Mange studier viser at oppfatningen av hunde- og kattepersoner har noe for seg.

Er det forskjell på hunde- og kattepersoner?

SPØR EN FORSKER: At hunde- og katteelskere er ulike mennesketyper, ser ut til å være en utbredt oppfatning. Er det en myte?

Vi har en oppfatning av at mennesker som foretrekker hunder og katter, har ulike typer personlighet.

Mest kjent er den sprø kattedamen. En stereotyp som visstnok kan spores helt tilbake til middelalderen, ifølge The Guardian.

Og så er det den joviale hundepersonen som ikke kan gå forbi en hund uten å ville klappe den, og som er minst like livlig som hunden når noen kaster en ball.

Men holder forestillingene om hunde- og kattepersoner? Det lurer videnskab.dk-leser Victoria på. Hun skriver:

«Er det forskjell på hunde- og kattepersoner? Er det en myte at det er snakk om ulike personlighetstyper?»

Vi har spurt Jesper Dammeyer, som er førsteamanuensis i psykologi ved Københavns Universitet. Han mener det er noe i det.

– Det er en sammenheng mellom ulike typer personlighet og om man foretrekker hunder eller katter. Det morsomme er at det faktisk stemmer med fordommene, sier Dammeyer.

Men forskjellene er mer enn en kuriositet, forteller Dammeyer. De gir også innsikt i hvordan vi mennesker fungerer.

Sjenert, alvorlig, selvstendig vs. pragmatisk, pliktoppfyllende, ekspressiv

Det finnes faktisk mange studier som har undersøkt forskjellene i personligheten mellom folk som foretrekker hunder eller katter.

En amerikansk studie fra 2017 viste at det er en rekke forskjeller. I studien deltok 418 bachelorstudenter som tok en personlighetstest og en såkalt «kjæledyrsundersøkelse».

  • Kattepersoner viste seg å være mer selvstendige. Kattepersoner scoret også lavere på «varme» i omgang med andre mennesker, og de hadde også et lavere nivå av «sosialt mot».
  • I tillegg var de mindre påvirket av sosiale konvensjoner.
  • Kattepersonene scoret også lavere på «livlighet»; de var altså mer alvorlige og tilbakeholdne.
  • De var også mer fantasifulle og sentimentale, mens hundepersoner var mer rolige og pragmatiske.

Samlet sett var en typisk katteperson mer sjenert, alene, alvorlig, original, kreativ, sentimental og selvstendig.

En typisk hundeperson var roligere, mer pragmatisk, pliktoppfyllende, sosialt anlagt, gruppeorientert og ekspressiv.

Det stemmer godt med en annen amerikansk studie, fra 2010. Forskerne brukte data om 4.565 personer som hadde tatt en personlighetstest og svart på om de identifiserte seg som en hunde- eller katteperson.

Her scoret hundepersoner høyere på ekstroversjon, vennlighet og samvittighetsfullhet, mens kattepersoner scoret høyere på åpenhet og nevrotisisme.

– Så på de overordnede personlighetstrekkene kan man se forskjeller på hunde- og kattepersoner, sier Jesper Dammeyer.

Hundepersoner mener dominans er naturlig

Men det er ikke bare på de overordnede personlighetstrekkene det er en forskjell, forteller Dammeyer.

En australsk studie fra 2015 undersøkte om det var forskjell på hunde- og kattepersoner når det kom til personlighetstrekket sosial dominans-orientering. Det er et personlighetstrekk som måler om man oppfatter det som naturlig at samfunnet er hierarkisk, og at noen grupper er mer dominante enn andre

I studien deltok 1.009 deltakere – først og fremst fra USA. De skulle svare på en rekke spørsmål som testet dette personligstrekket og om de identifiserte seg som hunde- eller kattepersoner.

Hundepersoner mente at samfunnet var hierarkisk enn kattepersoner. Forskjellen var imidlertid ikke stor. Det gir god mening, mener Jesper Dammeyer.

– Hvis man har en hund, må man styre den, mens en katt passer seg selv. Derfor gir det mening at folk som er mer tilbøyelige til å tenke at det er naturlig at noen bestemmer over andre, foretrekker hunder. Folk som ser alle som like, foretrekker katter, mener han.

Vi foretrekker trekkene vi kjenner fra oss selv

Det er med andre ord forskjeller mellom hunde- og kattepersoner. Men hvorfor? Svaret er ganske enkelt, forteller Jesper Dammeyer.

Vi mennesker er nemlig innrettet slik at like barn leker best. Det gjelder venner, partnere og kjæledyr. Vi foretrekker kjæledyr som minner om vår egen personlighet, mener han.

– Så hvis man er en person som liker å være selvstendig, og som synes det er unaturlig at noen bestemmer over andre, vil man også foretrekke en katt, sier Dammeyer.

Det er den samme effekten som får oss til å finne partnere og venner som har samme høyde, vekt, utdanning, IQ, politiske holdninger og fritidsinteresser.

Det er også et praktisk aspekt ved det, forteller Dammeyer. Hvis man liker å være alene og lese en bok i ro og fred, er det enklere å ha en katt – og hvis man er høyreorientert, er det enklere hvis kjæresten også er det.

Blir en del av selvoppfattelsen vår

Man kan med andre ord foretrekke enten hunder eller katter ut fra personlighet og livsstil. Men til slutt kan preferansen bli en del av identiteten.

– Og når det blir en del av identiteten, får det en selvforsterkende effekt på atferden vår. Man begynner nemlig å kopiere andre. Så hvis man identifiserer seg som en katteperson, begynner man å kopiere andre kattepersoner, sier Dammeyer.

– Det er akkurat som når jeg går rundt på universitetet. Her kopierer jeg andre forskere, hvordan de ser ut og oppfører seg. Det gjør jeg automatisk for å være litt mer som en «ekte forsker».

Vi setter oss selv og andre i båser

Det er imidlertid viktig å huske at de forskjellene man har funnet i studiene, ikke alltid er mellom hunde- og katteeiere, men mellom personligheten hos folk som foretrekker katter eller hunder. Mange av studiene handler med andre ord som nevnt om folks selvoppfattelse.

– Vi mennesker deler oss selv og andre i grupper. Det er enklere å forholde seg til andre når man putter dem i båser. Når man møter en ny person, kan man tenke: «Hun er en katteperson, hun foretrekker hun nok å jobbe alene i stedet for i grupper».

Men det er også en måte å forstå oss selv på. Det kan bli en del av identiteten om man er en hunde- eller katteperson akkurat som vi bruker mobil, datamaskin, bil, klær eller fritidsinteresser til å skape identitet og hjelpe oss med å forstå oss selv.

– Og det er jo det som er interessant ved dette spørsmålet. For man kan kanskje tenke at disse studiene er litt fjollete, men det er faktisk grunnforskning om grunnleggende sosialpsykologiske effekter, sier Dammeyer.

– Det er en måte å forstå hvordan vi mennesker fungerer på.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS