Noen hunder får mat en gang om dagen til samme tid, mens andre har et friere opplegg.

Hvor ofte bør hunden få mat?

Forskere har sett om det er sammenheng mellom hunders helse og hvor ofte de får mat.

Hunder som får mat en gang om dagen har færre helseproblemer og er litt klarere i toppen enn hunder som fôres oftere, ifølge en ny amerikansk studie.

Studien er basert på spørreundersøkelser som flere tusen hundeeiere har svart på.

Dette er den hittil største studien av sammenheng mellom fôringsfrekvens og helse, ifølge forskerne. Artikkelen er publisert i tidsskriftet GeroScience.

Til tross for resultatet fraråder forskerne hundeeiere å endre fôringsrutinene sine på grunn av funnene.

Studien har svakheter, og det trengs mer forskning før en kan gå ut med anbefalinger, mener de.

Spørreundersøkelser

Den nye studien er en del av et større prosjekt som kalles Dog Aging Project. Ifølge nettstedet samles det informasjon om mange tusen hunder i prosjektet. Målet er å finne ut hvilke faktorer som bedrer helse og gir hunder et langt liv.

Hundeeiere svarte på en omfattende spørreundersøkelse mellom desember i 2019 og desember i 2020.

I den nye studien så forskerne spesielt på svarene som hadde å gjøre med hvor ofte hunden fikk mat og helsestatus.

Tegn på demens

Deltakerne fikk også mulighet til å svare på en spørreundersøkelse om hundens kognitive funksjon. Kognitiv funksjon har med tenkning, hukommelse og læring å gjøre.

Denne er designet for å finne ut om hunden viser tegn på demens, slik som at den har vanskeligheter med navigasjon, søk eller gjenkjenning. Hundene får en score mellom 16 og 80, hvor høyest er verst.

Hunder skal fôres oftere når de er under ett år gamle. Forskerne inkluderte derfor hunder mellom ett og 18 år i helseundersøkelsen, til sammen over 24.000 hunder.

I undersøkelsen av kognitiv funksjon inkluderte de cirka 10.000 hunder mellom seks og 18 år.

Færre helseproblemer

Hunder som ble foret en gang om dagen, hadde i gjennomsnitt litt bedre score for kognitiv funksjon enn de som daglig ble foret to ganger eller mer.

Hundene som ble foret en gang daglig, hadde 0,62 lavere score. Det tilsvarer forskjellen mellom en hund på sju og elleve år.

Hunder som fikk mat bare en gang om dagen, hadde også lavere forekomst av en del sykdommer.

Disse hundene hadde noe lavere sannsynlighet for å ha problemer med mage og tarm, tenner og munn, nyrer og urin, lever og bukspyttkjertelen, samt tilstander i bevegelsesapparatet.

– Overrasket

– Vi var overhodet ikke sikre på om vi ville se noen forskjeller i hunders helse eller kognisjon basert på fôringsfrekvens, sier en av forskerne bak studien Kathleen Kerr, i en pressemelding.

Hun er professor i biostatistikk ved University of Washington School of Public Health.

– Jeg ble overrasket over å se koblinger på så mange felter, fortsetter hun.

Kan ikke vite om fôringen er årsak

Forskerne har funnet en kobling mellom det å fôre en gang om dagen og det å ha færre helseproblemer.

Men de kan ikke si sikkert om det var fôringsrutinene som førte til bedre helse.

Kanskje får hunder med helseproblemer oftere mat fordi de er syke og må få i seg medisiner, eller fordi de er tynne.

Fôring av hund

Dette er råd fra Norsk Kennel Klubb om hvor ofte hunden skal ha mat:

  • De fleste valper fôres fire ganger om dagen fra levering og frem til de er tre måneder gamle.
  • Tre ganger om dagen til de er seks måneder.
  • To ganger om dagen frem til de er ett år.
  • Mange hunder fôres to ganger om dagen resten av livet, mens noen foretrekker å fôre de voksne hundene en gang daglig.

Kanskje er eierne spesielt bevisste på ernæring

Øystein Ahlstrøm er professor i husdyrernæring ved NMBU. Han har ikke lest den nye studien, men synes det høres rimelig ut at hundene som ble fôret en gang om dagen hadde færre helseproblemer.

Han sier han tenker det kan ha å gjøre med at de som fôrer en gang, har god kontroll på hundeholdet og ernæring.

– Det virker som at de som fôrer en gang om dagen har et veldig bevisst forhold til hunden sin og hvor mye mat den skal ha for eksempel.

Kanskje driver de med en spesiell aktivitet med hunden som gjør at de er systematiske og standardiserte når det kommer til fôringen, foreslår Ahlstrøm.

Han sier det ikke er noe problem å fôre flere ganger om dagen, men har inntrykk av at det da kan hende at hunden bestemmer mer.

– Hundene vil gjerne ha mat hele tiden. Og hvis man gir etter så kan det hende at man gir for mye slik at de blir overvektige.

Forsker Øystein Ahlstrøm ved NMBU har husdyrernæring som fagfelt, spesielt hund, katt og pelsdyr.

Valper trenger hyppigere måltider

Ahlstrøm sier at det ikke er noe galt i å fôre to ganger om dagen eller tre.

Når hunden er ung, er det anbefalt at den får mat flere ganger i løpet av en dag.

– Det er fordi hunden trenger å spise mye i forhold til kroppsvekten sin. Da er det lurt å dele opp i for eksempel tre til fire måltider hver dag. Så går en over til ett til to når de er over ett år for de fleste.

– Når hunden er voksen, skal det kunne holde med ett måltid per dag, men det er litt ettersom hvordan man legger det opp.

Hvis man har hatt en rutine med to eller tre måltider, så forventer hunden det.

– Hvis man skal endre måltidsfrekvensen, så tar det litt tid.

Tilpasset å spise mye på en gang

Hunder er tilpasset til å kunne spise med mange timers mellomrom og mye på en gang.

– Hundene er utviklet fra ulver som er utviklet til å spise store måltider sjelden. Mens katter fanger noe i ny og ne og spiser mange måltider i løpet av en dag.

– Tror du det er fare for at hunder som bare får mat en gang om dagen går sultne?

– Noen hunder går sultne hele livet og er på jakt etter mat hele tiden, sier Ahlstrøm spøkefullt.

– De fleste er vel i den kategorien. De har appetitt. Men du har også de som er kresne og spiser lite.

Referanse:

Emily E. Bray, m. fl.: «Once-daily feeding is associated with better health in companion dogs: results from the Dog Aging Project», GeroScience, 28. april 2022. Sammendrag.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS