Hva betyr dette ansiktsuttrykket tro?

Forskere fant mange ansikts­uttrykk hos katter. – Viser at kommunikasjonen er kompleks 

Forskere har kartlagt hvordan katter uttrykker seg med ansiktet. 

Ører, øyne, munn, værhår og tunge. Katter har mye mimikk i ansiktet, ifølge en ny studie. 

Forskere har filmet katter som kommuniserte med hverandre og fant 276 forskjellige uttrykk. 

Medisinstudent og kattemenneske Lauren Scott lurte på hvordan katter  signaliserer til hverandre, skriver Science. Noen lever flere sammen i et hjem og må forholde seg til hverandre, noen steder lever store grupper katter utendørs. 

I 2021 filmet Scott katter ved en katte-café i nærheten av universitetet hun gikk på. 

Scott slo seg sammen med Brittany Florkiewicz, evolusjonspsykolog ved Lyon College for å analysere kattenes uttrykk. 

Kan ha fått flere uttrykk etter temming

– Studien vår viser at kattekommunikasjon er svært kompleks, skriver Florkiewicz på e-post til forskning.no. 

I tidligere studier har forskere ofte sett på katters grimaser sammen med mennesker, eller i konflikt-situasjoner, ifølge studien. 

Denne gangen ville forskerne se på hvordan katter bruker ansiktet i både vennlige og uvennlige situasjoner. 

Tam-kattens ville forfedre lever for det meste alene og er ikke typiske flokkdyr. 

Forskerne skriver at tamkatter kan ha fått flere ansiktsuttrykk etter de begynte å bo rundt mennesker og måtte forholde seg mer til andre katter. 

Ører, øyne og munn

Forskerne analyserte 194 minutter med video av 53 katter. Opptakene ble gjort på kafeen i Los Angeles. 

Forskerne kodet bevegelser i ansiktet til kattene med systemet CatFACS, som er utviklet nettopp for det. 

Kombinasjoner av 26 ansiktsbevegelser ble satt sammen til 276 forskjellige uttrykk.

45 prosent av dem ble vist i en vennlig situasjon mens 37 ble vist i en konfliktsituasjon. Resten var tvetydige. 

Forskerne har ikke tolket meningen bak utrykkene. Men generelt så de at det å vende ører og værhår mot den andre, samt å lukke øyene var vanlig i vennlige møter. 

Roterte, flatere ører, innsnevrede pupiler og det å sleike seg rundt munnen var vanlig i uvennlige møter. 

Under lek var et typisk uttrykk at hjørnene av munnen var dratt oppover, kanskje kombinert med åpen munn, litt som når vi ler. 

Ører som roterte bakover var vanlig i konflikt-situasjoner.

– Grundig

Bjarne O. Braastad er professor emeritus i etologi og katteekspert.

Han sier til forskning.no at studien er grundig og at den kan være verdifull å bruke som grunnlag for å forske videre. 

Han påpeker at denne og en del andre studier av katters kommunikasjon ikke er gjort av etologer - eksperter på dyrs adferd. Disse studiene mangler noe av  forståelsen om den biologiske bakgrunnen til signalene.

I denne studien forsøker ikke forskerne å tolke signalene til kattene. Det er mer en beskrivelse av hva de gjør med ansiktet. 

Det å sette et tall på ansiktsuttrykk, som 275, mener imidlertid Braastad at gir liten mening.

Bjarne O. Braastad er professor emeritus i etologi.

Ikke mulig å telle uttrykk

– Kommunikasjonen hos dyr og katter er ofte grader på en kontinuerlig skala.

Ta for eksempel ørene. De kan være rotert bakover i et øyeblikk og så to millimeter mindre i neste øyeblikk. Ørene har da ulik posisjon, men hvor skal man sette grenser for hva som er nye uttrykk? 

– Å sette punkter på skalaen, å telle forskjellene på to nærstående uttrykk, er ikke mulig. Det er en kontinuerlig variasjon, sier Braastad. 

Han bekrefter at katter bruker mye mimikk i ansiktet for å signalisere. 

– De har mye muskler i ansiktet. De beveger øyne, ører og snuteparti, og varierer hvordan de holder værhårene. 

Resten av kroppen og lyd er også viktig for signalisering. 

– Uttrykkene må ses i en større sammenheng. Da får man helheten. 

I den nye studien nevnes det at katter kan ha utviklet mer variasjon i uttrykkene etter de ble temt. Det tror Braastad at stemmer.

– Man ser det samme på hund. De viser mer mimikk enn ulv. Det er nok en generell effekt av domestiseringen. De har laget mer varierte signaler, også for å for å tilpasse kommunikasjonen til mennesker.

Angrep og forsvar

At katters ansiktsuttrykk er mer som en skala enn en rekke med enkelt-grimaser, kommer frem når man ser på katters signaler for angrep og forsvar.  

Ørene roteres slik at baksiden vises når katter er klare til et offensivt angrep. 

Hos katter som beskytter seg, blir ørene flate og skjules. 

– De har gjerne også et åpent gap og vidåpne pupiller som signaliserer at de er klare til forsvarskamp om det skulle trengs, et defensivt signal, sier Braastad.

I virkeligheten viser katter ofte en blanding av offensive og defensive signaler i større og mindre grad. Se illustrasjonen under. 

Her ser man en katt med økende offensive signaler øverst mot høyre og økende defensive signaler nedover til venstre, samt blandinger.

Motsatt

– Det er en generell regel at signaler med motsatt betydning også har litt motsatt utførelse, sier Braastad. 

– Når katten er offensivt aggressiv, svinger den ørene bakover så baksiden synes.

Når katten er helt på forsvarssiden legges ørene flatt, slik at baksiden ikke synes i det hele tatt, altså det stikk motsatte.  

Intens stirring og avslappet blunking har også motsatt betydning.  

Blandede lekesignaler

Ørene frem er generelt et bra tegn. Et avslappet og nøytralt uttrykk med ører frem og øyne som glipper viser at katten er fornøyd og rolig. 

Hva med en katt som er depressiv eller har vondt? 

– Det fins smertetester hvor du kan bedømme smertetilstanden på ansiktet, både på stillingen på ørene, øynene, snuten og værhårene. Øynene kan for eksempel være halvt gjenlukket når katten opplever smerte, sier Braastad.

Dette kan vurderes sammen med kattens tilstand ellers for om du bør dra til veterinæren. 

Katter som leker viser ofte tvetydige signaler, forteller Braastad. 

– Det er typisk for mange dyrearter at lekesignaler er litt annerledes. De har flere signaler som gir motstridende informasjon. Katten kan vise tegn på aggresjon men også tegn på å ønske kontakt. Det er gjerne en invitasjon til lekeslåssing. 

Referanse: 

Lauren Scott & Brittany N. Florkiewicz: «Feline Faces: Unraveling the Social Function of Domestic Cat Facial Signals», Behavioural Processes, (In Press, Journal Pre-proof), tilgjengelig online: 18. oktober 2023. Sammendrag

LES OGSÅ:

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS