Delfinen kvitnos var blant de delfinene som hadde kjente markører for Alzheimer sykdom i hjernen.

Delfiner som strandet på kysten utenfor Skottland, hadde tegn på Alzheimers

Det har lenge vært et mysterium hvorfor hvaler strander på kysten rundt omkring i verden. Nå kan forskere ha kommet nærmere en forklaring.

Ofte finner man grupper av dyr som har svømt på land sammen.

Hvorfor de gjør dette kollektive selvmordet?

Dette har mange forskere og folk som lever langs kysten undret seg over i alle år.

Ingen har klart å forklare dette.

Interessante endringer i hjernen

Både i Skottland og i Norge skjer dette med jevne mellomrom.

Nå har skotske forskere undersøkt hjernen til 22 tannhvaler. Alle hadde strandet på kysten utenfor landet.

Studien tok for seg fem av typer av tannhvaler.

Forskerne fant interessante endringer i hjernen til tre av dem.

Hva er en tannhval?

Tannhvaler er en av to grupper av nålevende hvaler ved siden av bardehvalene. Noen eksempler på tannhvaler er delfiner, niser, spekkhogger og spermhval.

Tannhvalene skiller seg fra bardehvalene blant annet ved at de har tenner og ikke barder.

(Kilde: Store norske leksikon)

Fant plakk i tre ulike delfiner

Mennesker som lider av Alzheimer, har karakteristiske forandringer i hjernen. Symptomene på sykdommen er blant annet hukommelsestap, glemsomhet og forvirring.

Den ene forandringen er avleiring av flekker, såkalt senile plakk utenfor nervecellene. Plakket består av ulike proteiner, men mest et som kalles beta-amyloid. Dette skriver Store medisinske leksikon.

Det var nettopp dette plakket forskerne i Skottland fant i hjernen til tre typer av gamle delfiner. Dette var langfinnet grindhval, kvitnos og nebbhval.

Dette er veldig interessant, mener forskerne.

Til nå har eksperter trodd at det bare er vi mennesker som får Alzheimer.

Forskerne mener at dette er det nærmeste noen har vært i å vise at også dyr kan utvikle sykdommen.

Vil ikke konkludere

Mark Dagleish fra University of Glasgow er en av forskerne bak den nye studien.

Han sier i et intervju til den britiske avisa The Guardian at det er fristende å hevde at det er en sammenheng mellom syke hjerner og dyrenes kognitive evner. Altså at det skadelige plakket gjør at dyret blir forvirret og svømmer feil.

Likevel advarer han og de andre forskerne mot å trekke for raske slutninger.

Her trengs det mer forskning, mener de.

Men om det skulle vise seg at disse dyrene blir demente når de blir gamle, kan det støtte en av teoriene om hvorfor en gruppe friske dyr svømmer seg fast på grunt vann.

Denne teorien, som er en av flere, hevder at det kan være fordi de følger en forvirret og syk leder som har mistet evnen til å navigere. Derfor sendes resten av flokken inn i døden.

Marinbiolog Karoline Viberg Skahjem jobber for å få mer oversikt over hvaler som strander langs norskekysten.

Også et problem i Norge

Her i Norge strander det også stadig hvaler langs kysten.

Et nettverk av marinbiologer har nå gått sammen for å prøve å komme til bunns i dette mysteriet.

Marinbiolog Karoline Viberg Skahjem er styreleder i organisasjonen. «Strandinger i Norge». Hun sier til forskning.no at hun synes denne studien fra Skottland er veldig interessant.

– Denne forskningen kan hjelpe oss med å forstå hvorfor disse strandingene forekommer, mener hun.

– Noen mener at de er knyttet til menneskelig aktivitet, som bråk og forstyrrelser i havet. Andre mener det handler om gamle og syke dyr.

Kan forstå menneskehjernen bedre

Mer forskning er velkommen for å forstå denne utfordringen, mener hun.

Hennes organisasjon arbeider for å få Fiskeridirektoratet eller andre statlige institusjoner til å organisere registreringen av strandede hvaler i Norge. Ingen har i dag ansvaret for det.

Mer kunnskap om dette fenomenet kan også hjelpe oss med å forstå våre egne hjerner, mener Skahjem.

– Det er utrolig mye ved disse dyrene og deres intelligens som har vært ukjent for oss. I det siste har det kommet flere studier som viser at de mer lik oss mennesker enn vi har trodd. Særlig tannhvaler viser seg å ha høy intelligens og komplekse sosiale kulturer.

Dette er fascinerende med tanke på hvordan vi har behandlet dem opp gjennom årene, både i forhold til jakt og turisme, mener Skahjem.

Ligner oss mennesker

Tannhvaler har flere egenskaper som ligner oss mennesker. Dette skrev forskning.no om i 2019.

De har store hjerner i forhold til kroppen.

De kan for ha vennskap som varer hele livet, selv om de ikke er i slekt. Og de holder ofte sammen i grupper.

Referanse:

Marissa C. Vacher m.fl: Alzheimers disease-like neuropathology in three species of oceanic dolphin, European Journal of Neuroscience, desember 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS