Amerikanske birøktere i delstaten Maine står oppå en lastebil med bier. De skal flytte biene for å pollinere en diger avling. (Foto: Adrees Latif/Reuters)

40 prosent av amerikanske bier forsvant i fjor

Nesten halvparten av biene til amerikanske birøktere kan ha dødd mellom 2014 og 2015.

I de siste årene har svært mange bier dødd over hele verden. Dette kalles den globale bidøden og har også fått navnet Colony Collapse Disorder (CCD).

Det er fortsatt uklart hvorfor biene forsvinner, men skadedyr, sprøytemidler, genetiske årsaker og sykdommer kan ligge bak massedøden.

Organisasjonen Bee Informed Partnership (BIP) har nå gjort en stor undersøkelse, hvor de spør amerikanske kommersielle og private birøktere om bihelsen i deres kolonier. BIP er et samarbeid mellom mange forskjellige forskningsinstitusjoner og universiteter i USA som prøver å overvåke bienes helse.

Sommer og vinter

Det viste seg at 40 prosent av biene hadde forsvunnet i løpet av året. Dette inkluderer både sommer- og vintermånedene.

De siste fem årene har flest bier dødd i vintermånedene i USA, mens det er kaldere. Men nå dør det flere bier på sommeren enn på vinteren.

– Dette gjelder spesielt store kommersielle birøktere med mer enn 50 kolonier, sier Dennis vanEngelsdorp i en pressemelding. Han er professor i entomologi ved universitetet i Maryland og leder Bee Informed Partnership.

Den svarte grafen viser hvor mange prosent av bikoloniene som har kollapset i løpet av vinteren over flere år. Den gule grafen viser hele året. (Foto: Bee Informed Partnership/University of Maryland/Loretta Kuo)

Bienes flått

Hvorfor flere bier dør om sommeren enn om vinteren kom ikke klart fram av undersøkelsen.

Blant birøkterne som hadde færre kolonier, var det varroa-midd som sto for det meste av bidøden. Den er en liten parasitt som slår seg ned i bikuber og lever på bienes kroppsvæsker.

– Den har en liten sugesnabel som den stikker inn i bien, sier Bjørn Dahle til forskning.no. Han er seniorrådgiver i Norges Birøkterlag. Dahle er også førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Det verste med midden er at den kan bære på virus som kan være veldig farlige for biene.

Forskerne bak den nye undersøkelsen tror ikke varroa-midden er et like stort problem for de store kommersielle birøkterne. De gjør mye for å ta knekken på den lille bikubeødeleggeren, ifølge undersøkelsen. Dermed har ikke økningen noen klar årsak.

Rundt 6000 birøktere fra alle statene i USA var med på undersøkelsen. Disse birøkterne står for rundt 15 prosent av alle koloniene i USA.

Varroa-midden er den røde klumpen som sitter på ryggen til bien. Midden er ikke mer enn 1,6 mm bred, men den kan spre farlige sykdommer blant biene. (Foto: Klaus Nowottnick/DPA)

40 prosent er mye, men…

– Jeg blir ikke spesielt overrasket over disse tallene, sier Bjørn Dahle.

Han tror de høye tallene henger sammen med hvordan kommersiell honningproduksjon foregår i USA.

– Det er en veldig industrialisert prosess, og flere store birøktere flytter biene rundt for å pollinere store avlinger.

– Avlingene kan være behandlet med plantevernmidler som kan ha en negativ effekt på biene.

Dahle forteller at biene flyttes sørover om høsten for å brukes i pollineringen av mandelplantasjer i California. Biene holdes i gang nesten hele året og møter ikke de vanlige vinterproblemene.

– De regner nok med store tap når de driver på denne måten. For å kompensere må de bruke mer ressurser på å avle opp nye kolonier hvert år, sier Dahle.

Vinter i Norge

I disse dager driver Norges Birøkterlag med en årlig undersøkelse som kartlegger hvor høy dødelighet det er blant norske bier om vinteren.

– Vi har gjort denne undersøkelsen i flere år. Selv om det fortsatt er litt tidlig, ser det ut som om mellom 5 og 10 prosent av biene dør. Dette er helt normalt.

Han forteller at biene blir satt på en hard prøve gjennom vinterhalvåret, og at det helst skal ha bra vær på seinsommeren, så de får hentet mye nektar og pollen før vinteren kommer.

 Birøkterne må også forberede biene på vinteren.

– Kolonien produserer ikke nye bier på vinteren, så det er viktig med mange unge bier i kolonien.

Samtidig må de ha nok mat. Siden honningen tas ut, blir biene foret med sukkersirup.

– Hvis disse tingene er på plass, er det god sjanse for at de overlever en kald vinter, sier Dahle.

Referanse: 

Bee Informed Project

Powered by Labrador CMS