Måler smerte hos sau

Ny forskning har bidratt til utvikling av objektive kjennetegn som kan brukes ved vurdering av smerte og velferd hos sau.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Smerte betyr lidelse og stress og er en alvorlig trussel mot dyrenes velferd. Produksjonsdyr opplever smerte når de er syke og skadet - og ved uheldige driftsmåter.

Forbrukerne er i økende grad opptatt av dyrevelferd, og dette legger press på næringa for å sikre gode forhold for dyra og produsere mat med godt omdømme.

Smerte påvirker dyras velferd i negativ retning og er derfor viktig når dyrevelferden skal forbedres. 

Det er ikke mulig å måle dyrs følelser og erfaringer direkte. Sauer er byttedyr, og det ligger i byttedyrets natur å forsøke å skjule svakhet og smerte.

– Derfor er utfordringen å utvikle objektive smerteindikatorer for vurdering av smerte, sier Solveig Marie Stubsjøen.

Forskningen hennes ved Norges veterinærhøgskole har nå bidratt til å utvikle objektive kjennetegn som kan brukes for å vurdere smerte og velferd hos sau.

Fem tegn på smerte

Stubsjøen har undersøkt følgende fem objektive smerteindikatorer for måling av mild til moderat smerte hos sau:

  • Hjertevariabilitet – tidsmessige variasjoner mellom hjerteslagene
  • Øyetemperatur – målt ved hjelp av infrarød termografi
  • Blodtrykk
  • Trykkalgometri – smerteterskel målt ved trykk
  • Atferd

Søyer ble undersøkt over tre påfølgende dager, og i denne perioden ble det gjort en rekke fysiologiske målinger og vurderinger av dyras atferd.

Stubsjøen sammenfatter resultatene fra disse målingene og vurderingene slik:

– Et håndholdt algometer er et nyttig verktøy for å måle smerteterskel ved trykk. Forutsetning er at dyra er tilvent måleprosedyren før registreringen starter.

– Hjertevariabilitet er en sensitiv metode som kan benyttes for å vurdere mild til moderat smerte. Måling av øyetemperatur ved hjelp av infrarød termografi må derimot kvalitetssikres bedre før det kan brukes som smerteindikator hos sau.

– Slikking rundt munnen og breking ble funnet å være relevante indikatorer for stress. Det ser ut til at tilvenning til måleprosedyren og fryktreduksjon er viktig ved smerteregistrering hos sau.

Bakgrunn:

Solveig Marie Stubsjøen disputerte 7. oktober 2010 for PhD-graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen Indicators of pain and welfare in sheep.

Powered by Labrador CMS