Ukas art: Vierspurv – snart borte fra Norge?

Etter en kraftig reduksjon de siste årene er det nå bare seks til åtte hekkende par med vierspurv igjen i Norge.

I 2013 var det bare seks til åtte vierspurver i Norge. (Foto: Kjetil Hansen)
I 2013 var det bare seks til åtte vierspurver i Norge. (Foto: Kjetil Hansen)

Vierspurven er trolig borte fra Finnmark, Nord-Trøndelag og Oppland der den tidligere hekket.

Og i Hedmark er bestanden nærmest i fritt fall, med over 90 prosent nedgang de siste 15 årene.

Alltid vært få

Vierspurven dukket opp som hekkefugl i Norge først rundt 1960.

Norge er bare såvidt et område den ferdes i, og spurven har aldri vært tallrik her til lands.

Det bor nå flest vierspurv i den nordlige barskogsregionen fra Skandinavia i vest, gjennom Russland og til Stillehavet.

Skyldes ikke klimaforandringer

Det er ingenting som tyder på at vierspurvens tilbakegang skyldes at leveområdene i Norge ødelegges eller endres.

Nedgangen kan komme av en naturlig justering av antall etter at arten en lang periode har vokst. Dette er også kjent fra andre fuglearter.

Samtidig vet vi lite om hvilke eventuelle problemer vierspurven møter når den trekker østover, og i vinterkvarteret.

Det kan hende at ulovlig jakt og fangst utenfor Norge påvirker den norske bestanden.

Arten trekker nemlig østover, og overvintrer i det østlige Kina, samt i Korea og Japan.

Vierspurv (Emberiza rustica). (Foto: Kjetil Hansen)
Vierspurv (Emberiza rustica). (Foto: Kjetil Hansen)


Sterk truet

Vierspurven er rødlistet i Norge fordi vi har få individer som reproduserer seg.

Arten ble i Rødlista for arter 2006 klassifisert som nær truet. I 2010 utgaven av Rødlista var kategorien oppjustert to trinn til sterkt truet.

Etter dette har det skjedd enda en reduksjon i vierspurvbestanden.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS