Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

En hvit fjellrev som er i ferd med å skifte fra vinter- til sommerpels.

Fjellreven skifter pels etter klimaet

Skiftet fra vinter- til sommerpels er mer styrt av temperaturen enn av hvor mange timer med lys det er i døgnet. Det tyder på at arten er i stand til å tilpasse seg klimaendringene.

– Funnene våre viser at den hvite fjellreven skiftet til sommerpels raskere i år med høyere temperatur i april/mai, og når snøen forsvant tidlig, sier Lucie Laporte-Devylder ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Til sammenligning brukte den blå varianten av fjellrev lengre tid på å skifte fra vinterpels til sommerpels. Pelsfarge gir kamuflasje og dermed beskyttelse mot rovdyr, som for eksempel kongeørn.

Sammen med forskere fra NINA har Laporte-Devylder skrevet en vitenskapelig artikkel om fjellrevens pelsskifte basert på masteroppgaven sin. Der så hun på bilder av fjellrev fra viltkameraer i Snøhetta-området.

Fjellreven finnes i to fargevarianter – de «hvite» som har hvit vinterpels og gråbrun sommerpels, og de «blå» som er mørkebrune både om sommeren og vinteren.

Begge fargevariantene skifter fra en tykk vinterpels til en tynnere sommerpels.

Haren er i utakt

For mange arter er evnen til raskt å tilpasse seg sesongvariasjoner avgjørende for overlevelse.

Skifte av pels gir både kamuflasje og sørger for riktig kroppstemperatur etter forholdene. Endringer i klimaet kan påvirke skiftet mellom årstidene. Dette kan føre til misforhold mellom når dyr skifter pels og når snøen forsvinner.

– At endringer i pels eller fjærdrakt kommer i utakt med naturen på grunn av klimaendringer, har fått mye oppmerksomhet, sier biolog Kristine R. Ulvund i NINA.

Et eksempel hun nevner er haren som er blitt utsatt for mer rovdyr fordi den skifter pels for seint i forhold til forholdene på marka. Den er fortsatt hvit selv om snøen har smeltet.

Scorer graden av pelsskifte

Laporte-Devylder analyserte viltkamerabilder fra tidsrommet mai-august i en periode på åtte år og fulgte ulike rever i skiftet fra vinter- til sommerpels.

Hvor langt revene var kommet i pelsskiftet, fikk en score og ble sammenlignet med datoen bildet var tatt. Dataene ble analysert opp imot klimadata og målinger av snødekke fra værstasjoner i området. Tidspunktet for pelsskifte varierte med tre uker.

Forskere har tidligere antatt at lengden på dagen, altså timer med dagslys, var styrende for når pelsskiftet inntreffer. Derfor ble de overrasket over å finne ut at fjellreven skiftet pels etter klimaforholdene.

Ut fra scoren er de hvite fjellrevene i stand til å skifte pels mer i takt med endringene i omgivelsene enn de blå.

Det henger trolig sammen med at de hvite faktisk har et større behov for kamuflasje når marka blir snøfri enn den blå fjellreven. I større og mindre grad tilpasser altså de ulike variantene av fjellrev seg til temperaturen og snødekket på bakken.

Figuren viser hvordan en hvit og en blå fjellrev går fra vinterpels til sommerpels.

Må forstå evnen til å tilpasse seg

– Å forstå en arts evne til å tilpasse seg et miljø i endring er viktig. Fjellreven er sårbar for klimaendringer på mange måter, men denne studien viser at den faktisk er i stand til å tilpasse seg lokale klimaforhold. Dette kan gjøre arten noe mindre sårbar for de klimaendringene høyfjellsartene står foran, sammenliknet med arter hvor pels- eller fjærskifte er styrt bare av lengden på dagen, sier Ulvund.

Referanse:

Lucie Laporte-Devylder mfl.: A camera trap-based assessment of climate-driven phenotypic plasticity of seasonal moulting in an endangered carnivore. Remote Sensing in Ecology Conservation, 2022. Doi.org/10.1002/rse2.304

Powered by Labrador CMS