Sølvfargede islandshester er mer utrygge

Sølvfargede islandshester ser ut til å være mer nervøse enn hester med andre farger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Seniorforsker Emma Brunberg ved Bioforsk Økologisk. (Foto: Olaf Østbø, Bioforsk)

Forklaringa kan være at sølvmutasjonen ikke bare påvirker hestens farge, men også kan gi hesten en øyesykdom. Svekket syn kan gjøre hesten utrygg i nye situasjoner.

- Resultater fra vår forskning tyder på at fargen på hesten henger sammen med bestemte egenskaper, sier seniorforsker Emma Brunberg ved Bioforsk Økologisk.

Da hun var ansatt ved Sveriges landbruksuniversitet (SLU) i Uppsala var hun med på å identifisere genet PMEL, som gir hester sølvfarge.

Spredte observasjoner tydet på at sølvfargede hester var mer redde og vanskeligere å handtere. Forskerne tok tak i denne hypotesen og gjennomførte flere forsøk.

Om videre forskning støtter opp om disse resultata, mener Brunberg at en må revurdere måla for avl.

- Man kan ikke si at fargen i seg selv fører til at hesten får annerledes fryktreaksjoner, men gener som styrer farger kan ha flere funksjoner. Slik som denne mutasjonen som gir øyensykdommer, sier Brunberg.

Fryktreaksjon

Forsøket i Sverige inkluderte 27 islandshester. Ni sølvfargede, ni fuksfargede og ni brune/svarte hester. Hestene ble skremt mens de fikk fôr.

Blant annet ble det registrert hvis hesten var skeptisk til å gå inn i forsøksarenaen. Sølvhestene viste seg  å være mest skeptiske til å nærme seg.

- Forklaringa på denne forskjellen kan altså være at sølvmutasjonen kan være assosiert med synshemming, sier Brunberg.

Hun poengterer at mer forskning kreves før en kan konkludere endelig. Man bør teste om øyensykdommen MCOA leder til synshemming. Videre bør man teste sølvhester fra ulike raser med ulike atferdsmønster.

Ikke bare hest

Islandshest. (Foto: Morten Günther)

Det er ikke bare innen hesteraser at man har funnet sammenheng mellom mutasjoner i dette genet og øyesykdommer. Samme gen er assosiert med øyesykdommer hos både hund og zebrafisk.

Det har også tidligere vist seg å påvirke atferd hos høns.

Brunberg mener at en må ta med denne kunnskapen inn i avlsarbeidet.

- Man bør være forsiktig med å la utseende ta en altfor stor plass i avlsarbeidet. Helse og temperament bør være det som i første omgang bør styre hvilke dyr som går i avl, uansett dyreslag, mener hun.

Referanse:

Brunberg m.fl.: Icelandic horses with the Silver coat colour show altered behaviour in a fear reaction test, Applied Animal Behaviour Science, Volume 146, Issues 1–4, June 2013, Pages 72–78, doi: 10.1016/j.applanim.2013.04.005.

Powered by Labrador CMS