Forsker mener det er viktig at kalven får både melk og kos fra mor de første månedene av livet. (Foto: Fra studien, Julie Føske Johnsen)

Kalven bør være lenger hos mor, men ikke døgnet rundt

Kalvene bør få mer tid med moren sin, viser en ny studie. I Norge skilles ku og kalv som oftest rett etter fødselen.

«Kua mi, jeg takker deg. Deilig melk du gir til meg.» Slik lyder den kjente barnesangen.

De siste årene har det blitt mer fokus på at dyrene som gir oss den gode maten, skal ha det bra.

På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. En ny, norsk studie viser at det er best om dyrene får være lenger sammen. Men bare halve døgnet.

Minst tre dager

Julie Føske Johnsen har undersøkt forholdet mellom melkekuer og kalvene deres.

Kalver som er tatt fra moren sin får melk på flaske, i bøtter eller fra melkeautomat.

På økologiske gårder får kalvene være sammen med moren i minst tre dager.

– Kalven legger på seg mer daglig når den får die fra mor. Det sier mye om dyrevelferden, sier Johnsen til forskning.no.

Rundt 20 prosent av de økologiske gårdene i Johnsens studie lot kalven være sammen med kua enda lenger. Alt fra en uke til tre måneder.

De må skilles

Alle melkekyr og kalver må skille lag en dag. Ellers kan bonden tape penger.

En ku produserer rundt 30 liter melk i døgnet, og når en kalv blir et par måneder gammel, kan den drikke rundt 15 av disse. Det blir derfor lite økonomisk for bonden hvis kalven skal fortsette å drikke melk fra moren i stedet for å spise fôr.

Både ku og kalv reagerer kraftig når de skilles, sier Johnsen:

– Begge begynner å raute mye og vandrer frem og tilbake i bingene sine. Det kan gjerne ta tre dager før de roer seg ned.

Dette gjør de enten de har vært sammen i tre dager eller tre måneder. De ble litt mer stresset etter lenger tid, men forskjellen var liten.

Hun mener derfor ikke det er noen grunn til å si at de bør skilles tidlig.

Det er best om ku og kalv får være sammen lenge, men bare halve døgnet. Det sier Julie Føske Johnsen, som er stipendiat ved Veterinærinstituttet og NMBU. (Foto: Camilla Mellemstrand)

Det viste seg at dyrene ble mye mindre stresset når de fikk en mykere overgang til alenelivet.

Best på halv tid

– Det verste er hvis kalven mister melk og mor på samme dag, sier Johnsen.

Studien hennes viser altså at dyrene har det bedre etter adskillelsen hvis de bare har vært sammen halve døgnet i stedet for døgnet rundt.

– Vi så at de reagerte mindre når de skulle skilles for godt. De legger også bedre på seg i tiden etter at de mister mora enn det kalvene som går sammen med mor hele døgnet gjør, forteller Johnsen.

Tiden sammen med mamma ble ikke bare brukt til å spise. Kosen var også viktig.

Den viktige kosen

Forskeren forteller at når de satte et nett på jurene til kua slik at kalven ikke fikk diet, var de fremdeles like mye sammen:

– De slikket og koste like mye.

– Dette bekrefter at forholdet mellom mor og avkom dreier seg om langt mer enn ernæring, mener Johnsen.

Det er derfor hun mener at dyrene bør være sammen så lenge som mulig.

Hun foreslår at de kan være sammen om natten og adskilt om dagen. Da kan kalven læres opp til å spise annen mat på dagtid.

Referanse:

Julie Føske Johnsen, Suckling in Dairy Production, welfare and management, bonding and debonding, doktorgradsavhandling, NMBU Veterinærhøgskolen, 15. april 2015.

Powered by Labrador CMS