Sidesprang med bavian

Afrikas sjeldneste ape har på et eller annet tidspunkt hatt seg med bavianer, ifølge en DNA-studie.  

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Den svært sjeldne kipunji-apen er rundt en meter lang og det finnes bare omtrent 1100 stykker av dem. (Illustrasjon: Zina Deretsky, National Science Foundation)"

Forskere fra det amerikanske National Evolutionary Synthesis Center og Wildlife Conservation Society har gjort den grundigste DNA-analysen til nå av kipunjiapen.

Analysen, som er gjort av både apemøkk og -vev, viser at det finnes to populasjoner av den sjeldne apen, og at den ene gruppen en gang i fortiden har paret seg med bavianer.

Resultatene av studien er publisert i det siste nummeret av tidsskriftet Biology Letters.

To ulike populasjoner

Kipunjien ble for første gang beskrevet av forskere i 2003 da den ble oppdaget i en bondes felle i sydlige Tanzania. Forskerne studerte da den nyoppdagede apen og fant ut at den representerte en helt ny apeslekt som de kalte Rungwecebus.

"Alle kipunjiapene i verden befinner seg i to områder i Tanzania på til sammen under 18 kvadratkilometer. (Foto: Tim Davenport)"

Siden den gang har man funnet ut at kipunjiapen består av to populasjoner som bor i to ulike skogområder omtrent 40 mil fra hverandre.

Den ene gruppen består av rundt 1 000 individer og bor i Southern Highlands-området, mens den andre gruppen bare er 100 dyr som holder til i Udzungwa.

Prøver av møkk og vev

Forskerne tok 6 prøver av kipunjimøkk fra Udzungwa-gruppen og to vevprøver fra gruppen Southern Highlands.

Analysene viser at apene fra Southern Highlands-gruppen må ha paret seg med bavianer en gang for lenge siden. Apene fra det andre området viste ingen slike tegn.

- Vi trodde at DNA fra den andre gruppen ville matche den første, men i stedet fikk vi noe ganske annerledes, sier Trina Roberts fra National Evolutionary Synthesis Center, som er studiens hovedforfatter, i en pressmelding.

- Udzungwa er en knøttliten populasjon. Det vi har vist er at den er vesentlig forskjellig fra den andre gruppen. Det kan hende vi ikke greier å gjenreise den lille gruppen ved å introdusere kipunjier fra den store, fortsetter hun.

"Hos den ene kipunjipopulasjonen fant forskerne spor av bavian-DNA. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto))"

Truede leveområder

Store deler av den sjeldne apens leveområder er nemlig sterkt truet av avskogning og landbruk, og forskerne mener det er svært viktig at den lille gruppen på hundre dyr tas vare på.

- Vi har to ulike populasjoner med små genetiske forskjeller, så inntil vi vet mer om dem er det ekstremt viktig at vi opprettholder begge to, sier Tim Davenport fra Wildlife Conservation Society.

Referanse:

Trina E. Roberts et. al., The biogeography of introgression in the critically endangered African monkey Rungwecebus kipunji, Biology Letters, 11. november 2009  

Powered by Labrador CMS