kommer fram i rapporten «Fjellrev i Norge 2017», som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget på oppdrag for direktoratet. Utviklingen bekymrer.

– Derfor setter vi ut 29 valper fra avlsstasjonen for fjellrev på Varangerhalvøya nå i vinter. I tillegg starter vi med støttefôring og fortsetter med uttak av rødrev de nærmeste årene, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Universitetet i Tromsø har gjennom flere år fulgt fjellrevbestanden i Finnmark. Man har antatt at fjellreven utkonkurreres av den fysisk overlegne rødreven. Derfor har Statens naturoppsyn og lokale jegere siden 2005 skutt 2.700 rødrev i området, uten at bestanden har tatt seg opp.

– Dette skyldes trolig dårlig tilgang på smågnagere, opplyser Miljødirektoratet.

– Kritisk

I 2011, som var et toppår for lemen, ble det totalt registrert over 20 fjellrev på Varangerhalvøya, men etter dette er det kun registret ett kull med to valper.

– Neste lementopp forventes tidligst i 2019, og derfor er det sannsynlig at fjellrev kan dø ut på Varangerhalvøya. Situasjonen synes å være like kritisk over større deler av Finnmark og i områder i Finland og Sverige som grenser mot Norge, sier Svarte.

I Sør-Norge er kullene jevnt over større i år enn i fjor. Årets kull fordeler seg relativt likt som i 2016, med de fleste i Dovrefjell.

Powered by Labrador CMS