Bildene ble tatt på nesten 2.100 meters dyp.

Hva er disse hullene på bunnen av Atlanterhavet?

Havforskere oppdaget dem helt tilfeldig.

Det er den 13. juli 2004.

Mannskapet om bord på det norske forskningsskipet «G.O. Sars» har sendt en ubemannet fjernstyrt ubåt – en ROV – med et kamera ned til havbunnen midt ute i Atlanterhavet, et sted nord for øygruppen Azorene.

– Helt uventet dukket plutselig disse sporene opp på skjermen nede fra om lag 2.000 meters dyp, forteller Odd Aksel Bergstad til forskning.no.

Han ledet toktet den gangen. Nå er han pensjonert fra jobben som forsker ved Havforskningsinstituttet.

Bergstad har likevel, sammen med den amerikanske havforskeren Michael Vecchione, publisert en rapport som oppsummerer det vi vet om hullene.

Realiteten er at vi fortsatt vet lite.

Håpet til de to er å tenne nysgjerrigheten til andre forskere som vil se nærmere på funnet.

Ingen konklusjon

– Det har vært en del diskusjon mellom forskere om hva dette kan være.

– Men noen sikker konklusjon er vi ikke kommet til, sier Bergstad.

Han er selv nesten overbevist om at det ikke ligger noen slags fysisk forklaring bak hullene.

– Høyst sannsynlig er dette spor etter noe levende.

Sedimenter, altså løse masser, som er kastet opp ved siden av flere av hullene, kan peke i denne retningen.

Flere bilder som ble tatt av sporene i dyphavet. Legg merke til hvor regelmessige de er.

Et ukjent dyr

Havforskeren utelukker ikke at vi snakker om et hittil ukjent dyr.

– Det finnes fortsatt en rekke ubeskrevne dyr og andre organismer i havdypet.

– Veldig mye er fortsatt dårlig forklart av vitenskapen. Vi snakker i tillegg om enorme havområder.

Sporene du ser bilder av, er blitt satt i myk havbunn. Dette er med andre ord ikke fossile spor. Sporene må være etter en organisme som fortsatt lever i havet, mener Odd Aksel Bergstad.

Her, nord for øygruppen Azorene i Atlanterhavet, ble sporene funnet.

Oppdaget dinosaurene

For rundt 200 år siden begynte forskere å interessere seg for spor funnet i størknet stein på landjorda.

Sporene var ofte regelmessige avtrykk etter hverandre. De kunne ligne på fotavtrykk. Noen var gigantiske. Andre var mye mindre.

Sånn kom forskerne på begynnelsen av 1800-tallet på sporet av både dinosaurene og mange andre til da ukjente mindre dyr som hadde levd for lenge siden.

Så vidt i gang med å utforske havbunnen

Utforskningen av det biologiske mangfoldet på den enorme havbunnen på jorda, er hittil bare så vidt kommet i gang.

Mye nytt kan komme til å bli funnet.

Det er likevel ikke nytt at det er funnet spor etter dyr eller andre organismer langt nede i havet. Liv som i første omgang er uidentifisert.

Det tyske ordet «Lebensspuren» livsspor på norsk – ble først brukt av tyske forskere på 1970-tallet, da man på de aller første fotografiene vi fikk nede fra dyphavet kunne se spor etter noe levende vi ikke visste hva er.

I dag brukes «Lebensspuren» av forskere som et samlebegrep for spor og avtrykk etter det vi kan anta er levende organismer nede i havet.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Michael Vecchione og Odd Aksel Bergstad: «Numerous Sublinear Sets of Holes in Sediment on the Northern Mid-Atlantic Ridge Point to Knowledge Gaps in Understanding Mid-Ocean Ridge Ecosystems», Frontiers in Marine Science, 2022.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS