Oteren er utnevnt til «peacekeeper» (et fredsskapende symbol), siden den beveger seg langs elver som strømmer inn og ut av Nord-Korea og Sør-Korea. De to landene er juridisk sett fortsatt i krig med hverandre.

Sjeldne bilder: Truede dyr trives i forbudt sone mellom Sør-Korea og Nord-Korea

I 70 år har sivile blitt nektet adgang til buffersonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Nå viser bilder fra Google at dyrelivet stortrives, og flere truede arter har vendt tilbake.

En av de mest kontroversielle grensene i verden har blitt et tilfluktssted for truede dyrearter. Det viser sjeldne naturbilder som Google nylig har offentliggjort i anledningen av 70-årsmarkeringen for Koreakrigen.

Offisielt ble aldri Koreakrigen avsluttet, og de to landene er juridisk sett fortsatt i krig med hverandre. Men i 1953 inngikk de en våpenhvileavtale som innebar at den demilitariserte sonen ble etablert – et område mellom de to landene som fortsatte å være et slags ingenmannsland.

Den demilitariserte sonen (DMZ) er fire kilometer bred og strekker seg 248 kilometer tvers over den koreanske halvøya langs grensen mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Sivile har blitt nektet adgang der i 70 år, og det har gitt naturen plass. Nå vender dyrelivet tilbake.

Første gang vanlige folk får se dette

DMZ er nå hjem for 38 prosent av de 267 truede artene på halvøya.

For første gang får sivile et glimt av det rike dyrelivet i den tungt bevoktede sonen. Google har offentliggjort 360-gradersbilder som er tatt av ubemannede kameraer som man kan få tilgang til via Google Street View.

Bildene ble offentliggjort på Google Arts & Culture, som har samarbeidet med ni sørkoreanske institusjoner som omfatter DMZ Ecology Research og National Institute of Ecology.

Japantranen står på en eng i den demilitariserte sonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea, der tranen har vendt tilbake.

Den vakreste tranen

Med sin røde flekk på toppen av hodet og sine lange fjær på vingene er japantranen (Grus japonensis) omtalt som en av verdens vakreste fugler.

Tranen er kjent for sin yndige dans på en vinterdag til lyden av sitt eget kall. Den har et vingespenn på 2,5 meter og er i dag en av de sjeldneste traneartene, noe som gjør DMZ til et avgjørende habitat.

Googles skjulte kameraer har plukket opp en kongeørn som står på en klippe i den demilitariserte sonen.

Den mektige kongeørna

Kongeørnen (Aquila chrysaetos) overvintrer ofte i grenseområdet til DMZ, som sivile har adgang til. Herfra har folk fôret og pleiet de utsultede ørnene, og det har vært med på å gjøre DMZ til en tiltrengt hekkeplass for kongeørn.

Et ganske glimrende eksempel på at mennesker og dyr kan leve sammen.

Intetanende om den pågående konflikten beveger oteren seg langs elvene som snor seg mellom Sør-Korea og Nord-Korea.

Fredsskapende oter

Den europeiske oteren (Lutra lutra) er en annen av artene som har funnet seg rette i DMZ, der den beveger seg langs elver som strømmer gjennom Sør-Korea og Nord-Korea. Oteren har blitt et fredssymbol i konflikten mellom de to landene.

Det internasjonale nettverket Otter Spesialist Group avholdt i 2007 sin årlige konferanse i Sør-Korea.

En av deltakerne var Aksel Bo Madsen, tidligere seniorforsker ved Aarhus Universitet. Den gangen var han ansatt i Danmarks Miljøundersøgelser. Han forklarer at oteren ble brukt som «peacekeeper» i forbindelse med konferansen i Sør-Korea:

– Oteren ble brukt som et symbol på fred og til å skape en dialog mellom forskere og forvaltere av naturen i Nord-Korea og Sør-Korea, sier han.

Han forteller at det er ytterst positivt at området har ligget mer eller mindre uberørt siden krigen:

– Plantene har fritt kunnet vokse, og de mindre dyrene har hatt ubegrenset bevegelighet, sier han og legger til at oterens nærvær er et tegn på at naturen trives:

– Oteren betraktes som en «indikatorart». Når oteren, som befinner seg øverst i næringskjeden i innsjøer og elver, trives, vil de artene som lever i de samme områdene, også gjøre det.

Den følsomme svømmeren kan nemlig ikke leve overalt, siden den har det best i rent vann, og det gjør den også til en indikator for et rent og sunt vannmiljø.

En kragebjørn er her fotografert i forbifarten av et av Googles skjulte kameraer.

Sjeldent bjørnebilde

For første gang på 20 år har den asiatiske svartbjørnen, også kalt kragebjørnen (Ursus thibetanus), blitt avbildet.

Den ser ut som den amerikanske svartbjørnen med sitt runde hode og sine store ører. Arten er i rask tilbakegang på grunn av krypskytterjakt og habitattap.

Leopardkatten er mest aktiv i nattetimene, da den går på jakt, og det er nettopp i ly av mørket kameraet har fotografert den.

Villkatt i mørket

Leopardkatten (Felis bengalensis) er et topprovdyr.

Leopardkatten er Koreahalvøyas eneste nålevende villkatt, og den er ytterst sjelden.

Den svært sjeldne langhalegoralen er avbildet av Googles kameraer. Den er kjent for å trives i fjellområder.

Fjellklatrende goral

Langhalegoralen (Naemorhedus caudatus) er en art av geiteantiloper.

Den foretrekker å leve i bratte fjellsider der det er mange steder å gjemme seg. Langhalegoralen er rødlistet, og det er bare 250 igjen i Sør-Korea.

Den lille firfislen blir noen ganger omtalt som mongolsk ørkenløper.

Firbeint hurtigløper

Stripete som en leopard og utrolig raskt. Eremias argus trives i sandbanker og var tidligere vanlig i Mongolia, Kina og Nord-Korea.

I dag har den forsvunnet de fleste steder, men nå har man observert en bestand i DMZ.

Chamsamår blir 50–70 centimeter lang, og den er en dyktig jeger med veldig skarpe klør.

Den dyktige jegeren

Den beskjedne størrelsen begrenser absolutt ikke chamsamåren (Martes Flavigula).

Det lille rovdyret er kjent for å være en eksepsjonell jeger, og den jakter gjerne i flokk. Da kan chamsamårene nedlegge større dyr, de har faktisk tatt pandaunger.

Den ytterst sjeldne moskushjorten er fanget på et kamera i en snødekket skogbunn.

Sjelden moskushjort

Med lange hoggtenner som henger ut av munnen, er moskushjorten (Moschus moschiferus) litt av et syn.

De lange tennene på hannen brukes i paringssesongen, da den skal utkonkurrere andre hanner.

De ytterst sjeldne hjortene er truet av jakt. Duftkjertlene brukes til å lage parfyme. Nå har en mindre bestand blitt sett i en uberørt skog som finnes i den østlige og kuperte delen av DMZ.

Brachymystax lenok er en laksefisk som er kjent for sine veldig små skjell og svarte prikker.

Vakre små laks

Brachymystax lenok er en strålefinnet fisk fra laksefamilien. Den minste av familiens medlemmer er Brachymystax lenok, som blir opptil fem kilo.

Den kan gjenkjennes på sitt lille hode, vekslende farger, veldig små skjell og svarte prikker.

Laksen, som lever i elver og innsjøer, har funnet seg til rette i Dutayeondalen i den nordligste delen av DMZ, der rent vann har stått uberørt siden Koreakrigen.

Hantanelven krysser DMZ og er en del av den helt unike naturen.

Unik natur

Den demilitariserte sonen er omgitt av høye piggtrådgjerder og er strengt bevoktet av soldater fra Nord-Korea og Sør-Korea. Området består av unik natur som fjell, sumpområder, innsjøer, urskoger og noen av verdens reneste elver.

Sonen dekker et stort, sammenhengende område som har skapt et unikt habitat for dyrelivet.

Det lever 6.168 dyrearter i DMZ, og 102 av dem er truede arter. Det er ingen tvil om at særlig mindre arter trives under de beskyttende omstendighetene, men det er et lite men, påpeker Aksel Bo Madsen:

– De mindre dyrene trives, men de større har problemer fordi området er så lite. De kan ikke bevege seg fritt, sier han.

Bildene av den fantastiske naturen i DMZ har Google offentliggjort i et galleri her.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS