Forskerne hadde forventet at en stor flokk på ni eller ti ulver ville drepe fem ganger så mye elg som et par uten valper. Men slik er det ikke. Noen flokker dreper mye mer elg enn de trenger for å overleve. Noen dreper for få. Bildet viser en voksen ulv og to valper fra Julussaflokken i Hedmark ved et kadaver. (Foto: Skandulv)

Ulven dreper flere elg enn den trenger

Ulveforeldre klarer ikke å tilpasse fangsten etter hvor mange valper den har. De dreper like mye elg uavhengig av størrelsen på flokken.

– Ulvepar helt uten eller med bare noen få valper kan fråtse i mat hvis det er nok byttedyr. Ulveforeldre som har mange munner å mette, klarer ikke å stille sulten til ungene, forteller Barbara Zimmermann.

Hun og kollegaer ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad, har studert hva og hvor mye ulven spiser. Studien startet i 2001. Forskerne var tidlig ute med å bruke GPS, noe som har gjort det mye enklere å slå fast hva ulven har på menyen. Nå sitter de på verdens største datasett på ulvens matfat.

Denne ulven ble starten på Skandulv studier av ulvens matfat, som startet i 2001. Forskerne var tidlig ute med GPS-merking. (Foto: Barbara Zimmermann)

Hvem blir spist av ulven?

Antall ulv i Norge og Sverige øker med rundt 15 prosent hvert år. I fjor vinter var det til sammen 43 familiegrupper av ulv i Skandinavia, ifølge Rovdata. 

Dette innebærer også et økt konfliktnivå. Noen jegere er svært misfornøyd med å måtte dele elgen med ulven.

Det har derfor vært interessant for forskerne å studere om det virkelig er slik at ulven er en konkurrent til elgjegerne. Og det har det skandinaviske ulveforskningsprosjektet Skandulv fått solid dokumentasjon for at den er.

Tar opp mot 144 elger årlig

Elgkjøtt utgjør 95 prosent av ulvens matfat. En ulveflokk dreper gjennomsnittlig mellom 100 og 144 elger i løpet av året. Nå viser det seg altså at et ulvepar uten valper dreper omtrent like mange elg som en stor ulveflokk.

Det betyr altså at noen flokker dreper mye mer elg enn de trenger for å overleve. Og at noen dreper for få.

– Vi hadde forventet at en stor flokk på ni eller ti ulver ville drepe fem ganger så mye elg som et par uten valper. Men slik er det altså ikke, sier Zimmermann.

Barbara Zimmermann har funnet rester av en elg som er drept av ulv. Hun undersøker kadaveret for å fastslå alder og kjønn på dyret. (Foto: Skarphedinn Thorisson)

Hun er overrasket.

– Ulvevalper er ikke små. Når vinteren starter, er de nesten like store som de voksne. En flokk på ni ulver, to voksne og sju barn, tilsvarer nesten åtte voksne i vekt og næringsbehov.

Den optimale flokkstørrelsen er fire valper, har forskerne funnet ut. Da klarer de voksne å legge ned nok bytte. Blir det flere, så går det ut over vekten til valpene. Jo flere søsken de har, jo tynnere blir valpene.

Valpene jobber sjelden

Når ulveparet ikke klarer å tilpasse jakten etter behovet, tror Zimmermann det kan ha sammenheng med den sosiale strukturen i ulveflokken.

Hvis valpene hadde fulgt de voksne hele tiden, hadde de kanskje tigget mat. Det kunne ha bidratt til at drapsraten hadde økt enda mer. Men flokken samarbeider ikke om matauken, slik forskerne tidligere har trodd.

Bare i sjeldne tilfeller hjelper valpene til med jakten. Stort sett forlater foreldrene valpene ved et gammelt kadaver. Der ligger og spiser til de voksne har lagt ned et nytt byttedyr.

Fråtser i godbitene

Er flokken liten, så fråtser ulven bare i de beste delene av dyret. De åpner først vomma og tar ut godbitene først. Mest populære er de energirike innvollene, hjerte, lunge, lever og nyre. Også den proteinrike hjernen og tunga er snadder for en ulv.

Først etter at godbitene er spist, forsyner de seg også av kjøttet. Hvis flokken er stor, forsvinner alt som er spiselig på kort tid. Til og med bein blir brutt opp for å få tak i margen.

– Når foreldrene ikke klarer å skaffe nok føde til en stor flokk, er det enten fordi de ikke er klar over hvor mye mat de trenger, eller at de rett og slett ikke har kapasitet til å drepe flere dyr, mener Zimmermann.

Forvalterne må tenke på ulven

Hvor mye elg som er i reviret et selvsagt viktig for hvor mange ulven klarer å ta. Jo flere elg i et ulverevir, jo flere blir drept av ulv, fordi ulvene raskere finner fram til byttedyrene. Et ulverevir er i gjennomsnitt på 1000 kvadratkilometer i Skandinavia og rommer gjennomsnittlig 1000–1400 elger.

– Hvis man er interessert i å opprettholde en god elgstamme i et område der det fins ulv, så er det viktig at elgtettheten ikke er for lav. I mange kommuner i Østerdalen har man skutt ned elgbestanden fordi elgen skader skogen. Da blir det mindre elg for jegerne hvis ulvene også skal få sin del. Dette er noe forvalterne må tenke på når de fordeler jaktkvoter, mener Zimmermann.

Ulvens effekt på elgens bestandsutvikling er mindre enn jaktens, mener forskeren. Årsaken er at ulven foretrekker kalvene. Om sommeren utgjør kalver 90 prosent av alle elger som er drept av ulv. Bare veldig sjeldent tar ulvene en elgku i reproduktiv alder.

Referanse:

Barbara Zimmermann mfl: Predator-dependent functional response in wolves: from food limitation to surplus killing, Journal of Animal Ecology, januar 2015, doi: 10.1111/1365-2656.12280.

Powered by Labrador CMS