Ukas art: Klippedue – utdødd, eller flyttet til byen?

En gang hekket det store kolonier av klippedue i Norge. Så døde de ut. Eller gjorde de egentlig det? På sett og vis spankulerer de fremdeles midt i blant oss.

Bydue - Columba livia domestica (Foto: Stefan Berndtsson)
Bydue - Columba livia domestica (Foto: Stefan Berndtsson)

Fra historien kjenner vi til to kolonier med klippedue i Norge, én i Bjugn i Sør-Trøndelag på 1700-tallet, og én på Rennesøy i Rogaland på 1800-tallet.

På Rennesøy fantes det kanskje klippeduer helt frem til siste halvdel av 1940-årene - men så var det definitivt slutt.

Klippedua ble til bydua

Sånn går historien om en av de fire fugleartene som i dag står oppført som utdødd i Norsk rødliste for arter.

Men er det egentlig slik? For samtidig som klippeduens tilværelse i bratte klipper langs kysten uten tvil er en saga blott i Norge, er det et faktum at en domestisert variant av samme art, nemlig bydua, i dag spankulerer rundt i gater og parker i våre byer og tettsteder.

Byduene er genetisk sett svært lik de utdødde klippeduene, og de fleste av dem er da også ganske like sine forfedre i farger og mønstre. (Foto: Luis García)
Byduene er genetisk sett svært lik de utdødde klippeduene, og de fleste av dem er da også ganske like sine forfedre i farger og mønstre. (Foto: Luis García)

Hvordan henger dette sammen? Døde klippedua ut – eller flyttet den rett og slett til byen?

Ble brukt til brevduer

Her har mennesker en finger med i spillet, som så ofte ellers. Klippedua ble i tidligere tider brukt for å avle frem tamduer, til bruk både som brevduer og mat.

Tamduer som rømte fra fangenskap etablerte forvillede populasjoner av duer i byene våre. I dag lever disse fuglene midt i blant oss, og bruker hus, tårn og bruer som klipper.

I biologisk systematikk klassifiserer vi i dag bydua som er variant av klippedua, og har gitt det vitenskapelige navnet Columba livia var. domestica.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS