Fugleinfluensaviruset som ble registrert på en pelsdyrfarm i Spania, hadde en mutasjon som gjorde at det lettere kunne smitte mellom pattedyr.

Fugleinfluensa smittet mellom mink i Spania. – Bekymringsfull utvikling

Et utbrudd på en pelsdyrfarm tyder på at fugleinfluensa har smittet mellom mink. Hvis viruset blir bedre tilpasset pattedyr, kan det i verste fall også begynne å smitte mennesker.

Fugleinfluensa har tatt livet av tusenvis av ville fugler i Europa og Amerika de siste par årene.

Virus-varianter som er sterkt sykdomsfremkallende hos fugler, har siden 2020 spredd seg over flere kontinenter.

I høst begynte mink på en pelsfarm i Spania å bli syke og dø. Det viste seg at de hadde fått fugleinfluensa forårsaket av viruset H5N1. Det så også ut til at smitten spredde seg fra dyr til dyr. En studie av utbruddet er nå publisert i Eurosurveillance.

Forskere og andre følger med på om fugleinfluensa begynner å vise tegn til å smitte lettere mellom pattedyr, og dermed i verste fall også mennesker.

Kan endre seg

Fugleinfluensa har hoppet over på mennesker og skapt pandemier før. Det er antatt at spanskesyken skyldtes fugleinfluensa.

H5N1 har bare i sjeldne tilfeller smittet til mennesker.

– Så langt har det ikke vært noen tegn til at viruset som har spredd seg hos fugler de siste årene, smitter lett til mennesker, sier seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen ved Folkehelseinstituttet.

Likevel er det viktig å følge med, bekrefter Tønnessen, som har doktorgrad i fugleinfluensa.

H5N1-viruset binder seg til reseptorer i de øvre luftveiene hos fugler. Disse reseptorene er mindre vanlige i de øvre luftveiene hos pattedyr, ifølge Science. Derfor slipper pattedyr som oftest unna.

– Dette er et virus som i utgangspunktet er tilpasset fugler, men det kan endre seg og få nye egenskaper, sier Tønnessen.

Dette kan skje hvis viruset gjør feil når det kopierer arvestoffet sitt under formering i cellene eller dersom ulike influensavirus infiserer samme celle og får mulighet til å utveksle gener, forteller hun.

– Derfor må vi følge med på at viruset ikke får noen endringer som gjør at det lettere kan smitte til pattedyr.

Spredde seg

Utbruddet blant mink skjedde på en pelsdyrfarm i Carral i Spania i oktober.

Flere dyr enn vanlig døde. Veterinærer mistenkte først koronaviruset, som har kommet inn på pelsfarmer i flere land. Men det viste seg at dyrene var syke med fugleinfluensaviruset H5N1.

Dødsraten økte de påfølgende dagene. Smitten så ut til å ha spredd seg fra bur til bur. Kjeden kan ha begynt ved at en mink fikk tak i en syk fugl utenfor buret. Minkene fikk rester av fjørfe i fôret, men det var ikke rapportert om smitte i disse besetningene.

Rundt 50.000 mink ble avlivet og destruert. De ansatte ved anlegget ble nøye fulgt opp, og ingen av dem ble smittet.

Hadde mutert

Gen-analyser av viruset i fire mink viste at det hadde en endring i genet PB2.

Det er kjent at denne endringen gjør viruset bedre i stand til å formere seg i pattedyr, ifølge Science. Den samme endringen var til stede i viruset som skapte svineinfluensapandemien i 2009.

Det er ikke bare en versjon av H5N1 hos fugler, det finnes mange genetisk forskjellige utgaver av viruset, forteller Tønnessen.

– Viruset som ble påvist hos mink i Spania, er en sammenblanding av et H5N1-virus og et influensavirus som vanligvis ses hos måker. Det har en litt spesiell genetisk sammensetning.

Rev og gaupe

Fugleinfluensaviruset har smittet pattedyr flere ganger. I Europa har det vært enkelttilfeller av smitte hos blant annet rødrev, ilder, oter, grevling og gaupe.

Det er sannsynlig at de er smittet direkte ved for eksempel å spise syke fugler.

I Norge ble det for første gang registrert smitte hos et annet dyr enn fugl i 2022, ifølge Veterinærinstituttet. To revevalper ble avlivet.

Utbruddet i Spania er det sterkeste beviset så langt for at H5N1 i noen tilfeller kan spre seg fra et pattedyr til et annet, ifølge Nature.

Ragnhild Tønnessen er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

– Bekymringsfull utvikling

Ragnhild Tønnessen sier at utbruddet i Spania ikke er farlig i seg selv. Ingen mennesker ble smittet i forbindelse med utbruddet. Minkene er avlivet, og det er lite sannsynlig at viruset spres videre. Men utviklingen med at H5N1-viruset gjentatte ganger overføres til pattedyr, vil forskerne helst ikke se.

– Det er en bekymringsfull utvikling at H5N1-viruset som sirkulerer hos fugl, i økende grad påvises hos pattedyr og nå også har smittet mellom pattedyr, sier Tønnessen.

- Det er viktig å forebygge slike utbrudd som skjedde hos mink i Spania, for å unngå at viruset får sjansen til å endre seg i retning av å oppnå økt smitteevne til andre dyr og i verste fall mennesker.

Hun legger til at risikoen for smitte til mennesker med fugleinfluensa fortsatt er svært lav.

Alvorlig for fugler

Høypatogen (svært sykdomsfremkallende) fugleinfluensa har gjort stor skade blant fugler de siste par årene. Det finnes flere typer virus, hvor H5N1 er et av dem.

Fugleinfluensasesongen i Europa i 2021-2022 ble den verste noensinne. Hele fuglekolonier ble nærmest utslettet i noen land, og 46 millioner fjørfe ble avlivet i landbruket for å bekjempe smitte, ifølge Veterinærinstituttet.

– Det er et historisk stort utbrudd som har rammet fugler på flere kontinenter, sier Tønnessen.

– Det har dramatiske konsekvenser for både ville fugler og for fjørfe.

Høypatogen fugleinfluensa kom til Norge for første gang i 2020. Den har siden smittet ville fugler over hele landet. Det har vært totalt fire utbrudd i kommersielle fjørfebesetninger i Rogaland.

Siden oktober er det registrert høypatogen fugleinfluensa hos ni ville fugler i Norge, ifølge Veterinærinstituttets siste statusrapport.

Referanse:

Montserrat Agüer, m. fl.: «Highly pathogenic avian influenza A(H5N1) virus infection in farmed minks, Spain, October 2022», Eurosurveillance, 19. januar 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS